INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

tax 468440 960 720Na jaře iniciovala Asociace malých a středních podniků a živnostníků CR (AMSP ČR) Živnostenský balíček, který míří na zjednodušení podnikání drobných živnostníků. Součástí balíčku je Jeden paušální odvod.

Tím by OSVČ získaly možnost se prostřednictvím jedné paušální platby zbavit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné. Ministerstvo financí nyní zahájilo práce na návrhu takového zákona, díky kterému by se zjednodušily zmíněné odvodové povinnosti a snížila administrativa OSVČ, jejichž roční příjem nepřekročí 1 mil. Kč. AMSP ČR zmapovala názor živnostníků k zavedení paušální daně v navrhované podobě.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) platí v současnosti zvlášť zálohy na sociální a zdravotní pojištění, na konci roku vše dopočítávají, doplácejí, a navíc platí daň z příjmu. Poplatníkovi, který by se pro tento nový nástroj – jediný paušální odvod – rozhodl, by se výrazně snížila administrativa, a také by u něj zcela postrádala smysl případná daňová kontrola.

Živnostník s příjmy do jednoho milionu korun by si mohl dobrovolně zvolit možnost vše vyřídit měsíčně jednou platbou – zahrnující minimální daň z příjmu ve výši 500,- Kč a zálohy na pojištění. V případě jednoho paušálního odvodu odpadnou kontroly těchto odvodů, daně, sníží se administrativa spojená s výpočtem, a eliminuje se riziko chyby.

Rychlou anketu pro AMSP ČR mezi aktivními živnostníky provedla agentura IPSOS a více než polovina z nich by byla ochotna odvádět na dani o 100 – 200,- Kč měsíčně více než platí dosud. Naopak tisícikorunovou platbu navíc by si mohlo dle svých slov dovolit jen 20 % živnostníků.

Anketa ukázala relativní platební citlivost živnostníků. Je nutno za tím vidět i stále se zvyšující povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění, které OSVČ musí platit. Místopředsedkyně AMSP ČR Pavla Břečková upřesňuje: „Nyní živnostník jen na nich odvede státu téměř 4.600,- Kč měsíčně, ať má nějaký příjem nebo vydělá čistou nulu – třeba když je nemocný.“

Navýšení platby státu o 500,- Kč nad současnou hladinu v anketě odmítly téměř dvě třetiny respondentů. O fixním paušálním odvodu s celkovou výší daně právě 500,- Kč měsíčně dotázaní živnostníci zatím příliš neuvažují, ale to lze přičíst nedostatku informací a zatím malé medializaci tohoto nástroje.

„Naše anketa mezi živnostníky ukázala, že tento nástroj může fungovat, ačkoli bylo od počátku jasné, že není pro každého. Milionová hranice obratu sice není úplně velkorysá, přínos ale vidím nejvíce v konsolidaci plateb a úspoře času při finálních výpočtech daně z příjmu, to význam určitě má,“ bilancuje místopředsedkyně AMSP ČR Pavla Břečková.

(tz)

Ilustrace Pxabay.com

 

Slovo ke dni

  • Český průmysl v úzkých

    Ti, co stále vyhlížejí příští krizi, dostali pádný argument. Průmyslová výroba v Česku z roku na rok klesla bezmála o čtyři procenta. A nezdá se, že by situace v druhé polovině r. 2019 měla otočit k lepšímu. Jak známo, naše továrny jsou zejména závislé na poptávce po autech. Když kupujících motorových vozidel ubývá v Evropě i ve světě, čísla o produkci musí jit také dolů. Ani výhled do dalších let není příliš růžový. Západní svět postupně přechází na elektromobilitu a do módy jde také celkové omezování spotřeby. Možná, že ekonomického vrcholu už naše automobilky a jejich dodavatelé dosáhli a čeká je pouze jízda z kopce. Je to špatně nebo dobře?

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Patentová ochrana v zahraničí prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci 19. červenec 2019

České podniky si stále častěji (nebo spíše – stále ještě nedostatečně) uvědomují, že ochrana průmyslového vlastnictví představuje jeden z nástrojů, jak úspěšně rozvíjet a inovovat výrobu a stát se úspěšným na globalizovaném trhu. Jednou z možností, jak ochránit nové technické řešení – vynález, je patentová ochrana. Pokud se pro ni přihlašovatel rozhodne, zpravidla nejprve žádá o národní patentovou ochranu. Ta však sama o sobě nestačí, neboť český patent platí jen v České republice a jinde v zahraničí toto patentované řešení může kdokoliv využívat a prodávat. Proto je vhodné získat patentovou ochranu i v zemích, kde je předpoklad, že chráněné řešení má tržní potenciál.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE