INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

tax 468440 960 720Na jaře iniciovala Asociace malých a středních podniků a živnostníků CR (AMSP ČR) Živnostenský balíček, který míří na zjednodušení podnikání drobných živnostníků. Součástí balíčku je Jeden paušální odvod.

Tím by OSVČ získaly možnost se prostřednictvím jedné paušální platby zbavit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné. Ministerstvo financí nyní zahájilo práce na návrhu takového zákona, díky kterému by se zjednodušily zmíněné odvodové povinnosti a snížila administrativa OSVČ, jejichž roční příjem nepřekročí 1 mil. Kč. AMSP ČR zmapovala názor živnostníků k zavedení paušální daně v navrhované podobě.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) platí v současnosti zvlášť zálohy na sociální a zdravotní pojištění, na konci roku vše dopočítávají, doplácejí, a navíc platí daň z příjmu. Poplatníkovi, který by se pro tento nový nástroj – jediný paušální odvod – rozhodl, by se výrazně snížila administrativa, a také by u něj zcela postrádala smysl případná daňová kontrola.

Živnostník s příjmy do jednoho milionu korun by si mohl dobrovolně zvolit možnost vše vyřídit měsíčně jednou platbou – zahrnující minimální daň z příjmu ve výši 500,- Kč a zálohy na pojištění. V případě jednoho paušálního odvodu odpadnou kontroly těchto odvodů, daně, sníží se administrativa spojená s výpočtem, a eliminuje se riziko chyby.

Rychlou anketu pro AMSP ČR mezi aktivními živnostníky provedla agentura IPSOS a více než polovina z nich by byla ochotna odvádět na dani o 100 – 200,- Kč měsíčně více než platí dosud. Naopak tisícikorunovou platbu navíc by si mohlo dle svých slov dovolit jen 20 % živnostníků.

Anketa ukázala relativní platební citlivost živnostníků. Je nutno za tím vidět i stále se zvyšující povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění, které OSVČ musí platit. Místopředsedkyně AMSP ČR Pavla Břečková upřesňuje: „Nyní živnostník jen na nich odvede státu téměř 4.600,- Kč měsíčně, ať má nějaký příjem nebo vydělá čistou nulu – třeba když je nemocný.“

Navýšení platby státu o 500,- Kč nad současnou hladinu v anketě odmítly téměř dvě třetiny respondentů. O fixním paušálním odvodu s celkovou výší daně právě 500,- Kč měsíčně dotázaní živnostníci zatím příliš neuvažují, ale to lze přičíst nedostatku informací a zatím malé medializaci tohoto nástroje.

„Naše anketa mezi živnostníky ukázala, že tento nástroj může fungovat, ačkoli bylo od počátku jasné, že není pro každého. Milionová hranice obratu sice není úplně velkorysá, přínos ale vidím nejvíce v konsolidaci plateb a úspoře času při finálních výpočtech daně z příjmu, to význam určitě má,“ bilancuje místopředsedkyně AMSP ČR Pavla Břečková.

(tz)

Ilustrace Pxabay.com

 

Slovo ke dni

  • Vraťme život krajině!

    Česká společnost ornitologická a Českomoravská myslivecká jednota předaly ministru zemědělství petici Vraťme život krajině s 55 tisíci podpisy. Upozorňují, že naše krajina trpí intenzívním hospodařením a nevhodnými zásahy. Indikátorem toho, že něco děláme špatně, je velký úbytek ptactva a také hmyzu. Není pochyb, že bez moderního zemědělství bychom neuživili přes 10 milionů obyvatel. Na druhou stranu si pěstitelé a chovatelé musí sáhnout do svědomí a říci, kdy si svou úlohu zjednodušují a kdy volí snadnější postup na úkor ochrany přírody. Kompromis bude stát hodně úsilí, možná i trochu peněz, ale je nevyhnutelný. Nikdo nemůže žít a dlouhodobě hospodařit na mrtvé půdě, v pusté krajině, v umělém prostředí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Sto let pro ochranu nejlepších nápadů 15. říjen 2019

Sté výročí zřízení tehdejšího Patentního úřadu v Praze je příležitostí připomenout si nejen významná, ale i obtížná období oboru průmyslové vlastnictví i činnosti Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV).

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE