INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

techNečinnost státu v oblasti systémové podpory profesních a technických oborů vede firmy k přebírání aktivit do svých rukou. Iniciativa AMSP ČR založená na podpoře praktické výuky na základních školách a spolupráce firem a škol vyústila v aktivity na místní a regionální úrovni.

Lokální středně velké průmyslové firmy začínají bojovat o svoji budoucí existenci a bez jakékoliv státní podpory vytvářejí neformální uskupení se společným rozpočtem, ze kterého financují rozvoj technických dovedností na místních základních a středních školách a v některých případech dokonce i na mateřských školách. Bez dotačních titulů a angažovanosti státu tak začíná fungovat spolupráce na bázi firmy-školy-město-asociace.

Rozšíření praktické výuky v moderním provedení na základních školách a jasná vládní strategie v duálním vzdělávání byly hlavními tématy Rady řemeslných cechů pod vedením AMSP ČR na nedávném setkání s předsedou vlády Andrejem Babišem. O tom, že se jedná o navýsost aktuální témata spojená jak s udržením profesních živností, tak s existencí průmyslových firem, svědčí fakt, že regionální firmy již na nic nečekají a samozvanou aktivitou, bez koruny dotace či angažovanosti státu, začínají samy ze svých zdrojů podporovat základní a střední školy v oblasti technických oborů.

Příkladem je společenství firem z lanškrounska, kde firmy nečekaly na státní programy a samy se rozhodly podporovat technické vzdělávání již od základních škol a zajišťovat si tak přísun kvalitních technicky vzdělaných zaměstnanců, a to v úzké spolupráci s vedením města Lanškroun. Firmy dodaly do všech základních a středních škol v Lanškrouně mikropočítače, školy vybavily 3D tiskárnami a společně připravují podporu moderně pojaté praktické výuky s novými technologiemi. Dalším krokem bude spolupráce s místními mateřskými školami. Ze společných zdrojů pořádají tematické soutěže pro základní školy, technické festivaly a snaží se přirozenou formou zaujmout děti k praktické činnosti.

Jana Slováková z rodinné výrobní firmy KOMFI, která je jedním ze členů společenství lanškrounských podniků, k tomu dodává: „Spolupráce probíhající na úrovni „město – firmy – školy – asociace“ je ze všech stran vnímána velmi pozitivně. Individuálně podporujeme školy a různé vzdělávací akce už několik let. Z činnosti společenství firem těží opravdu všichni a ostatní regiony nám mohou závidět. Příkladem je soutěž Microtela, kde více než stovka dětí základních škol soutěží jak v jednoduchých řemeslných činnostech, tak v dovednostech spojených technologiemi 4.0. Nečekaně vysoká účast dětí v nultém ročníku soutěže nás utvrzuje v tom, že podporujeme technické vzdělávání správným způsobem: přibližujeme dětem svět vědy a techniky zábavnou a hravou formou, a především, vzbuzujeme v nich přirozený zájem o techniku a vzdělání.“

„Podpora společenství firem je napříč celým vzdělávacím systémem, od mateřských škol po střední školy, bez ohledu na zřizovatele. Hlavním cílem je podněcovat co nejvíce talentovaných žáků k odhalování a rozvíjení tvůrčích schopností prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů. Spolupráce firem a škol má smysl a úspěch lanškrounských žáků a zvýšený zájem o technické kroužky to jen potvrzuje,“ uvedl starosta města Radim Vetchý.

AMSP ČR dlouhodobě prosazuje obnovení praktické výuky na základních školách, a to v kombinaci s novými technologiemi. Po obnovení moderních dílen, kterým by se mohl stát technologicky pojatý současný předmět prvního i druhé stupně ZŠ „Člověk a svět práce“ je velká poptávka jak ze strany podnikatelsko-ekonomické, tak ze strany veřejné. Podle březnového průzkumu, který pro AMSP ČR připravila výzkumná agentura Ipsos, je pro znovuzavedení praktické výuky jakožto povinného předmětu 93 % veřejnosti a devět lidí z deseti je přesvědčeno, že se díky dobře pojaté praktické výuce zvýší zájem o technické obory.

Duální vzdělávání je dlouhodobě tématem všech vlád, zatím žádná ale nedokázala školy, municipality, firmy a asociace koncepčně a napříč regiony propojit. Nadějná byla aktivita Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) „Pospolu“ podpořená evropskými fondy. Výsledkem projektu „Pospolu“ byl první ucelený návod, jak ke spolupráci přistoupit, vycházející z aktivity, kterou v praxi ověřila síť 38 škol a 115 aktivních zaměstnavatelů, firem i dalších subjektů. Projekt byl ale ukončen v roce 2015 a od té doby je jakákoliv systémová podpora spolupráce škol a praxe minimální.

Například v Německu, kde má duální vzdělávání více jak stoletou historii je ročně vzděláváno více jak 1,5 milionu žáků, přičemž třetina z nich uzavírá s podnikem smlouvu o vzdělávání. Duální vzdělávání probíhá jak v oblasti průmyslu, tak zemědělství, řemesle, obchodu nebo službách, celkem v 350 oborech, zabezpečujících 20 tisíc profesních činností. Po ukončení vzdělání přitom nevzniká povinnost pro studenta začít u firmy pracovat ani pro podnik povinnost žáka zaměstnat, vše je na dobrovolné bázi.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR shrnuje: „O podpoře profesí pouze mluvíme, občas se i něco podaří, ale nedokážeme na vládní úrovni problematiku systémově uchopit. Neexistuje zde propracovaná strategie provazující zapojení podniků, samospráv a základních, středních a vysokých škol. Vše děláme nahodile, podle toho, kde, co, kdo vylobuje nebo kde je aktuálně největší problém. Tím ale systém nevytvoříme. Jsme závislí na průmyslu a pokud nezačneme budovat ucelenou vzdělávací infrastrukturu podporující technické obory, profese a řemesla, budeme mít velký problém. To, že aktivitu přebírají víceméně na samizdatové úrovni firmy, je na jednu stranu dobrá zpráva, ale současně velmi špatná vizitka našeho státu.“

(tz)

Ilustrační foto Pixabay.com

Slovo ke dni

  • Peníze nejsou všechno

    Za kvalitu jsme obvykle ochotni si připlatit. Ale ne vždy platí, že co je levné, nestojí za nic – a naopak. Odborný časopis CZ TEST si vzal loni na mušku snídaňové cerálie, které si oblíbili zejména děti a mladí lidé. Porota prozkoumala jedenáct vzorků, ochutnala a stanovila pořadí od nejlepšího po nejhorší. A světe div se, zvítězil „otloukánek“! Nejlepší známku za senzorické hodnocení 1,7 dostal výrobek s názvem Clever – Obilné klíčky s kakaem a s přídavkem vitamínů a minerálních látek. Hodnotitelům připadal na první pohled atraktivní vzhled a pochvalovali si chuť a příjemnost textury. A to prosím vítěz bojoval se soupeři, z nichž někteří byli až čtyřnásobně dražší. Co z toho plyne? Cena nebývá nejdůležitějším kriteriem. Vyzkoušejte sami, co se vám líbí a nejvíc chutná! Jen na vás záleží, zda budete s nakoupeným zbožím spokojeni či...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

Pro lepší budoucnost České republiky: připravena je inovační strategie na období 2019–2030 19. únor 2019

Ekonomika České republiky a v rámci toho šance na jistoty života od vzdělanostní úrovně až po příležitost k důstojnému stáří by se měla rozvíjet strmějším tempem, pokud se máme dostat mezi několik nejvyspělejších zemí starého kontinentu. Hledají se cesty, jak umocnit potenciál lidského kapitálu, jak s ním hospodařit, aby se zúročily například možnosti podnikání, vědy, výzkumu, jak vnímat a podpořit inovační aktivity napříč obory, a tak, aby technologické ambice, které historie nazve další revolucí, pozvedly v konečném důsledku životní úroveň lidí zase o stupeň výše. Na vládní úrovni je připravena nová strategie.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300

INZERCE