INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

Lobby info

sz dc 1
15. červen 2020

Již delší dobu neustále roste dopravní zátěž na koridorové trati Přerov – Ostrava se smíšeným provozem. Tam se musí vejít všechny segmenty železniční dopravy s různými rychlostmi (dálková osobní doprava, regionální a příměstská osobní doprava, rychlá i běžná nákladní doprava).

12. červen 2020

Vládní program COVID Nájemné rozděluje retaily. Nastavil nerovné podmínky pro podnikatelský sektor, když nezohlednil všechny zasažené provozovny obchodních center, které se propadly do obrovských ztrát z důvodů vládních opatření.

Lukáš Zamětal
12. červen 2020

Ochránit nápad, na němž stojí podnikání, je pro firmu buď samozřejmost, anebo záležitost, jíž nevěnuje velkou pozornost. Mgr. Lukáš Zmeškal se během své praxe patentového zástupce setkává s oběma případy. Jako partner ve společnosti patentových zástupců Langrova, s.r.o., v Plzni i jako předseda Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů či spoluorganizátor mezinárodní výstavy technologických novinek, patentů a inovací Invent Arena v Třinci (ta letošní se posouvá až na rok 2021) se již setkal s řadou příběhů, které svým způsobem píší dějiny podnikání u nás. Jak právě on nahlíží na ochranu duševního vlastnictví?

ani virus
11. červen 2020

Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR jsou přesvědčené, že program Antivirus by měl být pro firmy dostupný po celou dobu současné situace i potenciální následné ekonomické recese. Mimo to, je to nástroj, který by měl mít stát k dispozici i v budoucnu pro řešení ekonomických problémů s cílem podpořit ekonomiku firem a udržet zaměstnanost.

MPO budova
10. červen 2020

Propojit celou řadu firem tak, aby si pomohly navzájem, a tím i široké veřejnosti, při výrobě ochranných prostředku i v dalších činnostech. To se mimo jiné během pandemie koronaviru podařilo agentuře CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO).

20190911JH IMG 6015
10. červen 2020

Až budete číst následující řádky, možná se znova přesvědčíte o tom, jak nezměrný potenciál je v českých firmách, co všechno dokázaly a co mohou udělat pro to, aby se pokrokové a potřebné technologie dostaly do praxe běžného dne a sloužily nám všem. O některých jsme průběžně od března do května slyšeli často, a to v souvislosti s tím, jak se bránit koronaviru, jak cílit prevenci. Do hry o možnost ukázat, co domácí společnosti umí ekonomice v takové situaci nabídnout a jak by dokázaly pomoci v boji s virovým onemocněním, vstoupila také Asociace nanotechnologického průmyslu ČR. Ústy Ing. Jiřího Kůse, předsedy výkonné rady, prezentovala možnosti svých členů, českého nanotechnologického odvětví k ochraně zdraví lidí. Pozvala jsem ho i na naše stránky:

Slovo ke dni

  • Oteplování prospěje ekonomice

    Společnost Deloitte v ČR spočítala, že česká ekonomika na změně klimatu vydělá. V případě „nejteplejšího scénáře“ vzroste HDP na osobu kumulovaně do konce století až o čtvrtinu. Někdo na tom prodělá,  jiný vydělá. Profitovat z toho mají země, které hospodaří v chladnějších klimatických pásmech, naopak škody utrpí na jihu. Klesat budou například náklady na zimní období, a to zvláště na vytápění. To ostatně pociťujeme už řadu let, kdy se u nás topná sezona zkracuje a třeskuté mrazy bývají stále vzácnější. Na druhou stranu musíme se vyrovnat s tím, že dál porostou ceny energií v důsledku omezování uhlíkové stopy. Jak vidno, nic není ani černé ani bílé. Navíc nemůžeme si být jisti, že vlna globálního oteplování bude pokračovat tak, jak jsme si dnes naplánovali. Není vyloučeno, že dřív nebo později se trend zvrátí a my budeme bojovat s...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

pat ochr

Patentová ochrana je předpokladem úspěchu inovační strategie 12. srpen 2020

V loňském roce slavil Úřad průmyslového vlastnictví 100 let od svého založení. Již před sto lety bylo průmyslníkům a výzkumu jasné, že bez právní ochrany nových řešení a bez nejnovějších technických informací nemůže jejich business prosperovat a prosadit se ve světové konkurenci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE