INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

CAIM logo 10letČeská asociace interim managementu (CAIM) si připomíná 10. výročí od založení. Při této příležitosti mimo jiné vydává zajímavou publikaci, která mapuje její dosavadní činnost i vývoj interim managementu v ČR a obsahuje řadu příběhů z praxe.

„Jiné asociace se pyšní několikanásobně delší historií, ale je nutné si uvědomit, že interim management se začal rozvíjet v České republice jako nová forma manažerské práce až v tomto tisíciletí, jak se mimo jiné dočtete v úvodních kapitolách této publikace,“ uvedl Ján Dolejš, předseda a jeden za zakladatelů CAIM.

Interim management se stal postupně součástí českého manažerského prostředí. Nejznámější je ve formě krizového řízení, stále více se však uplatňují ve firmách také projektoví a substituční manažeři. Z interim managementu mohou pro svoji běžnou práci čerpat inspiraci, poučení i kontakty a vazby také „běžní“ ředitelé, majitelé a podnikatelé. Pro řadu manažerů, kteří v určitém věku a fázi profesního života zjistí, že už nechtějí být pouhým drobným převodovým kolečkem v korporátní mašinérii, ale chtějí mít možnost uplatnit doposud nabyté znalosti a zkušenosti bez limitů korporátních systémů a interní firemní politiky, může být interim management východiskem pro jejich další profesní dráhu.

Členy asociace jsou desítky zkušených manažerů, kteří pomáhají společnostem přežít, řídit změny a důležité projekty, vyrovnat se s nedostatkem či výpadkem odborných kapacit nebo se změnou situace na trhu. „Almanach má ambici ukázat, co členové CAIM jednotlivě, v týmech i jako spolek umí a dokážou, jaký mají záběr a schopnosti, jakých výsledků doposud dosáhli a jaké předpoklady pro budoucí výzvy v nich jsou. Stojí za nimi konkrétní výsledky, příběhy, projekty a vyřešené problémy klientů – většinou firem, které se dostaly do problémů a potřebovaly rychlou, kvalifikovanou a zkušenou pomoc,“ vysvětlil Petr Karásek, místopředseda CAIM. Zmíněná publikace obsahuje řadu příběhů interim manažerů a jejich projektů.

„Letošní rok byl a je pro asociaci i samotné interim manažery velkou výzvou. Koronavirová pandemie přinesla celé společnosti starosti, ale na druhé straně i příležitosti ukázat, co umíme. Interim management představuje efektivní řešení různých firemních potíží, včetně těch, které na firmy dolehly kvůli koronaviru. I v tomto případě platí, že problémy se musí řešit včas,“ doplnila Jana Dronská, PR manažerka CAIM. Krizoví manažeři v čele s Petrem Karáskem vytvořili už v březnu dokument s osvědčenými postupy a praktickými radami pro firmy, které zasáhly nebo by mohly postihnout dopady koronaviru. CAIM uspořádala několik webinářů a podcastů na téma krizového řízení, v médiích proběhly rozhovory a články. To vše na pomoc podnikání a české ekonomice. Záznamy a další užitečné podklady jsou volně k dispozici na stránkách CAIM

www.caim.cz  

Slovo ke dni

  • Pomohla “klasika"

    Letošní zima ukázala svou pravou tvář, přinesla mnoho sněhu a kruté mrazy. Prověřila také naše zdroje energií. Ve Švédsku museli sáhnout ke klasické výrobě elektřiny, protože zásobování z obnovitelných zdrojů nestačilo. V Chorvatsku došlo k podobné situaci a hrozilo, že evropská přenosová soustava zkolabuje. Ke cti opět přišlo uhlí, jádro a plyn. Tentokrát se blackout podařilo zažehnat, ale příště to třeba už nevyjde. Co se stane pak, když vše převádíme na elektrický pohon - domácnosti, dopravu, továrny, peníze, celý náš život. Vůbec není těžké si představit, že při výpadku elektřiny se vše zastaví a svět přestane fungovat. Úder do našich všedních dní bude mít ještě větší následky než pandemie Covidu-19. Snad si ti, kteří plánují energetickou politiku, uvědomují hrozící rizika a nedopustí, aby došlo k nejhoršímu.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2021

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

EON EG 2017 107  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

karabec 2

Rozhodčí řízení jako efektivní způsob řešení sporů o doménová jména 4. únor 2021

Stálý Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky působí jako nezávislý orgán pro rozhodování sporů nezávislými rozhodci podle předpisů o rozhodčím řízení (dále jen „Rozhodčí soud“). Tento Rozhodčí soud je mimo jiné také sudištěm pro spory o doménová jména .cz, přičemž řešení těchto sporů Rozhodčím soudem probíhá v současné době na základě Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz a Pravidel alternativního řešení sporů, která jsou v platnosti od 25. 5. 2018.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE