INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

Česká asociace věřitelů podporuje projednávanou změnu občanského soudního řádu, která upřesňuje výčet exekučně nezabavitelných movitých věcí (ST 181). Humanizace exekucí, která zohlední základní lidské potřeby dlužníků a přispěje ke spravedlivému uspořádání vztahů mezi dlužníky a věřiteli, patří k dlouhodobým cílům asociace. Novela ovšem musí být koncipována tak, aby neměla negativní dopad na uspokojení práv věřitelů.

„Zpřesnění a rozšíření okruhu movitých věcí vyloučených z výkonu rozhodnutí tak, aby lépe odrážel základní potřeby dlužníků a standardy novodobé domácnosti, je z hlediska spravedlivého uspořádání vztahů mezi věřiteli a dlužníky určitě žádoucí. Účelem exekuce by rozhodně neměla být hmotná ani psychická likvidace dlužníka. Na druhou stranu by však výkon rozhodnutí měl i nadále zůstat efektivním nástrojem k prosazení práva věřitele, které bylo potvrzeno soudním rozhodnutím,“ komentuje projednávaný návrh Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů.

Aktuální znění novely je z tohoto hlediska problematické zejména tím, že pouze vyjmenovává soubor nezabavitelných věcí jako postel, pračka, lednička, stůl či nádobí, ovšem aniž by byly blíže specifikovány. Podstatné kritérium by přitom měla hrát i jejich hodnota. „Určitě je rozdíl v tom, jestli někdo obědvá u stolu, jehož hodnota je zanedbatelná, nebo na kusu starožitného nábytku v hodnotě desítek tisíc korun. Zákaz zabavení takového předmětu by mělo negativní dopad nejen na uspokojení práv věřitele, ale zároveň i rychlé a přijatelné vyřešení situace dlužníka,“ upozorňuje Staněk.

Druhé úskalí novely spočívá podle České asociace věřitelů ve vyloučení věcí, jejichž cena zjevně nepřesahuje částku tisíc korun. „V domácnostech se určitě nachází řada věcí, jejichž hodnota nepřesahuje tuto hranici a které by skutečně nemělo smysl zabavovat, protože jsou neprodejné.Na druhou stranu by takto byla z exekuce vyloučena i řada předmětů, které jsou snadno zpeněžitelné a přitom neslouží k uspokojování základních potřeb dlužníka. Jedná se například o různé vybavení pro volnočasové aktivity, levné pracovní nástroje či okrasnou keramiku, která jako soubor může mít i mnohonásobně vyšší hodnotu než jednotlivé kusy,“ uvádí Staněk.

„Celkově se z našeho pohledu jedná o jednoznačně smysluplnou změnu, která prospěje dlužníkům i věřitelům. Některé věci by však ještě bylo vhodné dopracovat, aby nedocházelo ke zbytečným sporům, prodlužování výkonu exekuce a tím poškozování věřitelů,“ uzavírá prezident České asociace věřitelů.

O České asociaci věřitelů

Česká asociace věřitelů je sdružením fyzických a právnických osob, jehož hlavním cílem je chránit zájmy věřitelských subjektů v České republice. Byla založena 31. prosince 2013 a její vznik byl motivován především skutečností, že zde, na rozdíl od velkého množství organizací bojujících za práva spotřebitelů, dlužníků, zadlužených či předlužených osob, doposud neexistoval subjekt, který by svým zaměřením a komplexním přístupem přispíval ke zvýšení ochrany oprávněných zájmů všech věřitelů bez ohledu na jejich profesní či oborové zaměření. Tuto úlohu dílčím způsobem plnilo několik asociací, komor či zájmových sdružení, většinou se však jednalo o aktivity značně roztříštěné. Záměrem České asociace věřitelů je chránit práva věřitelů nejen z řad velkých institucí, ale i řadových občanů, přispívat ke zlepšení a zefektivnění právního systému i celospolečenské osvětě, která povede ke spravedlivému uspořádání vztahů mezi věřiteli a dlužníky.

(tz)

Slovo ke dni

  • Vesnice, jak ji možná neznáte

    Lidé na vsi jsou prý konzervativní, zaostalí a možná i hloupí. Ano, tak o nich často smýšlí zejména město. Avšak mýlí se, jak ukázal i čerstvý průzkum Asociace malých a střeních podniků a živnostníků ČR. Vyšlo jim, že zemědělci jsou v digitalizaci dál než průmysl. K čemu nejmodernější technologie využívají? Například satelitní navigaci k zjišťování dat o svých pozemcích a pěstovaných plodinách. Sbírají informace všude tam, kde potřebují znát přesnou situaci online. Není pro ně ani neznámý pojem internet zvířat, i na venkově se daří umělé inteligenci... V rostlinné i živočišné výrobě se už bez systémů tzv. přesného zemědělství neobejdou. A to se venkované musí vyrovnat s překážkami, které v městských aglomeracích nemají, kupříkladu se špatným pokrytím vysokorychlostními internetovými službami nebo s horším přístupem k investičním...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Patentová ochrana v zahraničí prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci 19. červenec 2019

České podniky si stále častěji (nebo spíše – stále ještě nedostatečně) uvědomují, že ochrana průmyslového vlastnictví představuje jeden z nástrojů, jak úspěšně rozvíjet a inovovat výrobu a stát se úspěšným na globalizovaném trhu. Jednou z možností, jak ochránit nové technické řešení – vynález, je patentová ochrana. Pokud se pro ni přihlašovatel rozhodne, zpravidla nejprve žádá o národní patentovou ochranu. Ta však sama o sobě nestačí, neboť český patent platí jen v České republice a jinde v zahraničí toto patentované řešení může kdokoliv využívat a prodávat. Proto je vhodné získat patentovou ochranu i v zemích, kde je předpoklad, že chráněné řešení má tržní potenciál.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE