INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

insittVe správních úřadech se postupně stabilizuje 10 tisíc řídících pracovníků, a to i díky náběhu zákona o státní službě. Problémem zůstává nedostatek zájmu lidí o práci na úřadech, potvrdil kulatý stůl Klubu veřejné správy České manažerské asociace.

Získávání nových pracovníků a kvalitnější adaptační proces je prioritou pro většinu z 230 státních úřadů v ČR. Až 80 procent z nich plánuje zlepšit adaptační proces a nové zaměstnance chce lépe začleňovat do pracovního prostředí a mezi stávající pracovníky. Úřady se podobně jako i soukromý sektor potýká s nedostatkem pracovníků, nejvíce chybí odborníci pro IT a právníci. Vyplývá to z říjnové ankety České manažerské asociace (ČMA) provedené Markem Pavlíkem, místopředsedou Klubu veřejné správy ČMA. Její závěry zazněly při kulatém stolu v polovině října na téma Kvalita ve služebních úřadech (personalistika). Pořádal ho Klub veřejné správy ČMA ve spolupráci s náměstkem ministra pro státní službu Josefem Postráneckým.

„Pro čtvrtinu služebních úřadů je zlepšení adaptačního procesu prioritou roku 2019,“ uvedl Marek Pavlík při diskusním setkání, jehož se zúčastnily čtyři desítky zástupců státní správy a samosprávy.

Podle říjnové Zprávy o mezinárodní konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra (WEF) jsou instituce jednou z přetrvávajících bariér vyšší mezinárodní konkurenceschopnosti ČR. Jejich stav ovlivňuje kvalita 150 tisíc úředníků, z toho 70 tisíc úředníků působí na centrální úrovni, a minulá personální politika. „Adaptační proces je kvalitnější, než tomu bylo dříve, i díky zákonu o státní službě. K tomu patří speciální vzdělávání. Přesto je politika lidských zdrojů pro nemálo úřadů stále ještě nepopsaný list,“ uvedl Josef Postránecký s poukazem na dynamické změny v personální politice v soukromém sektoru.

Současně Josef Postránecký poukázal na postupnou stabilizaci pozic 10 tisíc vedoucích zaměstnanců ve státní službě. „Zkušenosti, že se během nedlouhé doby vyměnilo až 90 procent vedoucích zaměstnanců, jsou až na výjimky minulostí. Přispěl k tomu náběh zákona o státní službě,“ řekl náměstek ministra.

ČMA již delší dobu spolupracuje s veřejnou a státní sférou. Vyzvedává nejlepší řídící pracovníky v rámci své soutěže MANAŽER ROKU. Pořádá pravidelně kulaté stoly, jejichž cílem je výměna zkušeností dobré praxe. Nejinak tomu bylo při říjnovém klubovém setkání, kdy personální politiku v praxi Krajského úřadu Moravskoslezského kraje představila vedoucí odboru kanceláře ředitele Silvie Součková. Přítomné zaujala natolik, že Josef Postránecký plánuje misi na tento krajský úřad.

Základem strategie tohoto krajského úřadu je dobrá obousměrná komunikace, vzdělávání zaměstnanců na všech pozicích, jejich motivace, controlling a hodnocení výkonu. Vše je podpořené benefitní cafeterií či interní mateřskou školkou.

Na problém náboru nových pracovníků a jejich udržení upozornil státní tajemník z Ministerstva spravedlnosti Jan Lišák. V souvislosti s přechodem na elektronizaci státní správy zmínil prohlubující se nedostatek IT specialistů. „Musíme řešit centrálně nedostatek IT pracovníků,“ navrhnul Jan Lišák.
Zajímavý model adaptačního procesu představil Jaromír Zajíček, tajemník Magistrátu města Děčín a předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR a současně předseda Klubu veřejné správy ČMA. Jeho úřad se řídí heslem: Zaměstnanec, který netápe, rychle se začleňuje do pracovního kolektivu, poskytuje dobrou službu občanům. Proto jej adaptačním procesem provází vedle tištěného průvodce úřadem a e-learningového kurzu jeden až dva přidělení kouči. Ti pak hodnotí nového pracovníka, který naproti tomu vyhodnocuje přínos koučů pro jeho adaptaci v práci.

Tématem kulatého stolu byl i pohled občanů na práci v úřadech. „Pokud se v očích veřejnosti nezlepší image a pověst profese úředníka, jen těžko se zvýší motivace stávajících zaměstnanců ve státní správě a zájem nových kvalitních pracovníků o veřejnou správu, a tedy i samotná kvalita institucí,“ poznamenal Marek Pavlík.

O České manažerské asociaci

Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovníků – manažerů. Vznikla v roce 1990 a jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů. Přispívá ke zvyšování podnikatelské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení, kultury vztahů a odpovědného postoje manažerů vůči zákazníkům i společnosti. Ročně pořádá ČMA na 100 akcí, většinou v 15 regionálních a odborných klubů. Je vyhlašovatelem a organizátorem soutěže MANAŽER ROKU ( http://www.manazerroku.cz ). Je spoluzakladatelem české pobočky Rady vlády pro udržitelný rozvoj a jako jediný zástupce byznysu připravuje ČMA implementaci Strategie ČR 2030. Spolupracuje s Evropskou asociací manažerů, která sdružuje přes milion manažerů v celé Evropě.

(tz)

Slovo ke dni

  • Proti neviditelnému nepříteli

    O tom, že na bakterie zabírají antibiotika stále méně, už asi slyšel každý. S vynálezem penicilinu jsme sice porazili mnoho nebezpečných nemocí, ale s jeho stále častějším používáním si vytvořili nový problém. Jmenuje se antibiotická rezistence a hrozí, že brzy vyvolá naprostou katastrofu. Tyto látky nepříjímáme pouze v podobě tablet nebo injekcí, když chceme porazit zánět, ale do těla se dostávají i jídlem. Hospodářská zvířata totiž rovněž přijímají veterinární přípravky s antibiotickými účinky, a to dokonce i preventivně, tedy z důvodu, aby nedostala bakteriální infenci. Zůstanou v mase, mléce, vejcích i jinde v prostředí. V České republice si odborníci uvědomili problém už dávno a dokonce na vládní úrovni s ním začali bojovat. Pro příští léta jsme přijali už druhý akční plán s názvem "Národní antibiotikový program 2019 - 2022....

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

Jak je to dnes s výukou základů ochrany duševního vlastnictví v České republice? 16. duben 2019

Výuka základů ochrany duševního vlastnictví, zejména se zaměřením na ochranu průmyslového vlastnictví, není ve vzdělávacím systému v ČR až na výjimky pevně a systematicky zakotvena. V tomto smyslu je třeba vyzdvihnout iniciativu představitelů škol a vyučujících na všech úrovních, kteří v rámci možností tuto výuku realizují a seznamují žáky, studenty a posluchače se základními principy ochrany duševního vlastnictví. Snahou Úřadu průmyslového vlastnictví je všemi dostupnými prostředky podpořit každou aktivitu v tomto směru formou konzultací, kurzů i výukovými materiály.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300

INZERCE