INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

CAIM logo 10letČeská asociace interim managementu (CAIM) si připomíná 10. výročí od založení. Při této příležitosti mimo jiné vydává zajímavou publikaci, která mapuje její dosavadní činnost i vývoj interim managementu v ČR a obsahuje řadu příběhů z praxe.

„Jiné asociace se pyšní několikanásobně delší historií, ale je nutné si uvědomit, že interim management se začal rozvíjet v České republice jako nová forma manažerské práce až v tomto tisíciletí, jak se mimo jiné dočtete v úvodních kapitolách této publikace,“ uvedl Ján Dolejš, předseda a jeden za zakladatelů CAIM.

Interim management se stal postupně součástí českého manažerského prostředí. Nejznámější je ve formě krizového řízení, stále více se však uplatňují ve firmách také projektoví a substituční manažeři. Z interim managementu mohou pro svoji běžnou práci čerpat inspiraci, poučení i kontakty a vazby také „běžní“ ředitelé, majitelé a podnikatelé. Pro řadu manažerů, kteří v určitém věku a fázi profesního života zjistí, že už nechtějí být pouhým drobným převodovým kolečkem v korporátní mašinérii, ale chtějí mít možnost uplatnit doposud nabyté znalosti a zkušenosti bez limitů korporátních systémů a interní firemní politiky, může být interim management východiskem pro jejich další profesní dráhu.

Členy asociace jsou desítky zkušených manažerů, kteří pomáhají společnostem přežít, řídit změny a důležité projekty, vyrovnat se s nedostatkem či výpadkem odborných kapacit nebo se změnou situace na trhu. „Almanach má ambici ukázat, co členové CAIM jednotlivě, v týmech i jako spolek umí a dokážou, jaký mají záběr a schopnosti, jakých výsledků doposud dosáhli a jaké předpoklady pro budoucí výzvy v nich jsou. Stojí za nimi konkrétní výsledky, příběhy, projekty a vyřešené problémy klientů – většinou firem, které se dostaly do problémů a potřebovaly rychlou, kvalifikovanou a zkušenou pomoc,“ vysvětlil Petr Karásek, místopředseda CAIM. Zmíněná publikace obsahuje řadu příběhů interim manažerů a jejich projektů.

„Letošní rok byl a je pro asociaci i samotné interim manažery velkou výzvou. Koronavirová pandemie přinesla celé společnosti starosti, ale na druhé straně i příležitosti ukázat, co umíme. Interim management představuje efektivní řešení různých firemních potíží, včetně těch, které na firmy dolehly kvůli koronaviru. I v tomto případě platí, že problémy se musí řešit včas,“ doplnila Jana Dronská, PR manažerka CAIM. Krizoví manažeři v čele s Petrem Karáskem vytvořili už v březnu dokument s osvědčenými postupy a praktickými radami pro firmy, které zasáhly nebo by mohly postihnout dopady koronaviru. CAIM uspořádala několik webinářů a podcastů na téma krizového řízení, v médiích proběhly rozhovory a články. To vše na pomoc podnikání a české ekonomice. Záznamy a další užitečné podklady jsou volně k dispozici na stránkách CAIM

www.caim.cz  

Slovo ke dni

  • Kdo může pracovat z domova

    Home office není žádná novinka, ale v době koronakrize přišla možnost práce z domova jako na zavolanou. Pracovat mohou ti, kterým to dovoluje povaha jejich práce, a samozřejmě ochota změnit své zvyky. Podle odborníků se otvírá možnost pro jednoho ze tří zaměstnanců, v případě vysokoškolsky vzdělaných osob a vysoce kvalifikových profesí dokonce pro každého druhého. Brzdou se může stát i v dnešní technologicky vyspělé době dostupnost internetu. Venkov stále strádá. V naší obci jsme rádi, když si můžeme vůbec zavolat z mobilu – někdy spojení funguje, jindy ne. A mobilní internet s přijatelnou rychlostí nabízí jen jediný operátor. Ten dokazuje konkurenci, že to jde, když nechybí zájem. Avšak v mnoha případech lze stále pozorovat spíš nezájem a snahu šetřit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Říjen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

pat ochr

Patentová ochrana je předpokladem úspěchu inovační strategie 12. srpen 2020

V loňském roce slavil Úřad průmyslového vlastnictví 100 let od svého založení. Již před sto lety bylo průmyslníkům a výzkumu jasné, že bez právní ochrany nových řešení a bez nejnovějších technických informací nemůže jejich business prosperovat a prosadit se ve světové konkurenci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE