INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem
valne_shromazdeni_scmvd_1_1600x1200Dne 18. června 2012 se v Nymburku konalo 21. valné shromáždění, které se mimo jiné neslo v duchu Mezinárodního roku družstev 2012. Valné shromáždění bylo slavnostně zahájeno vyhlášením výsledků 1. ročníku soutěže Výrobní družstvo roku. Tato soutěž je rozdělena do 2 skupin. 1. skupina zahrnuje členská výrobní družstva se ziskem větším než 3 mil. Kč, 2. skupina zahrnuje výrobní družstva invalidů.

1. místo v 1. skupině získalo družstvo Sněžka, výrobní družstvo Náchod,

1. místo ve 2. skupině získalo družstvo OBZOR, výrobní družstvo Zlín.

Účastníci valného shromáždění zrekapitulovali aktivity v předchozím období. Členská základna SČMVD zahrnuje nejenom malé a střední výrobní podniky, ale i velké firmy, jež mají více než 500 zaměstnanců. Výrobní družstva jsou významnou skupinou zaměstnavatelů, a to i zaměstnavatelů zdravotně postižených Obraty výrobních družstev se pohybují u malých družstev v řádu jednotek miliónů, v poměru k velkým družstvům se stamiliónovými a miliardovými obraty. Výrobní družstva jsou významní exportéři, vlastní moderní technologie a strojové vybavení.

Členská družstva SČMVD se vyznačují zejména vysoce kvalifikovanou řemeslnou výrobou a poskytováním služeb. Jedná se o činnosti, které jsou náročné a mají nižší produktivitu, ale na druhé straně je o ně značný zájem jak v tuzemsku, tak i v zahraničí

Středem pozornosti účastníků bylo stanovení priorit činnosti Svazu českých a moravských výrobních družstev v dalším časovém horizontu. Stav současné ekonomické situace v naší republice, ale i v celé Evropě, potvrzuje nutnost neustálého zvyšování konkurenceschopnosti firem.

V dalším období se svaz bude i nadále především zaměřovat na přímou pomoc členským družstvům, a to v oblasti podpory prodeje a marketingu, ekonomického a právního poradenství, vzdělávání a školení. Zvláštní pozornost bude věnována podpoře mezidružstevního obchodu a kooperacím, a to i v mezinárodním měřítku. Je třeba, aby se spolupráce v oblasti obchodu na mezinárodním poli zintenzivnila.

Za významné okruhy činnosti ve prospěch členských družstev považujeme posuzování návrhů právních předpisů v rámci meziresortního připomínkového řízení tak, aby byly prosazovány zájmy a potřeby družstev, lobování ve všech příslušných oblastech legislativy přitom je nezbytná spolupráce s dalšími podnikatelskými svazy, sledování vývoje návrhu zákona o obchodních korporacích po připomínkovém řízení tak, aby nedošlo v dalším legislativním procesu k nežádoucím změnám, a to zejm. v právní úpravě družstva, zastupování zájmů ve prospěch družstev převážně zaměstnávajících zdravotně postižené.

JUDr. Rostislav Dvořák, předseda

Slovo ke dni

  • Proč skončili živnostníci?

    Loni ukončilo činnost 1300 nejmenších podnikatelů. Asi není žádným překvapením, že řada z nich si spočítala, že ve stále těžších ekonomických podmínkách se prostě neuživí a „zavřeli krám“. Ale je tu ještě jeden významný faktor. Jen v mém okolí se rozhodly dvě osoby samostatně výdělečně činné zrušit živnostenský list z administrativních důvodů. Nechtěly si totiž otevřít datovou schránku, která je od nového roku 2023 k podnikání nutná. Pro někoho jen obvyklá operativa, pro jiného však další „papírování“ a možná až nepříjemný dohled státu. Uvidíme, zda je úbytek živnostníků jen mimořádný jev, který se v příštích letech nebude opakovat, nebo byl nastoupen nový dlouhodobý trend. Ti, co zůstali, brzy zjistí, že se vlastně nic podstatného nestalo, nebo naopak se s datovými schránkami nesžijí. Podle mého názoru převáží první skupina. Každá...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2023

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3