INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

Zítra, 27. února, tomu bude 23 let, co František kardinál Tomášek, arcibiskup pražský a primas český, prohlásil svatou Anežku Českou za svatou ochránkyni pracovníků plynárenského průmyslu. Stalo se tak dne 27. 2. 1991 a oficiálně byla potvrzena 2. března 1991. Současně letos v lednu uplynulo 803 let od jejího pravděpodobného roku narození.

V prohlášení kardinál Tomášek napsal:


…………tento souhlas dávám a prohlašuji tímto:
Českou královskou dceru,
matku chudých a vyděděných, zakladatelku a první představenou
kláštera Na Františku, 
SVATOU ANEŽKU ČESKOU,
za svatou ochránkyni pracovníků plynárenského průmyslu a volám k ní:
Svatá Anežko Česká, oroduj za nás, vypros požehnání pro jejich práci, 
ochraňuj ode všeho zlého jejich pracoviště, jejich domovy a rodiny, 
chraň celou naší krásnou zemi!
K tomu připojuji své arcipastýřské požehnání.


Sv. Anežka Česká pak byla oficiálně potvrzena 2. března 1991 patronkou plynárníků ze zcela logických důvodů. Historické doklady a dobové legendy dokládají a praví, že si Anežka, jako abatyše kláštera s útulkem, vyprosila u Řehoře IX. zmírnění přísných podmínek pro život řádu klarisek, který byl založen po italském vzoru, ale působil ve zcela jiných klimatických podmínkách. Od této důležité události bylo dovoleno v klášteře a hospici, kam přicházeli strádající hladem a chladem, topit. Ona jim navíc k veškeré péči přidávala i naději, víru a křesťanskou lásku. Jistě i proto byla sv. Anežka Česká doporučena jako ochránkyně - patronka. Plynárníci tedy - stejně jako jejich patronka – šířili vždy teplo a světlo.

 

Když byla dne 2. března 1991 oficiálně potvrzena sv. Anežka Česká patronkou plynárníků, plynárenství se tím přihlásilo k prastaré tradici řemeslných cechů resp. živností. Nelze se divit tomu, že se dnes snaží kvalitní podnikatelské sektory a experti všech úrovní o přihlášení se k historickému pozadí, a používají k tomu vnější atributy. Sem patří nejen znak, firemní logo a to, co se nazývá "Corporate Image", ale z duchovní potřeby i patron řemesla. Plynárníci tedy požádali v roce 1991 pražského arcibiskupa a primase českého o radu při hledání vhodného patrona, který by se stal ochráncem jejich díla. Po jednání s biskupem Liškou byli zástupci plynárenských odborů přijati arcibiskupem Františkem kardinálem Tomáškem, který jejich žádosti vyhověl a svatou Anežku Českou prohlásil za svatou ochránkyni pracovníků plynárenského průmyslu.


Anežka Česká se narodila a žila v době vlády slavných Přemyslovců, kdy země české zaujímaly jedno z nejvýznamnějších postavení v Evropě všech dob. Anežčiným otcem byl Přemysl Otakar I., syn českého knížete a krále Vladislava II. (asi 1110 - 1174) a bratr Vladislava Jindřicha, markraběte moravského. Od tří let se jí dostalo klášterní výchovy. Již v dětství se vyhýbala všem zábavám a hrám, čímž se diametrálně lišila od svého bratra Václava I. V klášteře nabyla Anežka na svou dobu rozsáhlé vzdělání a život řeholnice se jí zalíbil. Odmítla možnost několika výhodných sňatků. Milovala prostředí zcela prosté a měla v sobě touhu po odříkání se výhod svého stavu pro službu vyšším ideálům. Doma, na dvoře svého otce, žila Anežka skromně a v odříkání. Byla k sobě neobyčejně přísná, ale k ostatním shovívavá. Dodržovala přísně posty. Každého utěšovala a pomáhala mu. Podporovala a pilně navštěvovala kostely, zejména sv. Víta a kapli Všech svatých. Jistě není bez zajímavosti, že tato skromná řeholnice byla rádkyní českého krále a stala se tak na čas středem zájmu celé Evropy. Stála u zrodu řehole s novými řeholními pravidly, která více odpovídala ideálům chudoby hlásaným sv. Františkem a založila velkorysý ženský i mužský klášter v novém gotickém slohu v Praze Na Františku. Roku 1234 sama přijala závoj řeholnice a stala se následně abatyší kláštera (byla vůbec první královskou dcerou, která vstoupila do chudého řádu sv. Kláry). Dalším velkým činem Anežčiným bylo založení špitálu. Špitál spravovali křižovníci s červenou hvězdou. Anežka byla spoluzakladatelkou tohoto mužského rytířského řádu (byl to jediný český mužský řád, který působil i v dalších zemích). Po 46 letech prožitých v klášteře, Anežka dne 6. 3. 1282 umírá. Bylo jí 71 let. Pohřeb byl velice skromný. Konal se za přítomnosti pouze řádových sester a bratří, v kruhu ctitelů a vzácného hosta, generála řádu, fr. Bonagracia Tielci ze sv. Jana u Persicheto. Pohřbena byla v kapli Panny Marie při kostele sv. Vavřince, který pak byl prodloužen na východ v kostel sv. Františka. 
Sláva Anežky byla veliká. Její přísný život budil úctu a zaznamenány jsou mnohé nadpřirozené úkazy, spojené s její osobou. V legendách se klade zvláštní důraz na vidění, které měla Anežka o smrti svého synovce, syna Václava I., v bitvě na Moravském poli s Rudolfem Habsburským.
O kanonizaci své pratety usilovala už Eliška Přemyslovna a poté i Karel IV. I když se tradičně počítala mezi zemské patrony, teprve roku 1870 byla Anežka prohlášena katolickou církví za blahoslavenou a za svatou až 12. listopadu 1989 v Římě papežem Janem Pavlem II.

Plynárenská příručka, 150 let plynárenství v Čechách a na Moravě, vydal Gas s. r. o., Praha 1997; Rudolf Novák pro časopis U Plynárny.

Slovo ke dni

  • Stát proti soukromé osobě: opět prohrává

    I když vládě Andreje Babiše nelze upřít velkou snahu ochránit Českou republiku před důsledky nákazy koronavirem a co nejméně poškodit ekonomiku, výsledek není uspokojivý. Právnické a fyzické osoby ukazují, že mohou jednat lépe, rychleji, operativněji, účinněji. To jsem si znovu uvědomil, když jsem četl zprávu o webové aplikaci s přehledem volných míst na očkování proti COVID-19. Vytvořil ji programátor Marek Sušický s kolegou poté, co dlouho sledoval nečinnost a nemohoucnost státu. Platforma slouží veřejnosti už měsíc a sklízí zasloužený potlesk. Uvádím jen jeden konkrétní příklad, ale člověk by jich jistě našel víc. Prostě platí, že soukromá iniciativa lidí tvoří obrovskou sílu, kterou by měla naše společnost lépe využívat. Jsem přesvěčen, že méně restrikcí, omezování  a zasahování do běžného života občanů nepředstavuje správou cestu k...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2021

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

EON EG 2017 107  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

karabec 2

Rozhodčí řízení jako efektivní způsob řešení sporů o doménová jména 4. únor 2021

Stálý Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky působí jako nezávislý orgán pro rozhodování sporů nezávislými rozhodci podle předpisů o rozhodčím řízení (dále jen „Rozhodčí soud“). Tento Rozhodčí soud je mimo jiné také sudištěm pro spory o doménová jména .cz, přičemž řešení těchto sporů Rozhodčím soudem probíhá v současné době na základě Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz a Pravidel alternativního řešení sporů, která jsou v platnosti od 25. 5. 2018.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE