INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

5WindowAsociace českého tradičního obchodu (AČTO) dlouhodobě nesouhlasí s fungováním stávajících stravenkových systémů, které dále znepřehledňují, komplikují a prodražují systém, z něhož v současnosti těží zejména vydavatelé stravenek.

Proto AČTO oceňuje, že ministerstvo financí vyslyšelo argumenty, které nezávislí obchodníci předložili a hodlá benefit zjednodušit a zpřístupnit i těm, kteří jej v současnosti nemohou využívat, tedy mnozí zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci.

Zejména podnikatelé v maloobchodě a pohostinství jsou současným stravenkovým systémem poškozováni. Dle kvalifikovaného odhadu AČTO se průměrná provize poskytovatelům stravenek se často pohybuje i nad 5 %, což ve finančním vyjádření představuje cca 800 miliónů korun ročně. Celá tato částka jde na úkor především podnikatelů v maloobchodě, pohostinství a oborech s nimi souvisejících.

Proto nezávislí obchodníci oslovili Asociaci hotelů a restaurací (AHR), jejíž členové se při využívání stravenkových systémů potýkají se stejnými problémy a která se problematikou rovněž dlouhodobě zabývá. Právě ve spolupráci s AHR definovalo AČTO negativa současných stravenkových systémů:

přijímání stravenek obchodníkům i podnikatelům v pohostinství způsobuje ztrátu ve výši až 10 % z tržeb (provize + administrativní poplatek + DPH ze zaplacené částky), obvyklá provize stravenkových společností často překračuje i 5 %, vytváření nadbytečného konkurenčního prostředí,

náklady spojené s provozováním systémů hradí obchodníci a podnikatelé v pohostinství a zaměstnavatelé poskytující svým zaměstnancům stravenky, 

platba stravenkami váže finanční prostředky, což je zejména pro malé nezávislé obchodníky výrazná komplikace,

vytváření druhé měny ve státě, navíc s omezenou platností,

tři dominantní vydavatelé stravenek mají fakticky monopol na udělování daňové úlevy od státu, 

zpracovávání stravenek vytváří další administrativní zátěž i zátěž personálu,

počet ročně vydaných stravenek je cca 300 milionů kusů, což představuje nemalou administrativní i ekologickou zátěž,

stravenky mají omezenou dobu použitelnosti a v případě jejich expirace představuje nominální hodnota stravenky čistý zisk pro jejího vydavatele.

Odhaduje se, že stravenkové společnosti dokáží až třetinu svého zisku vygenerovat na propadlých stravenkách, vydavatelé stravenek proplácejí pouze stravenky, které nejsou poškozené a u nichž není znehodnocen čárový kód. V případě, že dojde k poškození stravenky, znamená to pro obchodníka ztrátu ve výši 100 % nominální hodnoty stravenky, na rozdíl od např. poškozené bankovky, kterou je možné předat ČNB.

V řadě případů dochází i k jinému využívání stravenek než pro účel, pro který byly vydány a jsou používány pro placení běžných nákupů nebo jsou zneužívány stravenky poskytované jako část sociální dávky, kdy jsou vykupovány za 60 - 80 % nominální hodnoty.

"Doplnění stávajícího stravenkového systému jiným, transparentnějším a méně komplikovaným benefitem, který by nevydělával na ostatních členech podnikatelské obce, je krok správným směrem. Zavedení hotovostního paušálního příspěvku zaměstnavatele na stravu s daňovým odpočtem ve stávající výši, jako u doposud fungujícího systému stravenek významně sníží administrativní zátěž obchodníků i restauratérů, rozšíří a zpřístupní výhodu dalším zaměstnancům i zaměstnavatelům a odstraní řadu nešvarů, které současný stravenkový systém provázejí," je přesvědčen předseda AČTO Zdeněk Juračka.

Možností využít stravenkový paušál bude zaměstnanecký benefit zachován a zůstanou i výhody pro zaměstnavatele. Obchodníkům a restauratérům však odpadnou zbytečné náklady na provize provozovatelům poukázkových systémů, které představují citelný zásah do ekonomiky především malých venkovských prodejen. Pro zaměstnavatele to bude rovněž finanční i administrativní úspora a tudíž lze oprávněně dovozovat, že dojde ke zvýšení využívání tohoto benefitu. Pozitivní dopad bude mít taková úprava i na příjem do státní pokladny, neboť zisky provozovatelů poukázkových systémů odcházejí do zahraničí.

(tz)

Slovo ke dni

  • Češi zelenají

    Je to hodně nebo málo? Průzkum tvrdí, že 17 procent Čechů, tedy asi každý šestý, jsou ochotni si připlatit za zelenou energii. Ostatní zřejmě vědí, že za elektřinu z obnovitelných zdrojů už dlouho platí „ekologickou daň“ a těží z toho například solární baroni. Tři čtvrtiny obyvatel ČR třídí odpad a používají úsporné spotřebiče. Jen se neví, jestli vědomě a dobrovolně, nebo proto, že jiné spotřebiče se už ani nedají koupit. Ochrana planety je jistě chvályhodná a nutná, nicméně by měli lidé mít při rozhodování, jaké prostředky k tomu volit, více svobody. Zřejmě by se ukázalo, že procenta „zelených“ Čechů by ještě stoupla a zejména by se zvýšila jejich spokojenost.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Ochrana duševního vlastnictví v kontextu Inovační strategie ČR na léta 2019–2030 31. leden 2020

Vláda České republiky schválila počátkem roku 2019 klíčový dokument Inovační strategie České republiky 2019–2030 (Country for the Future), který RVVI zpracovala v úzké spolupráci s týmem osobností z řad podnikatelů, vědců, akademiků a zástupců veřejné správy. Dokument vytyčuje nové priority, jejichž naplnění by mělo Českou republiku do roku 2030 zařadit mezi nejinovativnější země Evropy. 

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE