INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Direct_pojistovna_logoŘidiče se špatným zrakem, kteří řídí bez brýlí, považuje naprostá většina (96 %) šoférů za nebezpečné. Přesto se v průzkumu DIRECT Pojišťovny více než pětina Čechů s předepsanými brýlemi přiznala, že občas jezdí bez nich! Negativní vliv zhoršeného vidění na řízení je skrytou hrozbou, na kterou se rozhodla upozornit DIRECT Pojišťovna v rámci své podpory zodpovědného chování. 1
Navazuje tak na projekt Are You Fit To Drive, který iniciovala její mateřská společnost RSA. Na základě průzkumu a doporučení odborníka pak DIRECT Pojišťovna navrhuje konkrétní opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

„Vliv špatného zraku na řízení je opomíjeným tématem, k němuž chceme otevřít širší veřejnou diskuzi. Je to další krok v podpoře zodpovědného chování, která patří k dlouhodobým prioritám DIRECT Pojišťovny, stejně jako naší mateřské společnosti RSA, od které čerpáme řadu podnětů," řekl Ján Čarný, generální ředitel DIRECT Pojišťovny, a dodává: „V poslední době jsme upozorňovali například na agresivní chování českých řidičů a nyní chceme poukázat na další závažný problém na našich silnicích."

Společnost RSA v Británii zkoumala vliv řízení bez brýlí nebo čoček na trenažérech. Testy prokázaly u řidičů se zhoršeným viděním častější vybočování z jízdního pruhu, sníženou schopnost čtení ukazatelů, neudržování stálé rychlosti a větší zátěž při dlouhých cestách, zvyšující riziko nehody. Taková nebezpečí si uvědomují i čeští řidiči, kteří v průzkumu DIRECT Pojišťovny oznámkovali řízení bez brýlí na škále od jedné (lehký přestupek) do pěti (velmi závažný přestupek) známkou čtyři.

„Současné metody vyšetřování zraku řidičů pouze u obvodních lékařů jsou zcela nedostatečné," doplnil problematiku pohledem odborníka MUDr. Pavel Diblík, primář Oční kliniky VFN a 1. LF UK v Praze. „K vydání běžného řidičského průkazu probíhá povinná lékařská prohlídka prakticky jen při první žádosti a pak až v 60 letech. Když uvážíme, že se zrak s postupujícím věkem prokazatelně zhoršuje, představují řidiči s neodhaleným horším viděním značné riziko pro ostatní účastníky provozu," dodal Pavel Diblík.

Jak z toho ven?

Zlepšení současné situace vidí více než dvě třetiny (69 %) respondentů průzkumu DIRECT Pojišťovny v zavedení pravidelných kontrol zraku. Ty by podle zhruba stejného množství řidičů měly probíhat nejdéle jednou za tři roky. Tři čtvrtiny Čechů by určitě zavedly povinné kontroly zraku při obnově řidičského oprávnění, tedy jednou za deset let. Pomohl by také viditelný záznam o podmínce řízení s brýlemi v řidičském průkazu, jak uvedla téměř polovina dotazovaných. Ten v nových průkazech totiž nenajdete.

Pětina řidičů by pro zvýšení bezpečnosti na silnicích navíc uvítala tvrdší postih policie za porušení podmínky pro řidiče nosit při řízení předepsané brýle nebo čočky. Čtyři z deseti Čechů by takový přestupek trestaly odečtením bodů a každý šestý by se přikláněl dokonce k odebrání řidičského průkazu. Policejní kontroly nošení předepsaných brýlí jsou navíc v současnosti jen sporadické. Zažilo je pouze 14 % řidičů z průzkumu DIRECT Pojišťovny.

Návrhy na zvýšení bezpečnosti silničního provozu

DIRECT Pojišťovna navrhuje na základě výsledků průzkumu mezi českými řidiči a rovněž podle doporučení očního primáře konkrétní kroky, které by přinesly zlepšení situace:

1. Zavést pravidelné kontroly zraku u řidičů – každých 10 let

2. Změnit metodu vyšetřování zraku – testování by měli provádět oční lékaři, ne obvodní lékaři pouze s využitím světelných tabulí

3. Povinně zaznamenávat nutnost nošení brýlí nebo čoček v řidičských průkazech

4. Důsledné kontroly policie

DIRECT Pojišťovna pro zodpovědné řidiče

Apel na důslednější sledování kvality zraku u řidičů není ojedinělým projevem podpory zodpovědného chování od DIRECT Pojišťovny. Tématu řidičů na silnicích se DIRECT pojišťovna věnuje dlouhodobě – v minulém roce například zveřejnila dva reprezentativní průzkumy k agresivnímu chování šoférů a v červnu představila svůj koncept podpory zodpovědných řidičů. Všechny řidiče, kteří jezdí bez nehod, odměňuje DIRECT Pojišťovna při sjednání pojištění výhodnější cenou a dalšími benefity, jako je služba AutoHELP nebo Ochrana bonusu. V rámci kampaně rozšířila pojišťovna své internetové stránky o záložku Zodpovědný řidič a počátkem letošního roku uspořádala dvě ankety na téma „hádky za volantem" a „hudba v autě".

(tz)

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE