INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

mining excavator 1736293 960 720Peníze určené na zahlazování následků hornické činnosti budou muset těžaři uložit na zvláštní vázané účty. A to nejpozději do poloviny roku 2022, resp. 2025, v závislosti na velikosti firmy. Disponovat s nimi bude možné pouze se souhlasem státní báňské správy.

Počítá s tím novela horního zákona, kterou schválila vláda. Materiál rovněž počítá se zvyšováním poplatků z vydobytých nerostů, odstraňuje pětileté moratorium. To vše s cílem snížit výdaje státu, které s těžbou souvisejí, a lépe tak ochránit a zužitkovat ku prospěchu široké veřejnosti nerostné bohatství České republiky.

Do roku 2006 se rezervy na sanaci a rekultivaci krajiny po důlní činnosti tvořily pouze účetně, později se průběžně vkládaly na vázané účty. S novelou se peníze na těchto účtech shromáždí v plné výši a budou k dispozici pro případ, že by se těžařská firma dostala do ekonomických problémů.

„V novele jsme v celé řadě věcí vyšli vstříc těžařům. Pro malé a střední těžaře, kterých je 96, tedy absolutní většina, stejně jako dřív platí, že peníze na sanace po důlní činnosti budou na vázaném účtu muset mít v plné výši až v polovině roku 2025,“ říká ministr průmyslu a o obchodu Karel Havlíček a dodává: „Pro ty ostatní, velké společnosti, kterých jsou jednotky, nově platí polovina roku 2022. Stát by měl mít pod kontrolou zdroje, které jsou určeny k sanacím. Jsou dané zákonem a chceme je mít pod kontrolou, kdyby náhodou došlo k tomu, že se firmám nebude dařit. Jsou to peníze určené na rekultivaci prostředí, tedy na to, k čemu se zavázaly těžařské společnosti.“

Stát také bude moci pružně reagovat na vývoj tržních cen nerostů, ruší se pětileté moratorium, po které nemohl zvyšovat sazby, které s dobýváním souvisí. „I zde jsme vyšli vstříc těžařům, fixace výše poplatků, které těžaři státu platí za vydobyté nerosty, se zruší až po prvních pěti letech. Tak, aby se podnikatelé nedostali do právní nejistoty,“ říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Podle materiálu, který vychází z programového prohlášení vlády, se má také zlepšit dostupnost informací o dobývaných nerostech a chráněných ložiskových územích, a to i dálkovým přístupem. Báňsko-technická evidence se rozšíří o ekonomické údaje a rovněž se posílí význam a závaznost Surovinové politiky České republiky.

(tz)

Slovo ke dni

  • Pétangue v našem městě

    Žiji sice v malém, ale pěkném městečku v malebném na okraji křivoklátských lesů, rodišti svatého Václava. Když člověk sem přijíždí, dostane se mu informace, že máme v Evropské unii družební partnery, jednoho v Německu a druhého ve Francii. Zřejmě proto se radnice rozhodla vybudovat za domovem důchodců hřiště pro pétangue. Chodím denně okolo, ale ještě jsem nikdy neviděl nikoho, kdo by si tam hrál, ať dospělý nebo dítě. Asi u nás chybí ta pravá cílová skupina. Podobně to bylo v socializmu. Mezi disciplínami ve Sportce se objevily gorodky. Nikdo nevěděl, co to je, natož aby znal pravidla, tím méně, aby potkal člověka, který se jim věnuje. Možná je hráli sovětští lidé, když je krutá zima odřízla od povinností a jiné zábavy. Pétangue a gorodky mají společný ideový základ. Proto mám dojem, že se sice v našem životě hodně změnilo, některé...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Říjen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Sto let pro ochranu nejlepších nápadů 15. říjen 2019

Sté výročí zřízení tehdejšího Patentního úřadu v Praze je příležitostí připomenout si nejen významná, ale i obtížná období oboru průmyslové vlastnictví i činnosti Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV).

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE