INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Hospodářská komora České republiky uspořádala ve spolupráci se společností Swiss Invest – Private Capital Group, s.r.o. Africký den. Cílem této akce bylo přiblížit africká teritoria českým podnikatelům a navázat tak nejen na oficiální návštěvu prezidenta České republiky pana Václava Klause v Senegalu v roce 2011, ale i na návštěvu gabonského ministra zdravotnictví pana Leona Nzoubu v roce 2012.

Na Africkém dni, který HK ČR zorganizovala v prostorách Žofínského paláce a zahrady, se jako řečníci představili zástupci zemí tzv. Subsaharské Afriky. Gabonskou republiku reprezentoval generální ředitel CED Gabon pan Alfred Nguia Banda, Senegal představil velvyslanec Senegalu pro ČR se sídlem v Berlíně pan Henry Antoine Turpin a nechyběl ani zástupce Guinei, kterým byl honorární konzul České republiky v Guinee pan Hasmiou Dia. Na Africkém dni vystoupily se svými prezentacemi i české firmy, které již v těchto teritoriích podnikají nebo mají záměr do zemí Subsaharské Afriky vstoupit.

„Jsem velmi potěšen, jako viceprezident Hospodářské komory České republiky, že mám dnes příležitost oslovit toto podnikatelské fórum za účasti významných představitelů zemí Subsaharské Afriky, jakož i představitelů velkých českých podniků a finančních institucí, kteří se zúčastňují tohoto setkání," řekl úvodem Josef Cílek, viceprezident HK ČR. Úlohou Hospodářské komory České republiky je napomáhat hledat nové obchodní příležitosti a nová obchodní spojení pro české firmy. Toto HK ČR uskutečňuje v souladu se záměry České republiky, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR.

„Je skutečně třeba zaměřit se na mimoevropské trhy, kde nejen Asie, Amerika ale především Afrika nabízí nový obrovský potenciál pro spolupráci. V loňském roce byl objem exportu české republiky rekordní, téměř 2,9 bilionu korun, což představuje už plné čtyři pětiny HDP České republiky. Do zemí mimo Evropskou unii ovšem směřovalo jen 16 % exportu a právě v tomto vidíme obrovský prostor, ve kterém Afrika hraje nezastupitelnou roli," dodal Josef Cílek.

Na Africkém dni se prezentovaly české firmy, kterými byly Hospimed, s.r.o., Zetor Tractors, a.s., Linet, s.r.o., Helika, a.s., Techo, a.s. a přítomen byl i zástupce České exportní banky.

„Vzhledem k tomu, že nabízíme nejvyšší úroveň zdravotnického zařízení v Evropě, můžeme zvýšit i úroveň zdravotnické péče v zemích Subsaharské Afriky a právě to je naší stálou motivací k tomu, abychom pronikli na tyto trhy," uvedl Milan Matějů, projektový manažer pro mezinárodní projekty společnosti Hospimed, s.r.o.

„Afrika představuje nesmírně zajímavé obchodní teritorium. V současnosti naše společnost vyváží do JAR, Keni, Senegalu, Gabonu a do zemí Severní Afriky. Náš současný vývoz na africké trhy činí 4 %. Rádi bychom však toto číslo v dohledné době navýšili," zmínila Adriana Mašovská, regionální obchodní manažerka společnosti Linet, s.r.o.

Den po Africkém dni (26. června 2012) Hospodářská komora České republiky podepsala s představiteli Gabonského centra rozvoje podnikání (CDE) memorandum, které má sloužit jako platforma pro spolupráci mezi českými a gabonskými podnikateli.

(tz)

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE