INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem
Slavia pojišťovna již od roku 2009 nabízí jako jediná na českém trhu pojištění proti dopravním pokutám Kryštof. Nastavení tohoto pojistného produktu vyvrátilo počáteční námitky, že jde o neetické pojištění, které podporuje piráty silnic. Na pojistné plnění totiž nemají nárok ti, kteří způsobí velmi závažný dopravní přestupek či dopravní nehodu, ani ti, kteří úmyslně hřeší drobnými přestupky, jakým je například špatné parkování. U každého přestupku je zároveň nastavena spoluúčast 2000 Kč, pojištění proto pomůže minimalizovat finanční ztrátu způsobenou například náhodným přehlédnutím dopravní značky, či neúmyslnou neopakovanou chybou.

Od roku 2009 prošlo pojištěním proti dopravním pokutám u Slavia pojišťovny několik desítek tisíc lidí. Pojištění dopravních pokut totiž získávají klienti pojišťovny na rok zdarma k povinnému ručení. Řada řidičů si však pojištění Kryštof prodlužuje i po skončení této roční akce. „Ukázalo se, že naši klienti pojištění nezneužívají, úvaha o podpoře pirátů je proto zcela lichá. Za celou dobu trvání pojištění evidujeme pouze několik stovek hlášených pojistných případů, škodu jsme pomohli minimalizovat desítkám řidičů. Naše pojišťovna rozhodně nestojí o pojišťování nezodpovědných řidičů, jejichž rizikové chování může vést až ke způsobení dopravní nehody," řekl Jan Bárta, obchodní a marketingový ředitel Slavia pojišťovny. Prakticky vzorné chování řidičů potvrzuje i to, že Slavia pojišťovna může nabízet pojištění proti pokutám s velkými bonusy za bezeškodný průběh. Již po prvním bezeškodném roce mají klienti nárok na bonus a slevu na pojistném ve výši 30 %, v dalším roce se bonus zvedne na 50 %.

Pojištění pro neúmyslné dopravní přestupky

Podmínky, za kterých je možné vyplatit pojistné plnění, je u pojištění pokut jasně dané. Pojištění se nevztahuje na blokové pokuty, přestupek musí být vždy projednán v přestupkovém řízení. Za dopravní přečin musí být udělen minimálně jeden trestný bod a spoluúčast činí 2000 Kč. Z pojištění jsou automaticky vyloučeny přestupky, které končí dopravní nehodou a ty, kde byla u řidiče zjištěna přítomnost alkoholu. „Každý občas chybujeme a za dopravní přestupky můžeme dostat hned dva tresty – pokutu a trestné body. Slavia pojišťovna pomůže minimalizovat pouze finanční ztrátu způsobenou pokutou. Řidič tedy v žádném případě nevyvázne z přestupku beztrestně. Trestné body mu pojištění nesmaže. Pokud si řidič z přestupku nevezme ponaučení, dřív nebo později přijde o všechny body a tedy i o řidičský průkaz," dodává Bárta.

Základní cena pojištění je 1500 Kč, k nově uzavřenému povinnému ručení však klienti získají pojištění dopravních pokut na rok zdarma. Po prvním roce bez nehod dostane klient 30% bonus a pojistné ho vyjde na 1050 Kč, v dalším roce je bonus 50 % a pojistné 750 Kč.

(tz)

Slovo ke dni

  • Proč?

    Podle mezinárodní studie společnosti Surfshark patříme v Evropě k nejhorším co se týká rozvoje internetu a elektronizace veřejné správy. Mohu to potvrdit. V naší vesnici nejen chybí rychlé datové připojení, ale bývá problém si někdy i z mobilu zavolat. Rovněž ceny za poskytované služby neodpovídají tomu, za co lze surfovat a telefonovat jinde v EU. Zbývá se otázat, proč? Podle mého soudu vše začalo s rozvojem internetových mobilních služeb. Na počátku poskytl stát monopol Eurotelu a dlouho udržoval málo konkurenční prostředí udělováním druhé, třetí licence. Zájmy některých soukromých firem a státních úředníků převážily nad obecným prospěchem a důsledky neseme dosud. Jinak si sotva vysvětlit, proč jinde, např. v sousedním Rakousku to jde a u nás stále drhne. Zbývá jen doufat, že moderní technologie nakonec zvítězí nad zištností a...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Znáte organizace pro ochranu duševního vlastnictví? 12. srpen 2020

Období, které nyní prožíváme, nepřináší pouze znepokojivé zprávy o rozkolísané ekonomice, uzavírání firem nebo karanténních opatřeních. Rodí se mnoho nápadů, vznikají inovativní společnosti. To s sebou nese i potřebu péče o nové myšlenky, postupy, celé know-how. Na této straně pravidelně přinášíme informace o ochraně duševního vlastnictví. Tentokrát připomeňme, jaké organizace k tomu slouží:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE