INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

IMG 7127Rovněž srpnový kulatý stůl, který se uskutečnil v rámci projektu Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – etapa II., rozebíral současný stav zadluženosti řidičů autobusů a mezinárodní kamionové dopravy, její nejčastější příčiny a důsledky, s nimiž řidiči "zápasí" a jež nedobře ovlivňují klima a vztahy v dopravních firmách, a především bezpečí na silnicích.

image001 kopie kopie kopie kopie kopie kopie kopie kopie kopie kopie

Tentokrát se účastníci setkání, mezi nimiž nechyběli zástupci dopravců, specialisté z řady navazujících oblastí a představitelé odborů spolu se specialisty projektu Dr. Lubomírem Ondrouškem – KZPS ČR/SAČM – a Ing. Václavem Švarcem – OSD/ČMKOS – zaměřili na na to, jak správně investovat, rozumět nabídce dnešních finančních produktů, jak nepropadnout dluhům a exekucím, a pokud se tak již stalo, jak se z dluhové pasti dostat.

 

Na snímku: Pohled na účastníky Kulatého stolu

euÚvodem do této problematiky byl zajímavý výklad Ing. Marcely Hrubošové z Akademie finančního vzdělávání Praha, doplňovaný prakcickými zkušenostmi psycholožky PhDr. Ester Weinholdové i názory ostatních účastníků setkání v reakci na zmiňované problémy z pohledu praktických zkušeností v dopravních firmách. V nich se zadlužení, exekuce a vše s tím související týká až třetiny a někde i poloviny řidičů. Není proto divu, že posilování finanční gramotnosti je velkou výzvou nejen pro firmy. Protože jde o celospolečenský problém, týká se výchovy ve školách, v rodinách, mnohé by se mělo změnit v samotném světě financí, na čemž by se měly podílet i nezbytné legislativní úpravy spjaté s doladěním některých aspektů podnikatelského prostředí v této oblasti.

ScmHovořilo se například o tom, jak správně investovat a rozumět nabídce dnešních finančních produktů. Třeba o úvěru, leasingu, jejich výhodách i rizicích, jak se vystříhat záludných a nevýhodných půjček, a pokud zde nastane problém, co udělat, aby se podařilo vyhnout exekuci.
Ing. Hrubošová objasnila jednotlivé mechanismy vymáhání pohledávek, jejich fungování včetně možností jak se bránit a třeba zmírnit důsledky dluhové pasti. Pokud by si již měl člověk půjčit, rozumnější by bylo začít v některé bance, která odhadne schopnost splácení, neboť právě to mnohé jiné poskytovatele financí až tak moc nezajímá... Praxe potvrzuje, že lidé jsou schopni si například vzít hypotéku na bydlení třeba na dvacet let za relativně výhodný úrok, ale nikdo už nedokáže s jistotou odhadnout, jaký bude vývoj úroku po době fixace, co se s ním bude dít třeba za 10 či 15 let.

Velkou pozornost věnovali účastníci kulatého stolu exekucím, které především stresují všechny dlužníky a negativně ovlivňují jejich osobní i pracovní život. Týkalo se to třeba výše nezabavitelných částek ze mzdy, čeho se mohou exekuce týkat, od majetku, bankovního účtu přes pozastavení řidičského oprávnění až po exekuci na přikázání úhrady z penzijního připojištění apod. Jinou kapitolou byly exekuce v rámci manželství, možnosti slučování exekucí a další informace a rady. Z tohoto pohledu pak byla jistým oddechnutím citace desatera, jak se ochránit před zadlužením, v němž se krom jiného klade důraz na podrobné seznámení se smlouvami, obchodními podmínkami a sazebníky včetně povinností a sankcí za jejich porušení spolu s dalšími cennými radami dříve, nežli je smlouva stvrzena podpisem

IMG 7132 aPodle aktuálních statistických údajů je v České republice více než 890 tisíc dlužníků a v průměru na každého znich připadá pět dluhů. K tomu je třeba dodat, že do této statistiky nejsou zahrnuti ti, kdo dluží finanční částy orgánům státní správy, ať již jde o finanční úřady a další instituce, kde evidence dluhů, vymáhání podledávek a oddlužování probíhají jinou cestou. A na závěr si připomeňme ještě poznámku, která nejednou na jednání kulatého stolu zazměna od představitelů dopravních firem: Dlužníci často propadnou depresím, malověrnosti, a nejsou často schopni reálně uvažovat a prakticky řešit své zadlužení. Týká se to lidí v nejrůznějších profesích, ovšem pokud jde o profesionální řidiče autobusů a mezinárodní kamionové dopravy, možná bezpečností rizika tu nelze ani domyslet...

Jiří Novotný

Na snímku vpravo: Ing. Marcela Hrubošová, Akademie finančního vzdělávání Praha

Slovo ke dni

  • Bez okurek

    Zeptejte se podnikatele, jestli a kdy má „okurkovou sezonu“. Podívá se na vás s podezřením, že si z něho chcete utahovat. V podnikání a práci ve firmě totiž nenastanou časy, kdy si člověk může lehnout a usnout na vavřínech. Člověk zaznamená jen období prosperity a útlumu, ale snažit se o business musí tak jako tak. Letos to ani v novinách nevypadá na tu pravou „okurkovou sezonu“, kdy žhavá politická, ekonomická a společenská témata dojdou a redaktor, jak se říká, musí vařit z vody. Událostí přichází na redakční stůl stále dost a dost, a rozhodně nejsou marginální. A pokud jde o pěstitele okurek, to se teprve uvidí, kdy jim sezona začne naplno a jak se vydaří.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Patentová ochrana v zahraničí prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci 19. červenec 2019

České podniky si stále častěji (nebo spíše – stále ještě nedostatečně) uvědomují, že ochrana průmyslového vlastnictví představuje jeden z nástrojů, jak úspěšně rozvíjet a inovovat výrobu a stát se úspěšným na globalizovaném trhu. Jednou z možností, jak ochránit nové technické řešení – vynález, je patentová ochrana. Pokud se pro ni přihlašovatel rozhodne, zpravidla nejprve žádá o národní patentovou ochranu. Ta však sama o sobě nestačí, neboť český patent platí jen v České republice a jinde v zahraničí toto patentované řešení může kdokoliv využívat a prodávat. Proto je vhodné získat patentovou ochranu i v zemích, kde je předpoklad, že chráněné řešení má tržní potenciál.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE