INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

jura čkaKdyž mne po roce 1968 vehnali komunisté jako nežádoucího rebela do lůna spotřebního družstevnictví, nastoupil jsem do Jednoty Praha-západ. Právě zde, na pozici číšníka, začalo mé první angažmá v družstevnictví.

Družstva tehdy byla nežádoucími institucemi, protože tvořila výjimku v pojmu socialistického vlastnictví. Družstevní vlastnictví tak bylo trnem v oku hlavně těm, kteří hájili vlastnictví v rukách státu jako nedotknutelnou zásadu socialistického zřízení.

Přes všechna negativa a újmy z titulu vyčlenění nás osmašedesátníků ze skupin komunistických elit, mělo pro mne období normalizace jeden pozitivní rys. Družstva mi umožnila dokončit vzdělání, a dokonce i určitý kariérní růst, sic omezený kádrovou politikou komunistů. Možná proto jsem rád a vždy s chutí pracoval pro družstevní systém. A zaplať Bůh pracuji dodnes.

Nepříjemné roky až do nečekané sametové revoluce jsem přečkal v různých pracovních zařazeních. V éře devadesátých let jsem však začal dle svého rvavého a přímočarého naturelu růst ve vedoucích funkcích, a to jak v družstevnictví, tak posléze i v institucích vnitřního obchodu. Intenzivně jsem hájil nejen družstva, ale zároveň celý český maloobchod před tvrdou konkurenční politikou nadnárodních řetězců i nepříznivou vládní politikou, jejíž legislativní dopady náš maloobchod poškozují.

Rozhodnutí s citem

Vždy jsem se v rozhodovacích procesech snažil - poučen vlastním životem - brát ohled na ty, kterých se má šéfovská rozhodnutí týkala. Ač některé mé kroky nebyly vždy zrovna populární, mým cílem bylo, aby dopady rozhodnutí byly vždy adekvátní dané situaci a snesitelné pro všechny, kterých se tyto verdikty týkaly.

Postupně jsem tak dospěl do dnešních dnů, kdy jsem se s posledním lednovým dnem roku 2020 rozloučil s jednou ze svých posledních významných funkcí - s vedením Asociace českého tradičního obchodu (AČTO). Tu se mi společně s dalšími příznivci tradičního obchodu povedlo před sedmi roky založit. Vedení Asociace jsem předal, pevně věřím, do dobrých rukou.

Nyní budu fandit všem správným krokům, které povedou toto velmi užitečné seskupení dál. Pevně doufám a věřím, že mezi elitu, která stále více rozhoduje o budoucnosti nejen své vlastní, ale především a hlavně celého českého maloobchodu. Ten totiž právě nyní prožívá velmi těžké a složité období. Mluvíme o tlaku řetězců a nepříznivé platné legislativě, která staví náš obchod do nevýhodné pozice v tvrdém soupeření s konkurencí, které se odehrává už tak v napjatých podmínkách.

Nejen čestný předseda...

Jsem rád - a s potěšením jsem přijal, i když přiznávám i s trochou nostalgie - titul "Čestného předsedy Asociace". Je to totiž nejen titul, ale i závazek. Podpora českého maloobchodu je má, jak se říká, srdeční záležitost, které jsem obětoval velký kus života. A jsem stále připraven dle potřeby toto poslání plnit.

Rád také zůstávám platným členem představenstva největšího a nejúspěšnějšího spotřebního družstva v republice - COOP Havlíčkův Brod. Stále se budu snažit pomáhat uspět i největší nákupní centrále v ČR, tedy družstva COOP Centrum, které jsem před 25 lety založil.

Aniž bych se vnucoval, tak i nadále nabízím své služby potřebným subjektům českého maloobchodu. Rád pomohu nejen radou, ale pochopitelně i přímou angažovaností dle potřeby při řešení situací, které složitý český trh ještě čekají. V každém případě budu i nadále aktivní ve prospěch českého - nejen družstevního - maloobchodního trhu.

Zdeněk Juračka, čestný předseda Asociace českého tradičního obchodu (AČTO)

Slovo ke dni

  • Konec schůzování

    Koronavirová krize znamená nejen obrovskou zkoušku pro celou společnost, přináší mnoho těžkostí a v důsledku velké ztráty, ale zároveň mění náš postoj. To, co jsme byli zvyklí dělat jako samozřejmost, se ukáže jako zbytné nebo kontraproduktivní, a objeví se nové možnosti, přístupy, metody, technologie, způsoby myšlení a jednání. Napadlo mě, že zákaz shlukování skoncoval s naší slabostí pro schůze a nekonečné porady. Ukazuje se, že i bez nich můžeme dobře a dokonce i lépe fungovat. Lidé mohou využít videokonference, chytré telefony a maily, prostředky komunikování na dálku. Zároveň zkrátí nekonečné hovory na nezbytné a efektivní minimum. Až se z virové epidemie vyléčíme, bude až těžké se znovu vracet k schůzování, kde se hodně řeční, ale málo vyřeší. A v tom vidím jednu z pozitivních věcí, které koronavirus přináší. Pavel Kačer

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Řízení kvality přináší prestiž nejen na mezinárodním poli 16. březen 2020

Úřad průmyslového vlastnictví dosáhl na poli řízení kvality vynikajících výsledků. Korunovány byly například loni oceněním Manažer kvality roku, jež loni udělila Česká společnost pro jakost Ing. Miroslavu Paclíkovi, Ph.D., řediteli odboru patentových informací a představiteli vedení pro integrovaný systém řízení ÚPV. Co všechno činnost související s kvalitou obnáší, jaký užitek Úřadu i jeho klientům dává a jakou inspiraci ostatním může poskytnout, o tom je následující rozhovor se jmenovanou osobností:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE