INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Snka_Nchod_-_VD_roku_2012_1600x1200Svaz českých a moravských výrobních družstev je vyhlašovatelem a pořadatelem 1. ročníku soutěže Výrobní družstvo roku. Soutěžícími jsou výrobní družstva – členové Svazu českých a moravských výrobních družstev.

Družstva jsou v soutěži rozdělena do dvou skupin:

I. skupina - všechna členská výrobní družstva se ziskem ≥ 3 mil. Kč vyjma družstev

zaměstnávající osoby se zdravotním postižením

II. skupina – výrobní družstva zaměstnávající osoby se zdravotním postižením se ziskem ≥

0 Kč.

Umístění výrobních družstev v soutěži Výrobní družstvo roku 2012, dle stěžejních ekonomických ukazatelů hospodaření za rok 2011:

I. skupina:

1. místo Sněžka, výrobní družstvo Náchod

2. místo KOVOBEL, výrobní družstvo, Domažlice

3. místo Noana, výrobní družstvo, Praha

II. skupina:

1. místo OBZOR, výrobní družstvo Zlín

2. místo OTAVA, výrobní družstvo, Písek

3. místo Integra, výrobní družstvo, Zlín.

Cílem soutěže je vyhledávat výrobní družstva s dobrými výsledky a ocenit jejich přínos k rozvoji českého výrobního družstevnictví. Současně má soutěž za cíl podpořit aktivitu a motivaci výrobních družstev v oblasti výroby, obchodu a poskytování služeb a přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Důležitým faktorem soutěže je i zvýšení vzájemné informovanosti a posílení mezidružstevní kooperace.

Hodnotícími kritérii jsou vybrané ukazatele členských družstev. Jedná se o ukazatele agregované a ukládané pro statistiku svazu, vztahující se k výsledku hospodaření jednotlivých družstev k 31. 12. roku, za který je vyhlášena soutěž: ukazatel zisku, obratu, průměrného evidenčního přepočteného počtu pracovníků a objemu vzájemného obchodu mezi členskými výrobními družstvy z hlediska poskytovatele zboží či služeb.

Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny na 21. valném shromáždění Svazu českých a moravských výrobních družstev 18. června 2012 v Nymburku.

JUDr. Rostislav Dvořák, předseda

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3