INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

insittVe správních úřadech se postupně stabilizuje 10 tisíc řídících pracovníků, a to i díky náběhu zákona o státní službě. Problémem zůstává nedostatek zájmu lidí o práci na úřadech, potvrdil kulatý stůl Klubu veřejné správy České manažerské asociace.

Získávání nových pracovníků a kvalitnější adaptační proces je prioritou pro většinu z 230 státních úřadů v ČR. Až 80 procent z nich plánuje zlepšit adaptační proces a nové zaměstnance chce lépe začleňovat do pracovního prostředí a mezi stávající pracovníky. Úřady se podobně jako i soukromý sektor potýká s nedostatkem pracovníků, nejvíce chybí odborníci pro IT a právníci. Vyplývá to z říjnové ankety České manažerské asociace (ČMA) provedené Markem Pavlíkem, místopředsedou Klubu veřejné správy ČMA. Její závěry zazněly při kulatém stolu v polovině října na téma Kvalita ve služebních úřadech (personalistika). Pořádal ho Klub veřejné správy ČMA ve spolupráci s náměstkem ministra pro státní službu Josefem Postráneckým.

„Pro čtvrtinu služebních úřadů je zlepšení adaptačního procesu prioritou roku 2019,“ uvedl Marek Pavlík při diskusním setkání, jehož se zúčastnily čtyři desítky zástupců státní správy a samosprávy.

Podle říjnové Zprávy o mezinárodní konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra (WEF) jsou instituce jednou z přetrvávajících bariér vyšší mezinárodní konkurenceschopnosti ČR. Jejich stav ovlivňuje kvalita 150 tisíc úředníků, z toho 70 tisíc úředníků působí na centrální úrovni, a minulá personální politika. „Adaptační proces je kvalitnější, než tomu bylo dříve, i díky zákonu o státní službě. K tomu patří speciální vzdělávání. Přesto je politika lidských zdrojů pro nemálo úřadů stále ještě nepopsaný list,“ uvedl Josef Postránecký s poukazem na dynamické změny v personální politice v soukromém sektoru.

Současně Josef Postránecký poukázal na postupnou stabilizaci pozic 10 tisíc vedoucích zaměstnanců ve státní službě. „Zkušenosti, že se během nedlouhé doby vyměnilo až 90 procent vedoucích zaměstnanců, jsou až na výjimky minulostí. Přispěl k tomu náběh zákona o státní službě,“ řekl náměstek ministra.

ČMA již delší dobu spolupracuje s veřejnou a státní sférou. Vyzvedává nejlepší řídící pracovníky v rámci své soutěže MANAŽER ROKU. Pořádá pravidelně kulaté stoly, jejichž cílem je výměna zkušeností dobré praxe. Nejinak tomu bylo při říjnovém klubovém setkání, kdy personální politiku v praxi Krajského úřadu Moravskoslezského kraje představila vedoucí odboru kanceláře ředitele Silvie Součková. Přítomné zaujala natolik, že Josef Postránecký plánuje misi na tento krajský úřad.

Základem strategie tohoto krajského úřadu je dobrá obousměrná komunikace, vzdělávání zaměstnanců na všech pozicích, jejich motivace, controlling a hodnocení výkonu. Vše je podpořené benefitní cafeterií či interní mateřskou školkou.

Na problém náboru nových pracovníků a jejich udržení upozornil státní tajemník z Ministerstva spravedlnosti Jan Lišák. V souvislosti s přechodem na elektronizaci státní správy zmínil prohlubující se nedostatek IT specialistů. „Musíme řešit centrálně nedostatek IT pracovníků,“ navrhnul Jan Lišák.
Zajímavý model adaptačního procesu představil Jaromír Zajíček, tajemník Magistrátu města Děčín a předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR a současně předseda Klubu veřejné správy ČMA. Jeho úřad se řídí heslem: Zaměstnanec, který netápe, rychle se začleňuje do pracovního kolektivu, poskytuje dobrou službu občanům. Proto jej adaptačním procesem provází vedle tištěného průvodce úřadem a e-learningového kurzu jeden až dva přidělení kouči. Ti pak hodnotí nového pracovníka, který naproti tomu vyhodnocuje přínos koučů pro jeho adaptaci v práci.

Tématem kulatého stolu byl i pohled občanů na práci v úřadech. „Pokud se v očích veřejnosti nezlepší image a pověst profese úředníka, jen těžko se zvýší motivace stávajících zaměstnanců ve státní správě a zájem nových kvalitních pracovníků o veřejnou správu, a tedy i samotná kvalita institucí,“ poznamenal Marek Pavlík.

O České manažerské asociaci

Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovníků – manažerů. Vznikla v roce 1990 a jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů. Přispívá ke zvyšování podnikatelské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení, kultury vztahů a odpovědného postoje manažerů vůči zákazníkům i společnosti. Ročně pořádá ČMA na 100 akcí, většinou v 15 regionálních a odborných klubů. Je vyhlašovatelem a organizátorem soutěže MANAŽER ROKU ( http://www.manazerroku.cz ). Je spoluzakladatelem české pobočky Rady vlády pro udržitelný rozvoj a jako jediný zástupce byznysu připravuje ČMA implementaci Strategie ČR 2030. Spolupracuje s Evropskou asociací manažerů, která sdružuje přes milion manažerů v celé Evropě.

(tz)

Slovo ke dni

  • Na svátky otevřeno?

    Na stole je opět zákon o regulaci otvírací doby. Část poslanců si přeje, aby obchody mohly mít otevřeno bez omezení, tedy i o státem uznaných svátcích. Pokud jde o voličskou veřejnost, ta si v drtivé většině přeje totéž. Nejde jen o to, že dnes člověk neví, kdy která prodejna zavírá a kdy ne, ale legislativní zásahy do svobodného podnikání z principu měly skončit s totalitou. Při omezení prodejní doby se údajně vycházelo z práva zaměstnanců na odpočinek. Ne všech, pouze ve velkých obchodech. U těch s menší prodejní plochou nikoli stejně jako v jiných oborech činnosti. Všichni víme, že v této zemi platí zákoník práce, který jasně říká, kolik hodin musí lidé pracovat. Kdo chce být na pracovišti o svátcích, může, ale musí však dostat k základní odměně i náležitý příplatek. Proto mnozí pracovníci víkendové a sváteční směny vyhledávají....

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300

INZERCE