INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
valne_shromazdeni_scmvd_1_1600x1200Dne 18. června 2012 se v Nymburku konalo 21. valné shromáždění, které se mimo jiné neslo v duchu Mezinárodního roku družstev 2012. Valné shromáždění bylo slavnostně zahájeno vyhlášením výsledků 1. ročníku soutěže Výrobní družstvo roku. Tato soutěž je rozdělena do 2 skupin. 1. skupina zahrnuje členská výrobní družstva se ziskem větším než 3 mil. Kč, 2. skupina zahrnuje výrobní družstva invalidů.

1. místo v 1. skupině získalo družstvo Sněžka, výrobní družstvo Náchod,

1. místo ve 2. skupině získalo družstvo OBZOR, výrobní družstvo Zlín.

Účastníci valného shromáždění zrekapitulovali aktivity v předchozím období. Členská základna SČMVD zahrnuje nejenom malé a střední výrobní podniky, ale i velké firmy, jež mají více než 500 zaměstnanců. Výrobní družstva jsou významnou skupinou zaměstnavatelů, a to i zaměstnavatelů zdravotně postižených Obraty výrobních družstev se pohybují u malých družstev v řádu jednotek miliónů, v poměru k velkým družstvům se stamiliónovými a miliardovými obraty. Výrobní družstva jsou významní exportéři, vlastní moderní technologie a strojové vybavení.

Členská družstva SČMVD se vyznačují zejména vysoce kvalifikovanou řemeslnou výrobou a poskytováním služeb. Jedná se o činnosti, které jsou náročné a mají nižší produktivitu, ale na druhé straně je o ně značný zájem jak v tuzemsku, tak i v zahraničí

Středem pozornosti účastníků bylo stanovení priorit činnosti Svazu českých a moravských výrobních družstev v dalším časovém horizontu. Stav současné ekonomické situace v naší republice, ale i v celé Evropě, potvrzuje nutnost neustálého zvyšování konkurenceschopnosti firem.

V dalším období se svaz bude i nadále především zaměřovat na přímou pomoc členským družstvům, a to v oblasti podpory prodeje a marketingu, ekonomického a právního poradenství, vzdělávání a školení. Zvláštní pozornost bude věnována podpoře mezidružstevního obchodu a kooperacím, a to i v mezinárodním měřítku. Je třeba, aby se spolupráce v oblasti obchodu na mezinárodním poli zintenzivnila.

Za významné okruhy činnosti ve prospěch členských družstev považujeme posuzování návrhů právních předpisů v rámci meziresortního připomínkového řízení tak, aby byly prosazovány zájmy a potřeby družstev, lobování ve všech příslušných oblastech legislativy přitom je nezbytná spolupráce s dalšími podnikatelskými svazy, sledování vývoje návrhu zákona o obchodních korporacích po připomínkovém řízení tak, aby nedošlo v dalším legislativním procesu k nežádoucím změnám, a to zejm. v právní úpravě družstva, zastupování zájmů ve prospěch družstev převážně zaměstnávajících zdravotně postižené.

JUDr. Rostislav Dvořák, předseda

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE