INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

MPO budova

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhodnotilo žádosti o dotace v druhé soutěži podprogramu „Inovace do praxe“ programu The Country for the Future. Zaměřena byla na boj proti pandemii COVID-19 a zmírnění jejích dopadů.

„V programu The Country for the Future podpoříme 34 projektů, které pomohou malým a středním podnikům s překonáním následků opatření souvisejících s COVID-19 či budou mít přímé přínosy pro boj proti šíření tohoto onemocnění,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Kromě toho jsme v rekordně krátkém čase připravili i program Czech Rise Up, který podporuje projekty přímo zaměřené na řešení související s COVID-19 ve zdravotnictví.“

Malé a střední podniky mohly v druhé soutěži přihlašovat záměry na zavedení inovace postupu nebo organizační inovace, se kterými mohly začít hned po podání žádosti. Na jeden projekt bylo možno žádat nejvýše 25 mil. Kč a podnik sám se na nákladech podílí vždy minimálně z jedné čtvrtiny vlastními zdroji. Po vyřazení dvou žádostí stornovaných uchazeči a dalších šesti kvůli nesplnění základních (formálních) podmínek soutěže, prošlo 52 žádostí do odborného hodnocení.

„Po posouzení žádostí experty poskytne MPO podporu projektům v úhrnné výši cca 240 milionů korun,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko a dodává: „Rovněž chystáme program Czech Rise Up 2.0 na podporu využívání moderních technologií v medicínských a nemedicínských řešení.“ 

Nejen současná situace s koronavirem potvrzuje důležitost Inovační strategie ČR, která počítá s tím, že se výzkum stane základem nové hospodářské vize Česká republika: Země pro budoucnost. ČR se postupně posouvá mezi inovační lídry, jak mj. ukázal nedávno zveřejněný Globální inovační index.

Seznam projektů podpořených z programu The Country for the Future a další podrobnosti jsou k dispozici na: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/vysledky-druhe-verejne-souteze-v-programu-the-country-for-the-future--podprogramu-_inovace-do-praxe_--256416/

(tz)

Slovo ke dni

  • Kdo může pracovat z domova

    Home office není žádná novinka, ale v době koronakrize přišla možnost práce z domova jako na zavolanou. Pracovat mohou ti, kterým to dovoluje povaha jejich práce, a samozřejmě ochota změnit své zvyky. Podle odborníků se otvírá možnost pro jednoho ze tří zaměstnanců, v případě vysokoškolsky vzdělaných osob a vysoce kvalifikových profesí dokonce pro každého druhého. Brzdou se může stát i v dnešní technologicky vyspělé době dostupnost internetu. Venkov stále strádá. V naší obci jsme rádi, když si můžeme vůbec zavolat z mobilu – někdy spojení funguje, jindy ne. A mobilní internet s přijatelnou rychlostí nabízí jen jediný operátor. Ten dokazuje konkurenci, že to jde, když nechybí zájem. Avšak v mnoha případech lze stále pozorovat spíš nezájem a snahu šetřit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Říjen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

pat ochr

Patentová ochrana je předpokladem úspěchu inovační strategie 12. srpen 2020

V loňském roce slavil Úřad průmyslového vlastnictví 100 let od svého založení. Již před sto lety bylo průmyslníkům a výzkumu jasné, že bez právní ochrany nových řešení a bez nejnovějších technických informací nemůže jejich business prosperovat a prosadit se ve světové konkurenci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE