INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

zboJednodušší nabídka produktů v Evropské unii (EU), a tedy snazší přístup na unijní trh nezávisle na zemi původu firem. To je cílem návrhu nařízení o vzájemném uznávání zboží na vnitřním trhu, k němuž Rada pro konkurenceschopnost v Bruselu schválila společnou pozici.

Jednání, které se uskutečnilo na úrovni ministrů zemí EU odpovědných za danou oblast, se za Českou republiku zúčastnil ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.

Schválený návrh nahradí starší pravidla, která nebyla dostatečná. Nová mají situaci na vnitřním trhu Evropské unie zlepšit. "Česká republika od začátku podporovala revizi návrhu. Věřím, že nové nařízení umožní našim podnikatelům lépe pronikat na unijní trhy a snáz nabízet výrobky v celé Evropské unii," říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner, který obecný přístup samozřejmě podpořil. "Vzájemné uznávání" je princip uplatňovaný u zboží v tzv. neharmonizované sféře. Tedy u produktů, které Evropa jednotně nereguluje. Podle něj platí, že pokud je výrobek legálně uveden na trh v jednom členském státě, může se bez dalšího povolování nabízet i v jiných členských státech. Po dnešním schválení je Rada EU připravena začít vyjednávat s Evropským parlamentem, který na své pozici v současné době pracuje.

Rada se rovněž zabývala nařízením o vztazích mezi on-line platformami a firmami, které má tyto vztahy mezi všemi podnikajícími subjekty narovnat. Drobní podnikatelé, kteří nabízejí výrobky či služby on-line, jsou totiž v porovnání s nadnárodními firmami zpravidla ve velké nevýhodě. "Podporujeme všechny iniciativy, které pomáhají hladkému fungování jednotného digitálního trhu," zdůrazňuje ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner a dodává: "Je ale třeba si uvědomit, že v České republice je situace dost specifická. Máme tu hodně e-shopů a někteří globální hráči u nás nedominují. Nejen proto chci mít jistotu, že návrh nechce potrestat firmy za úspěšnost, ale má naopak rozumně s ohledem na dosavadní zkušenosti lépe nastavit tržní prostředí." Na trh by se tak i nadále měli dostávat noví hráči včetně malých a středních podniků.

Součástí jednání Rady pro konkurenceschopnost byl i pracovní oběd. Ministři na něm diskutovali o umělé inteligenci. Česká republika společné evropské aktivity podpořila, především pak dubnové sdělení Evropské komise k umělé inteligenci. Komise ve Sdělení navrhuje spolupráci evropských zemí v aplikovaném výzkumu a lepší alokaci prostředků na výzkum a vývoj. S ostatními členskými státy se Česko může, co se týče umělé inteligence, podělit zejména o zkušenosti v kyberbezpečnosti, dopravní mobilitě a robotice.

Evropská komise ministry rovněž informovala o legislativních návrzích na ochranu spotřebitele. Příznačné pak bylo bilaterální jednání ministra Hünera s eurokomisařkou pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost žen a mužů Věrou Jourovou. Na něm představitel českého průmyslu a obchodu eurokomisařce poděkoval za balíček "Nová politika pro spotřebitele". Jde o nová pravidla, která mají posílit ochranu spotřebitele a přitom reagovat na technologický pokrok. Česká republika podle Hünera vždy podporovala, podporuje a podporovat bude vysokou úroveň ochrany spotřebitelů. K tomu je třeba vyvážená právní úprava, která bere v potaz i oprávněné zájmy obchodníků.

V Bruselu se Tomáš Hüner sešel také s některými ministerskými kolegy a s eurokomisařkou pro vnitřní trh a průmysl Elżbietou Bieńkowskou. Mluvili spolu mimo jiné o aktuální situaci firem, které působí, či chtějí působit v různých zemích Evropské unie, jako je třeba ArcelorMittal Ostrava (AMO).

(tz)

Ilustrace Pixabay.com

Slovo ke dni

  • Představy a realita

    Inovují malé a střední firmy. V korporacích bývá silný byrokratický aparát, jenž se postará o to, aby dobré nápady nešly zavést do praxe, nebo se jejich implementace nekonečně táhla. Tvrdí to místopředseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Ing. Karel Dobeš, a má samozřejmě pravdu. A jak dodává jeho kolegyně Pavla Břečková, inovace je otázka přežití. Proto mohou menší podnikatelé konkurovat gigantům s obrovským kapitálem a dlouhou tradicí. Je zajímavé, že z nedávného průzkumu vyšlo zjištění, podle něhož 44 procent dotázaných nikdy nevyužije v podnikání robotizaci a digitalizaci. Ovšem v praxi se ukazuje, že nějakou formu digitálních technologií už uplatňují téměř všichni. Někdy, zdá se, sama realita překonává naše představy.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Visegrádský patentový institut a Smlouva o patentové spolupráci 28. srpen 2019

Jak získat patentovou ochranu v zahraničí za využití řízení podle mezinárodní Smlouvy o patentové spolupráci bylo naznačeno v článku, který byl na tomto místě uveřejněn minulý měsíc. Zdůrazněnými výhodami popsaného systému bylo zejména získání času na přípravu a rozhodování, zda, a ve kterých státech, usilovat na základě jediné podané patentové přihlášky o patentovou ochranu. 

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE