INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

mp1Udržitelný růst. Hlavní téma neformálního pracovního setkání Rady Evropské unie pro konkurenceschopnost, kterou tvoří ministři hospodářství členských zemí. Dva dny jednala ve finských Helsinkách, hlavním městě stávajícího předsednictví v Radě EU.

Finsko klade důraz na propojování různých evropských politik. Správně uchopené propojování sektorů zboží a služeb může být podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka velkou příležitostí.

Oblasti, které spolu úzce souvisejí a je vhodné je propojovat, jsou vnitřní trh, průmyslová nebo energeticko-klimatická politika či ochrana hospodářské soutěže. "Při posílení konkurenceschopnosti Evropské unie hraje klíčovou roli několik faktorů. Udržení průmyslu, volný pohyb služeb, podpora malých a středních podniků nikoliv přes dotace, ale přes snížení byrokracie, posílení mobility studentů či společný výzkum s otevřeným přístupem k datům," říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Právě řešení, která udrží konkurenceschopnost Evropské unie a povedou k evropskému hospodářskému růstu, jsou cílem finského předsednictví v Radě. "V dnešní ekonomice už není možné oddělovat zboží a služby. Služby, které souvisejí s prodejem zboží, totiž výrazně ovlivňují výslednou cenu zboží. Proto je třeba v rámci Evropské unie společně zapracovat právě na dobudování vnitřního evropského trhu v oblasti služeb," říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: "Pokud se servitizace, tedy propojování sektorů zboží a služeb, správně uchopí, je velkou příležitostí. Nezbytné přitom je odstranit překážky na vnitřním trhu služeb, které tvrdě dopadají zejména na malé a střední podniky."

Ministři diskutovali také o udržitelném růstu v souvislosti s energeticko-klimatickou politikou. "Abychom dosáhli klimatickou neutralitu, potřebujeme silnou nejen ekonomickou, ale také technologickou základnu. Musíme si zachovat konkurenceschopnost, jinak našich klimatických cílů nedosáhneme," zdůrazňuje vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Předpokladem, jak toho dosáhnout, jsou podle České republiky například větší investice do výzkumu a vývoje v rámci nového Víceletého finančního rámce EU. Evropský energeticko-klimatický rámec přitom musí respektovat fakt, že různé evropské země mají rozdílnou startovací pozici a geografické podmínky. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček zároveň připomíná, že samotné Finsko, kde Rada jednala, je pro Českou republiku velkou inspirací. A to jak v oblasti vzdělávání, tak inovací. Co se týče vnitřního trhu, pro ČR i pro Finsko jde o strategickou globální výhodu, 85 % českého exportu míří právě na vnitřní trh. "Česká republika patří mezi nejotevřenější ekonomiky na světě a v Evropské unii patříme v této oblasti mezi nejvýraznější vyjednavače," zdůrazňuje Karel Havlíček.

(tz)

Slovo ke dni

  • Biliony z klobouku

    Evropská unie i český stát hodlají podpořit ekonomiku, aby se rychle uzdravila po prodělané pandemii Covid-19. Nalijí do firem obrovské množství peněz a věří, že pacient bude po nemoci opět chlapík jako dřív. No počkejme si a uvidíme. Mě na tom nejvíc překvapilo, jak snadno se podařilo nalézt tisíce miliard korun, respektive eur. Žil jsem totiž dosud v přesvědčení, že peníze si musím zasloužit poctivou prací. I klasičtí ekonomové mě utvrzovali v tom, že žádný oběd není zadarmo. Protože na kouzla, skutečné zlaťáky vytažené z klobouku, už nevěřím, musím se ptát: Kdo tenhle hodokvas zaplatí? A mám takový nepříjemný pocit, že ti, kteří nás k prostřenému stolu pozvali, to nebudou.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Řízení kvality přináší prestiž nejen na mezinárodním poli 16. březen 2020

Úřad průmyslového vlastnictví dosáhl na poli řízení kvality vynikajících výsledků. Korunovány byly například loni oceněním Manažer kvality roku, jež loni udělila Česká společnost pro jakost Ing. Miroslavu Paclíkovi, Ph.D., řediteli odboru patentových informací a představiteli vedení pro integrovaný systém řízení ÚPV. Co všechno činnost související s kvalitou obnáší, jaký užitek Úřadu i jeho klientům dává a jakou inspiraci ostatním může poskytnout, o tom je následující rozhovor se jmenovanou osobností:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE