INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) se ostře ohrazuje proti návrhu komunistů a lidovců omezit či dokonce zrušit nedělní prodej v obchodech. O tento „experiment“ sociálního inženýrství nestojí ani zaměstnanci obchodů, kteří za práci v neděli pobírají příplatky.

Navíc uzavření prodejen v neděli přinese výrazně vyšší koncentraci nakupujících během ostatních dnů v týdnu, což je v naprostém rozporu se všemi opatřeními posledního měsíce.

„Návrh pánů Filipa a Jurečky je zcela mimo realitu. Doporučuji jim, aby si pořádně prostudovali zákoník práce a přestali vytvářet vybájený obraz prodavačky pracující dvanáct hodin denně sedm dní v týdnu. Kdyby vystoupili z pohodlí Poslanecké sněmovny, zjistili by, že se obchody řídí zákoníkem práce, a tedy týdenní čtyřicetihodinovou pracovní dobou,“ konstatoval Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR.

Obchodníci poskytují i zkrácené pracovní úvazky, o něž mají často zájem například ženy s malými dětmi či starší zaměstnanci, nebo naopak studenti, kteří při studiu pracují na částečné úvazky. Je proto plno prodavačů, kteří pracují i méně než 40 hodin týdně. Každý zaměstnanec obchodu tak má stejný prostor na odpočinek jako lidé v jiných oborech.

„Zaměstnanci obchodních řetězců mají za práci v neděli nezanedbatelné příplatky, které jsou pro mnohé z nich v současnosti kvůli koronavirové epidemii důležitější než kdy jindy. Navíc obchodníci i v této době jako jediní navyšují své početní stavy, zvedají platy, jako výraz ocenění přidávají mimořádné bonusy a k tomu přijali zhruba 23 tisíc brigádníků z oblastí cestovního ruchu a gastronomie. Pokud dojde k uzavření prodejen v neděli, 17 tisíc z nich okamžitě skončí. Je rozumné v době, kdy o práci přichází mnoho lidí, nesmyslnými nařízeními tento stav ještě zvyšovat?“ shrnul T. Prouza.

Zásobování potravinami patří mezi páteřní oblasti fungování společnosti, přičemž v posledních týdnech byl obchod vystaven velké zkoušce odolnosti, aby zajistil dostatek potravin pro všechny obyvatele Česka a neomezoval služby. I díky dostatku zboží a obětavosti všech se ceny potravin v České republice během krize drží na dlouhodobých průměrech a jsou stále pod úrovní většiny evropských států. Pokud nedojde k takovýmto zbytečným restrikcím či regulaci v oblasti obchodu, jaké navrhují komunisté a lidovci, zásobování potravinami a dalším zbožím zůstane bezproblémové i v dalších týdnech a měsících.

(tz)

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE