INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem
Hospodářská komora České republiky uspořádala ve spolupráci se společností Swiss Invest – Private Capital Group, s.r.o. Africký den. Cílem této akce bylo přiblížit africká teritoria českým podnikatelům a navázat tak nejen na oficiální návštěvu prezidenta České republiky pana Václava Klause v Senegalu v roce 2011, ale i na návštěvu gabonského ministra zdravotnictví pana Leona Nzoubu v roce 2012.

Na Africkém dni, který HK ČR zorganizovala v prostorách Žofínského paláce a zahrady, se jako řečníci představili zástupci zemí tzv. Subsaharské Afriky. Gabonskou republiku reprezentoval generální ředitel CED Gabon pan Alfred Nguia Banda, Senegal představil velvyslanec Senegalu pro ČR se sídlem v Berlíně pan Henry Antoine Turpin a nechyběl ani zástupce Guinei, kterým byl honorární konzul České republiky v Guinee pan Hasmiou Dia. Na Africkém dni vystoupily se svými prezentacemi i české firmy, které již v těchto teritoriích podnikají nebo mají záměr do zemí Subsaharské Afriky vstoupit.

„Jsem velmi potěšen, jako viceprezident Hospodářské komory České republiky, že mám dnes příležitost oslovit toto podnikatelské fórum za účasti významných představitelů zemí Subsaharské Afriky, jakož i představitelů velkých českých podniků a finančních institucí, kteří se zúčastňují tohoto setkání," řekl úvodem Josef Cílek, viceprezident HK ČR. Úlohou Hospodářské komory České republiky je napomáhat hledat nové obchodní příležitosti a nová obchodní spojení pro české firmy. Toto HK ČR uskutečňuje v souladu se záměry České republiky, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR.

„Je skutečně třeba zaměřit se na mimoevropské trhy, kde nejen Asie, Amerika ale především Afrika nabízí nový obrovský potenciál pro spolupráci. V loňském roce byl objem exportu české republiky rekordní, téměř 2,9 bilionu korun, což představuje už plné čtyři pětiny HDP České republiky. Do zemí mimo Evropskou unii ovšem směřovalo jen 16 % exportu a právě v tomto vidíme obrovský prostor, ve kterém Afrika hraje nezastupitelnou roli," dodal Josef Cílek.

Na Africkém dni se prezentovaly české firmy, kterými byly Hospimed, s.r.o., Zetor Tractors, a.s., Linet, s.r.o., Helika, a.s., Techo, a.s. a přítomen byl i zástupce České exportní banky.

„Vzhledem k tomu, že nabízíme nejvyšší úroveň zdravotnického zařízení v Evropě, můžeme zvýšit i úroveň zdravotnické péče v zemích Subsaharské Afriky a právě to je naší stálou motivací k tomu, abychom pronikli na tyto trhy," uvedl Milan Matějů, projektový manažer pro mezinárodní projekty společnosti Hospimed, s.r.o.

„Afrika představuje nesmírně zajímavé obchodní teritorium. V současnosti naše společnost vyváží do JAR, Keni, Senegalu, Gabonu a do zemí Severní Afriky. Náš současný vývoz na africké trhy činí 4 %. Rádi bychom však toto číslo v dohledné době navýšili," zmínila Adriana Mašovská, regionální obchodní manažerka společnosti Linet, s.r.o.

Den po Africkém dni (26. června 2012) Hospodářská komora České republiky podepsala s představiteli Gabonského centra rozvoje podnikání (CDE) memorandum, které má sloužit jako platforma pro spolupráci mezi českými a gabonskými podnikateli.

(tz)

Slovo ke dni

  • Proč skončili živnostníci?

    Loni ukončilo činnost 1300 nejmenších podnikatelů. Asi není žádným překvapením, že řada z nich si spočítala, že ve stále těžších ekonomických podmínkách se prostě neuživí a „zavřeli krám“. Ale je tu ještě jeden významný faktor. Jen v mém okolí se rozhodly dvě osoby samostatně výdělečně činné zrušit živnostenský list z administrativních důvodů. Nechtěly si totiž otevřít datovou schránku, která je od nového roku 2023 k podnikání nutná. Pro někoho jen obvyklá operativa, pro jiného však další „papírování“ a možná až nepříjemný dohled státu. Uvidíme, zda je úbytek živnostníků jen mimořádný jev, který se v příštích letech nebude opakovat, nebo byl nastoupen nový dlouhodobý trend. Ti, co zůstali, brzy zjistí, že se vlastně nic podstatného nestalo, nebo naopak se s datovými schránkami nesžijí. Podle mého názoru převáží první skupina. Každá...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2023

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3