INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

MaPředsedkyně parlamentu VSR předává ocenění M. Winterovi.Nejen strojírenské, ale i stavební podniky musí kvůli nedostatku pracovníků odmítat nové zakázky, tím je limitován hospdářský růst celé země. Kvalifikovaní zaměstnanci se přesto nabízejí, český stát o ně však neprojevil zájem.

Už v červenci 2016 jsem osobně přivezl písemné potvrzení vietnamského ministerstva práce a sociálních věcí, že má zájem legálně vysílat do ČR kvalifikované pracovníky, tak jak to již dělá do 40 zemí světa. Například v USA pracují vietnamští vysokoškoláci i v NASA, tak nemohou být žádným bezpečnostním problémem, jak se zde snaží některá ministerstva vládě namluvit. Toto oficiální písemné potvrzení zájmu Vietnamu nám v řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků pomoci, jsem v červenci 2016 předal tehdejšímu náměstkovi MZV ČR PhDr. Lukáši Kauckému i tehdejšímu velvyslanci ČR ve Vietnamu Martinu Klepetkovi a poslal jsem je vládě i všem zainteresovaným ministerstvům. ČR mohla v této věci zahájit s Vietnamem potřebná bilaterární jednání. Zaslal jsem je také Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komoře a Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

V roce 2005 jsem řídil dodávku a montáž nové moderní české technologie na výrobu biohnojiv v Hai Duong ve Vietnamu za pomoci dvou strojních odborníků a dvou elektroinženýrů z ČR, jinak za pomoci vietnamských pracovníků. Podařilo se nám tuto montáž kvalitně dokončit místo za plánované tři roky jen za 353 dní, tedy s dvouletým předstihem. Kvalitu práce dokazuje fakt, že česká technologie dodaná Vietnamu v rámci zahraniční rozvojové pomoci funguje v Hai Duong již 12,5 roku bez jediné reklamace. Dobře jsem v praxi poznal znalosti a um kvalifikovaných vietnamských svářečů, elektrikářů, strojních i stavebních montérů a zámečníků, zedníků, ale také architektů, stavebních mistrů a techniků IT technologií.

Málokdo u nás ví, že již mnoho let ve Vietnamu mají vietnamské střední školy povinnou výuku angličtiny a proto mnozí absolventi odcházejí studovat vyšší odborné a vysoké školy do celého světa, nebo pracovat do zahraničí. V ČR je dostatek Vietnamců, kteří mohou být našimi podniky zaměstnáni jako tlumočníci a ve volném čase jako učitelé češtiny. Díky znalostem ze 48 návštěv Vietnamu i z mého 8 měsíčního bydlení v Hanoji v roce 2013 doporučuji zástupcům našich podniků, aby si vždy sami přímo ve Vietnamu při praktických zkouškách přezkoušeli i následně vybrali své budoucí kmenové pracovníky a nespoléhali se pouze na výběr zprostředkovatelských agentur. Není možné zjišťovat kvalitu pracovníků až po příletu k nám.

V roce 2016 jsme pro tři naše kolektivní členy výběr i takové praktické zkoušky zájemců ve Vietnamu v rámci našeho zkušebního pilotního projektu " Vy pomůžete nám a my pomůžeme vám" zajistili, ale po zkouškách nikdo z 20 vybraných švadlen pro Triolu, 17 mužů šičů pro Svitap a z 26 vietnamských maturantů, kteří si chtěli uhradit školné, ubytování i stravování na státní Vyšší odborné škole stavební ve Vysokém Mýtě, nedostal vízum do ČR, ani když jsem osobně veškeré podklady dovezl na naše velvyslanectví v Hanoji. Tam je odmítli převzít s odkazem na Visapoint, který byl nedostatečně funkční a navíc prokazatelně ovlivněný korupcí různých zprostředkovatelů (proto byl správně loni v listopadu zrušený).

Letos jsem znovu požádal vládu a konkrétně pana premiéra, aby byl Vietnam zařazen do stejného režimu, jako je Ukrajina a nyní i Filipíny a Mongolsko, protože příchod pracovníků z těchto zemí nedostatek kvalifikovaných pracovníků u nás nevyřešil. S vietnamskými pracovníky mají naše podniky velké zkušenosti z minulosti a mnohé si je výslovně přejí, protože byly s nimi spokojeny. Naší ekonomice, našim výrobcům i ostatním podnikatelům je nutné okamžitě a rychle pomoci, nikoliv příchodu kvalifikovaných i předem praktickými zkouškami přezkoušených pracovníků z Vietnamu nesmyslně bránit. Proč řešení byrokraticky úmyslně oddalovat, či si potřebnou pomoc pracovníků z Vietnamu si mezi ministerstvy stále přehazovat jako "horký brambor"? Naší ekonomice je nutné flexibilně pomoci, nikoliv jí pohodlností a nezájmem škodit.

Marcel Winter
Čestný předseda Česko-vietnamské společnosti

www.cvs-praha.cz
www.facebook.com/MarcelWinter

Slovo ke dni

  • Budeme moci zase stavět?

    Stavební právo v České republice je na straně těch, kteří nechtějí stavět. Komu může potenciálně vadit budoucí objekt, dokáže jakoukoli novou realizaci zpomalit, či dokonce úplně zastavit. Zejména infrastrukturní stavby mají tu smůlu, že vždy se střetávají se zájmy ohrožených druhů zvířat a rostlin, a jejich obhájci mají v podstatě u soudu právo veta. Proto můžeme považovat za malý zázrak, že i u nás přibývají další kilometry silnic, budovy a různé technologické objekty. Sice velmi pomalu, v méně než nutném rozsahu, ale přece. Situace by se však mohla zlepšit. Novela stavebního zákona, kterou připravuje MMR ČR, má po legislativní stránce přípravu staveb zjednodušit. Věřme, že pak zájmy lidí budou mít stejnou váhu jako právo syslů nebo konvalinek vegetovat kdekoli. A že rozumný kompromis se bude hledat snáz než dosud.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2018

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

logo KOBTOSlogo 172

 

Partneři plus:

tsoft   EON EG 2017 107
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300

INZERCE