INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

MPOFirmy, které zavádějí do praxe inovace, aby bojovaly s koronavirem, podpoří Ministerstvo průmyslu a obchodu. Resort vyhlásil druhou veřejnou soutěž v programu The Country for the Future (CFF) v podprogramu 3 "Inovace do praxe". Projektové záměry mohou firmy posílat do 15. května 2020.

Program schválený vládou v loňském roce je od začátku zaměřen na zavádění inovací s důrazem na aktuální trendy v oblasti digitalizace a automatizace v malých a středních firmách.

"Nyní jsou právě malé a střední podniky nejohroženější, zároveň je ale řada z nich schopná nabídnout užitečná řešení, která mohou napomoci celé společnosti ve vypořádání se s dopady krize, či mohou s trochou pomoci zavést takové podnikové procesy, které do budoucna omezí podobné hrozby jak pro zdraví zaměstnanců, tak pro hospodaření firmy," říká náměstek ministra pro digitalizaci a inovace Petr Očko a dodává: "Proto jsme připravili specificky zaměřenou soutěž, otevřenou pro inovativní projekty podniků ze všech hospodářských odvětví, kde umožníme relativně rychlé čerpání dotačních prostředků na až tříleté záměry. Projekty je možno začít řešit hned po podání žádosti, výsledky soutěže budou zveřejněny nejpozději do 31. srpna letošního roku."

V soutěži mohou být podpořeny projekty například v odvětví zdravotnické techniky a aplikací, které přinášejí nový nebo podstatně vylepšený výrobní postup nebo poskytování služeb. Dále projekty ve všech odvětvích podnikání, zaměřené na zavádění takových inovativních provozních či logistických procesů, které sníží rizika šíření nakažlivých onemocnění. Zejména jde o projekty zvyšující míru digitalizace, automatizace či schopnosti organizace pružně reagovat a přizpůsobovat se podobným výjimečným situacím.

"Program i alokaci na něj máme schválenou již od minulého roku, nicméně díky změně, kterou schválila vláda 1. dubna 2020, nabízí tato soutěž atraktivnější podmínky pro uchazeče o dotaci," upřesňuje náměstek ministra pro digitalizaci a inovace Petr Očko a doplňuje: "Bude možné uplatnit širší spektrum nákladových položek, včetně nákladů na přípravu projektové žádosti, a také bude umožněna nižší míra spolufinancování nákladů z vlastních zdrojů. Podíl dotace, při plném využití podpory de minimis, může nyní dosáhnout až 75 % uznaných nákladů projektu."

Podrobnosti jsou k dispozicizde.

(tz)

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE