INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

ČR v právě vydaném žebříčku „Doing Business“, v němž Světová banka každoročně hodnotí podmínky pro podnikání v jednotlivých členských zemích, obsadila 36. místo. Loni skončila v žebříčku na 44. místě.

Světová banka ve svém hodnocení podmínek pro podnikání, zveřejněném v Londýně 27. října večer, posuzuje deset základních okruhů, které jsou popsatelné měřitelným způsobem, tedy například prostřednictvím časových lhůt, finančních nákladů nebo požadovaných dokumentů či povolení. Celkové umístění země v žebříčku je tak výsled nicí dílčích hodnocení v jednotlivých oblastech. Je nutné upozornit, že vzhledem ke změně používané metodiky nelze hodnocení mezi jednotlivými roky přímo srovnávat.

Z hlediska rozdělení kompetencí za jednotlivé Světovou bankou sledované oblasti je nejvíce zastoupeným resortem Ministerstvo spravedlnosti s 5 okruhy, následované Ministerstvem financí se 3 okruhy, Ministerstvem průmyslu a obchodu se dvěma okruhy. Na Ministerstvo pro místní rozvoj kompetenčně připadala jedna oblast. Nadále velmi problematické je umístění ČR v oblasti zakládání firem, spadající do gesce Ministerstva spravedlnosti, kde jsme letos obsadili 93. místo, vyřizování stavebního povolení v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, kde je ČR na 127. místě, a placení daní, spadající do gesce Ministerstva financí, kde obsadila 122. místo. Nejlepšího umístění dosáhla Česká republika v oblasti zahraničního obchodu v gesci MPO: Letos je na 1. místě společně s řadou dalších zemí. Nejvýraznějšího meziročního zlepšení pak ČR dosáhla v zavádění elektřiny, kde se posunula ze 123. příčky na 42. místo. I tato oblast je v gesci MPO.

“Přestože oblasti v kompetenci ministerstva průmyslu a obchodu vyšly z hodnocení dobře až velmi dobře, s celkovým hodnocením rozhodně nejsem spokojen. Potvrzuje se, že kvalita podnikatelského prostředí v České republice není úkol jednoho resortu, ale průřezová problematika jdoucí napříč ministerstvy a jejich kompetencemi, která vyžaduje společný tah na bránu. Letošní umístění v Doing Business nejdříve na MPO detailně zanalyzujeme za každý okruh zvlášť a pro odstranění slabých míst navrhneme spolu s kolegy z příslušných ministerstev řešení, včetně legislativní úpravy, pokud to bude potřebné,“ uvedl k hodnocení ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Spolu s World Competitiveness Yearbook prestižního švýcarského manažerského institutu IMD představuje Doing Business respektovaný zdroj informací při rozhodování investorů o umístění přímých zahraničních investic. V žebříčku IMD se letos Česká republika umístila na 29. místě, což představuje meziroční zlepšení o čtyři příčky a nejlepší místo ve Visegrádské čtyřce. Polsko se umístilo na 33., Slovensko 46. a Maďarsko na 48.místě.

Souhrnná tabulka indikátorů Doing Business

 

Indikátor (gesce v ČR)

 

rok 2010

 

rok 2011

 

rok 2012

 

rok 2013

 

rok 2014

 

rok 2015

 

rok 2016

Celkové umístění

 

74

 

63

 

64

 

65

 

75

 

44

36

Vstup do podnikání (MSP)

113

 

130

 

138

 

 

140

 

146

 

110

93

Vyřízení stavebního povolení (MMR)

76

 

76

 

68

 

74

 

86

 

139

127

Zavedení elektrické energie (MPO)

25

 

-

 

148

 

143

 

146

 

123

42

Zápis do katastru (MSP)

62

 

47

 

34

 

27

 

37

 

31

37

Přístup k úvěrům (MF)

43

 

46

 

48

 

53

 

55

 

23

28

Ochrana investorů (MSP/MF)

93

 

93

 

97

 

100

 

98

 

83

57

Placení daní (MF)

121

 

128

 

119

 

120

 

122

 

119

122

Zahraniční obchod (MPO)

53

 

62

 

70

 

68

 

68

 

58

1

Vymahatelnost práva (MSP)

82

 

78

 

78

 

79

 

75

 

37

72

Úspěšnost věřitelů v insolvenčním řízení (MSP)

116

 

32

 

33

 

34

 

29

 

20

22

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE