INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem
valne_shromazdeni_scmvd_1_1600x1200Dne 18. června 2012 se v Nymburku konalo 21. valné shromáždění, které se mimo jiné neslo v duchu Mezinárodního roku družstev 2012. Valné shromáždění bylo slavnostně zahájeno vyhlášením výsledků 1. ročníku soutěže Výrobní družstvo roku. Tato soutěž je rozdělena do 2 skupin. 1. skupina zahrnuje členská výrobní družstva se ziskem větším než 3 mil. Kč, 2. skupina zahrnuje výrobní družstva invalidů.

1. místo v 1. skupině získalo družstvo Sněžka, výrobní družstvo Náchod,

1. místo ve 2. skupině získalo družstvo OBZOR, výrobní družstvo Zlín.

Účastníci valného shromáždění zrekapitulovali aktivity v předchozím období. Členská základna SČMVD zahrnuje nejenom malé a střední výrobní podniky, ale i velké firmy, jež mají více než 500 zaměstnanců. Výrobní družstva jsou významnou skupinou zaměstnavatelů, a to i zaměstnavatelů zdravotně postižených Obraty výrobních družstev se pohybují u malých družstev v řádu jednotek miliónů, v poměru k velkým družstvům se stamiliónovými a miliardovými obraty. Výrobní družstva jsou významní exportéři, vlastní moderní technologie a strojové vybavení.

Členská družstva SČMVD se vyznačují zejména vysoce kvalifikovanou řemeslnou výrobou a poskytováním služeb. Jedná se o činnosti, které jsou náročné a mají nižší produktivitu, ale na druhé straně je o ně značný zájem jak v tuzemsku, tak i v zahraničí

Středem pozornosti účastníků bylo stanovení priorit činnosti Svazu českých a moravských výrobních družstev v dalším časovém horizontu. Stav současné ekonomické situace v naší republice, ale i v celé Evropě, potvrzuje nutnost neustálého zvyšování konkurenceschopnosti firem.

V dalším období se svaz bude i nadále především zaměřovat na přímou pomoc členským družstvům, a to v oblasti podpory prodeje a marketingu, ekonomického a právního poradenství, vzdělávání a školení. Zvláštní pozornost bude věnována podpoře mezidružstevního obchodu a kooperacím, a to i v mezinárodním měřítku. Je třeba, aby se spolupráce v oblasti obchodu na mezinárodním poli zintenzivnila.

Za významné okruhy činnosti ve prospěch členských družstev považujeme posuzování návrhů právních předpisů v rámci meziresortního připomínkového řízení tak, aby byly prosazovány zájmy a potřeby družstev, lobování ve všech příslušných oblastech legislativy přitom je nezbytná spolupráce s dalšími podnikatelskými svazy, sledování vývoje návrhu zákona o obchodních korporacích po připomínkovém řízení tak, aby nedošlo v dalším legislativním procesu k nežádoucím změnám, a to zejm. v právní úpravě družstva, zastupování zájmů ve prospěch družstev převážně zaměstnávajících zdravotně postižené.

JUDr. Rostislav Dvořák, předseda

Slovo ke dni

  • Stát proti soukromé osobě: opět prohrává

    I když vládě Andreje Babiše nelze upřít velkou snahu ochránit Českou republiku před důsledky nákazy koronavirem a co nejméně poškodit ekonomiku, výsledek není uspokojivý. Právnické a fyzické osoby ukazují, že mohou jednat lépe, rychleji, operativněji, účinněji. To jsem si znovu uvědomil, když jsem četl zprávu o webové aplikaci s přehledem volných míst na očkování proti COVID-19. Vytvořil ji programátor Marek Sušický s kolegou poté, co dlouho sledoval nečinnost a nemohoucnost státu. Platforma slouží veřejnosti už měsíc a sklízí zasloužený potlesk. Uvádím jen jeden konkrétní příklad, ale člověk by jich jistě našel víc. Prostě platí, že soukromá iniciativa lidí tvoří obrovskou sílu, kterou by měla naše společnost lépe využívat. Jsem přesvěčen, že méně restrikcí, omezování  a zasahování do běžného života občanů nepředstavuje správou cestu k...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2021

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

EON EG 2017 107  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

karabec 2

Rozhodčí řízení jako efektivní způsob řešení sporů o doménová jména 4. únor 2021

Stálý Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky působí jako nezávislý orgán pro rozhodování sporů nezávislými rozhodci podle předpisů o rozhodčím řízení (dále jen „Rozhodčí soud“). Tento Rozhodčí soud je mimo jiné také sudištěm pro spory o doménová jména .cz, přičemž řešení těchto sporů Rozhodčím soudem probíhá v současné době na základě Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz a Pravidel alternativního řešení sporů, která jsou v platnosti od 25. 5. 2018.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE