INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

IMG 7127Rovněž srpnový kulatý stůl, který se uskutečnil v rámci projektu Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – etapa II., rozebíral současný stav zadluženosti řidičů autobusů a mezinárodní kamionové dopravy, její nejčastější příčiny a důsledky, s nimiž řidiči "zápasí" a jež nedobře ovlivňují klima a vztahy v dopravních firmách, a především bezpečí na silnicích.

image001 kopie kopie kopie kopie kopie kopie kopie kopie kopie kopie

Tentokrát se účastníci setkání, mezi nimiž nechyběli zástupci dopravců, specialisté z řady navazujících oblastí a představitelé odborů spolu se specialisty projektu Dr. Lubomírem Ondrouškem – KZPS ČR/SAČM – a Ing. Václavem Švarcem – OSD/ČMKOS – zaměřili na na to, jak správně investovat, rozumět nabídce dnešních finančních produktů, jak nepropadnout dluhům a exekucím, a pokud se tak již stalo, jak se z dluhové pasti dostat.

 

Na snímku: Pohled na účastníky Kulatého stolu

euÚvodem do této problematiky byl zajímavý výklad Ing. Marcely Hrubošové z Akademie finančního vzdělávání Praha, doplňovaný prakcickými zkušenostmi psycholožky PhDr. Ester Weinholdové i názory ostatních účastníků setkání v reakci na zmiňované problémy z pohledu praktických zkušeností v dopravních firmách. V nich se zadlužení, exekuce a vše s tím související týká až třetiny a někde i poloviny řidičů. Není proto divu, že posilování finanční gramotnosti je velkou výzvou nejen pro firmy. Protože jde o celospolečenský problém, týká se výchovy ve školách, v rodinách, mnohé by se mělo změnit v samotném světě financí, na čemž by se měly podílet i nezbytné legislativní úpravy spjaté s doladěním některých aspektů podnikatelského prostředí v této oblasti.

ScmHovořilo se například o tom, jak správně investovat a rozumět nabídce dnešních finančních produktů. Třeba o úvěru, leasingu, jejich výhodách i rizicích, jak se vystříhat záludných a nevýhodných půjček, a pokud zde nastane problém, co udělat, aby se podařilo vyhnout exekuci.
Ing. Hrubošová objasnila jednotlivé mechanismy vymáhání pohledávek, jejich fungování včetně možností jak se bránit a třeba zmírnit důsledky dluhové pasti. Pokud by si již měl člověk půjčit, rozumnější by bylo začít v některé bance, která odhadne schopnost splácení, neboť právě to mnohé jiné poskytovatele financí až tak moc nezajímá... Praxe potvrzuje, že lidé jsou schopni si například vzít hypotéku na bydlení třeba na dvacet let za relativně výhodný úrok, ale nikdo už nedokáže s jistotou odhadnout, jaký bude vývoj úroku po době fixace, co se s ním bude dít třeba za 10 či 15 let.

Velkou pozornost věnovali účastníci kulatého stolu exekucím, které především stresují všechny dlužníky a negativně ovlivňují jejich osobní i pracovní život. Týkalo se to třeba výše nezabavitelných částek ze mzdy, čeho se mohou exekuce týkat, od majetku, bankovního účtu přes pozastavení řidičského oprávnění až po exekuci na přikázání úhrady z penzijního připojištění apod. Jinou kapitolou byly exekuce v rámci manželství, možnosti slučování exekucí a další informace a rady. Z tohoto pohledu pak byla jistým oddechnutím citace desatera, jak se ochránit před zadlužením, v němž se krom jiného klade důraz na podrobné seznámení se smlouvami, obchodními podmínkami a sazebníky včetně povinností a sankcí za jejich porušení spolu s dalšími cennými radami dříve, nežli je smlouva stvrzena podpisem

IMG 7132 aPodle aktuálních statistických údajů je v České republice více než 890 tisíc dlužníků a v průměru na každého znich připadá pět dluhů. K tomu je třeba dodat, že do této statistiky nejsou zahrnuti ti, kdo dluží finanční částy orgánům státní správy, ať již jde o finanční úřady a další instituce, kde evidence dluhů, vymáhání podledávek a oddlužování probíhají jinou cestou. A na závěr si připomeňme ještě poznámku, která nejednou na jednání kulatého stolu zazměna od představitelů dopravních firem: Dlužníci často propadnou depresím, malověrnosti, a nejsou často schopni reálně uvažovat a prakticky řešit své zadlužení. Týká se to lidí v nejrůznějších profesích, ovšem pokud jde o profesionální řidiče autobusů a mezinárodní kamionové dopravy, možná bezpečností rizika tu nelze ani domyslet...

Jiří Novotný

Na snímku vpravo: Ing. Marcela Hrubošová, Akademie finančního vzdělávání Praha

Slovo ke dni

  • Železnice na křižovatce

    O vstupu konkurence na české koleje se mluví už hodně dlouho. Uběhly tři desetiletí a situace stále stejná. Na dálkových i regionálních tratích stále vládne národní dopravce, ostatní jen paběrkují. Nejde o to, aby České dráhy nahradil někdo jiný. Změnit se má úroveň železniční dopravy, která stále pokulhává za silniční. S příchodem Student Agency dostaly autobusy lepší vybavení a přeprava cestujících vyšší kvalitu. Nejen u Radima Jančury, ale postupně také u konkurenčních dopravců. Nyní Jančura slibuje, že zlepší úroveň dopravy také na regionální úrovni, všude tam, kde budou jezdit jeho vlaky. Internetem to má začít a dalšími přidanými službami pokračovat. Věřme, že ani ostatní se nebudu chtít nechat zahanbit a nabídnou cestující veřejnosti železnici hodnou 21. století. Čekání už bylo dlouhé dost a mělo by konečně skončit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

Jak je to dnes s výukou základů ochrany duševního vlastnictví v České republice? 16. duben 2019

Výuka základů ochrany duševního vlastnictví, zejména se zaměřením na ochranu průmyslového vlastnictví, není ve vzdělávacím systému v ČR až na výjimky pevně a systematicky zakotvena. V tomto smyslu je třeba vyzdvihnout iniciativu představitelů škol a vyučujících na všech úrovních, kteří v rámci možností tuto výuku realizují a seznamují žáky, studenty a posluchače se základními principy ochrany duševního vlastnictví. Snahou Úřadu průmyslového vlastnictví je všemi dostupnými prostředky podpořit každou aktivitu v tomto směru formou konzultací, kurzů i výukovými materiály.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE