INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

hana machacovaJUDr. Hanu Machačovou, členku představenstva a náměstkyni generálního ředitele Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, čas od času vídám na tiskové konferenci nebo na společenské akci, kde je to o pozdravu, úsměvu a pár otázkách a odpovědích, více se stihnout nedá, den má totiž stále jen 24 hodin. Vždy na mne však tato špičková manažerka působí jako zázrak ve složitém prostředí businessu. Vstřícná, plná porozumění, ochotná naslouchat. Vyzařuje z ní podmanivá ženská energie laskavosti, které si nelze nevšimnout. Mnoho let jsem se těšila, až ji budu moci pozvat na naše stránky.

 

 

 

Kooperativa jako tradičně bodovala v soutěži Zlatá koruna, zejména v kategorii Pojištění pro podnikatele. Čím se liší vaše produkty od těch konkurenčních? V čem je vaše síla v komunikaci s podnikatelským prostředím?
Chápu to jako ocenění naší práce a produktů, kterého si velmi vážíme. Velmi pozitivní je i to, že nejde o náhodné umístění, ale svoji pozici si držíme dlouhodobě. Například pojištění TREND bylo v roce 2012 vyhlášeno produktem desetiletí. Přestože tlak konkurence je stále silnější a rostou i nároky klientů, daří se nám dobyté pozice držet. Ocenění potvrzuje, že cesta, kterou jsme před lety nastoupili, je správná. Nesnažíme se bojovat jen cenou, ale šíří nabídky a kvalitou služeb. Pro podnikatele je důležité, že bereme zřetel na skutečnou míru rizikovosti a zohledňujeme ji v ceně a v podmínkách, které jim poskytujeme.

Myslíte si, že by měli být podnikatelé jako osoby ve svých vlastních firmách povinně pojištěni? Napadá mne to v souvislosti s překotným životem plným stresu, cest, složitých situací, v nichž se nacházejí den co den. Nástrahy to jsou dost značné, dosud u nás možná opomíjené.
Rozhodně jim to doporučuji. Nikdy totiž nevíte, kdy může dojít například k nějakým zdravotním potížím, které jim zabrání firmu řídit. Nicméně jakékoliv podobné nařízení povinnosti pojištění by bylo spíše kontraproduktivní.

Jak pohlížejí na pojištění v businessu ženy ve vrcholových pozicích a jak muži? Dá se vysledovat, kdo je zodpovědnější, pečlivější?
Obecně platí, že o pojištění se v rodině starají většinou muži. Vychází to z toho, že se často jedná o živitele rodiny. Na druhou stranu, muži jsou při sjednání pojištění impulzivnější a často jsou přesvědčeni o své pravdě, takže si ne vždy nechají poradit. Ženy nad pojištěním více přemýšlejí, snaží se odhalit veškeré možnosti nabídky, déle se rozhodují, ale pojištění je většinou preciznější. Toto pozorujeme jak v běžném životě, tak i u podnikatelů a podnikatelek.

A jak se staví české ženy k životnímu pojištění a k novým spořicím pojistkám?
Z našich statistik vyplývá, že předepsané pojistné u životního pojištění je v poměru 55:45 ve prospěch mužů. Je to dáno tím, že živiteli rodin jsou zejména muži, proto si sjednávají životní pojištění na vyšší částky. Velmi často je životní pojištění spojeno také s čerpáním hypotéky, kterou většinou opět sjednává muž.

Sama jste léta manažerkou ve špičkové pozici velké pojišťovny s mezinárodním rozsahem. Víte dobře, jak některé pracovní dny probíhají, jaká rizika s sebou manažerská činnost nese. Nač by tedy ženy v obdobných funkcích neměly zapomínat?
Pro ženy je většinou obtížnější prosadit se do nejvyšších řídicích postů. Často dělají chybu v tom, že se chtějí rovnat mužům. Já jsem přesvědčená, že nemá cenu se snažit prosadit tzv. „mužskými zbraněmi“. Naopak, ženy mají především v obchodě schopnosti, které mužům chybí. Jsou senzitivnější, lépe komunikují a dokáží se vcítit do role klienta. Mezi našimi zaměstnanci je více než 50 % žen. Bohužel končí většinou ve středních manažerských funkcích. U nás mají poměrně velké možnosti a příležitosti postupu, ale často nemají zájem. Nebo jen možná nemají tak vysoké sebevědomí a nejsou si jisté, zda by vyšší pozice zvládly.

Mladá generace myslí na spousty jiných záležitostí, než je důchod, ale přesto povědomí o nutnosti zajistit se na stáří u této populace roste. Co byste doporučila ženám kolem 25 let? Jak využít pojištění k tomu, aby si o 50 let později nestýskaly?
Pojištění by mělo sloužit zejména k zajištění pro případ nečekaných událostí, ať majetkových, tak případně zdravotních. Ve věku okolo 25 let se většinou mladí lidé osamostatňují, měli by tedy myslet na pojištění domácnosti, ve které bydlí. Také by měli začít uvažovat o vhodném spoření na stáří. Stačí začít s minimální částkou a postupně ji s rostoucím příjmem navyšovat, ale začít se spořením doporučujeme co nejdříve, například i s naším produktem PENZE S GARANCÍ. Při založení rodiny nebo čerpání hypotéky doporučujeme odpovídající životní pojištění, aby rodinu zajistili pro případ vážného úrazu nebo onemocnění. To samozřejmě platí nejen pro ženy, ale i pro muže.
Mohu přidat i osobní zkušenost. Jsem ve věku, kdy mi končí platnost několika pojistných produktů, které jsem v mládí za pár korun uzavřela, a dnes je velmi příjemné rozhodovat se o využití těchto úspor, které po letech spoření dosáhly zajímavých částek.

Finanční gramotnost pomalu v České republice roste, ale orientace v nabídce bank, pojišťoven, penzijních společností, leasingových firem a porozumění jednotlivým produktům není na jedničku. Co dělá Kooperativa pro to, aby její portfolio bylo dobře čitelné?
Snažíme se klientům nabídnout srozumitelné produkty a skvělé služby za zajímavou cenu. Například v pojištění vozidel jsme připravili stavebnicový produkt NAMÍRU, kde si klient nastaví pojištění podle svých potřeb. Například motorista jezdící většinou na venkově, případně i v blízkosti lesa, se bude určitě lépe cítit s připojištěním srážky se zvířetem. To si může dokonce ještě rozšířit o pojištění poškození vozu zvířetem, tedy i pro případ, že by například kuny poškodily elektroinstalaci. Motoristovi jezdícímu hlavně po Praze zase spíše hrozí vykradení vozu, proto si ke svému povinnému ručení může sjednat i pojištění zavazadel. Navíc si motoristé mohou zřídit připojištění skel a pojištění NA100PRO, které zahrnuje přímou likvidaci a krytí živelných škod. V takovém případě získají pojistnou ochranu blížící se havarijnímu pojištění.
Naopak pro malé podnikatele a živnostníky jsou výhodnější balíčkové produkty, které na jedné pojistné smlouvě kryjí všechna rizika spojená s jejich činností. Velkou výhodou je také příznivá cena pojištění. Například START PLUS pokrývá pojistné potřeby takřka všech podnikatelských subjektů na trhu. Základní balíček zahrnuje pojištění nemovitého i movitého majetku, pojištění skel, posla (tj. přepravy peněz), pojištění technických rizik (pojištění elektroniky a strojů), pojištění přerušení provozu, pojištění dopravy a pojištění obecné odpovědnosti včetně pojištění odpovědnosti za výrobek.
Samozřejmě klademe i velký důraz na schopnosti a znalosti našich získatelů správně vysvětlit zájemcům o pojištění všechny podrobnosti k produktům a varianty jejich sjednání.

Při setkání s vámi jsem nabyla dojmu, že nesmírně fandíte celoživotnímu učení se a vzdělávání a že o to dbáte ve spojitosti s manažerkami v mateřské společnosti – co pro ně má Kooperativa letos připraveno?
To je pravda, člověk by nikdy neměl ustrnout, měl by se stále učit. Proto mi vyhovuje práce v obchodě, setkáváte se se stále novými produkty, novými lidmi, stále se učíte něco nového. Ráda bych se občas také vrátila k pojišťovacímu právu. Bohužel nemám příliš času legislativu v pojišťovnictví detailně sledovat – nezbývá mi na to vedle mé hlavní pracovní náplně, kterou je řídit obchod Kooperativy, příliš času. Proto vítám možnost se nad některým zajímavým pojistným případem, klientem či škodou zastavit a najít si na tyto věci více prostoru. Případy poté konzultuji se svými kolegy a s potěšením opětovně zjišťuji, že jsou to špičkoví odborníci ve svých oborech.

Genderové otázky jsou žhavé – někdo je vítá, jiný odsuzuje, dalšímu se zdají demagogické – jak na ně nahlížíte vy?
Některá úřednická rozhodnutí nechápu, například unisex sazby v životním pojištění. Pojištění totiž primárně slouží k tomu, aby krylo objektivně stanovená rizika. A nařízení, které vstoupilo vloni v platnost, naprosto odporuje statistikám pojišťoven.
Osobně jsem i proti kvótám žen ve vedení firem, o kterých nyní uvažují úředníci v Bruselu. Myslím, že je to na nás, ženách. To, že by ženy přicházely do vedení pouze díky nějakému nařízení, a ne pro své schopnosti, je trochu urážející. Jsem také přesvědčena, že by to zároveň snižovalo přirozenou autoritu takto získané vedoucí pozice.
Tvrdím, že je jedno, zda je ve vedení muž, či žena, ale musí to být především férový člověk a profesionál. To platí i pro mě. Jsem sice jedinou ženou v našem představenstvu, ale rozhodně kvůli tomu nemám žádné úlevy. I když na druhou stranu, kolegové se ke mně umí chovat galantně a korektně, což velmi oceňuji.

Také se stále častěji mluví o tom, že se muži děsí žen činorodých, aktivních, těch, které si vědí rady a jsou zvyklé dělat si věci po svém. Jak to vnímáte? Nemýlí se drsná polovina lidstva a nenahlíží na nás, ženy, zbytečně sobecky?
Určitě podobné náznaky vnímám. Stále častěji se také stává, že lidé žijí single. Je to odraz naší uspěchané doby, kdy trávíme stále více času v práci a na partnery nám zbývá času méně. Lidé spolu prostě stále méně mluví, a to je špatně. A nejde jen o aktivní ženy, se stejným problémem se setkávají i muži. Na druhou stranu, znám také mnoho špičkových manažerek, kterým se úspěšně podařilo skloubit práci i rodinu. Samozřejmě k tomu potřebují i podporu a pomoc svého partnera. Já takové zázemí mám a vždy mi to v mé práci velmi pomáhalo.

Určitě máte i vy nějaké ryze ženské sny – aby některé služby dokonale šetřily člověku čas, aby se dalo spolehnout na každého řemeslníka, aby se dalo beztrestně chodit do cukrárny nebo aby... aby ženám nosili muži květiny stále častěji?
Myslím, že to nejsou jen ženské sny. To, že u nás spousta věcí nefunguje podle našich představ, asi ví každý. A ženy samozřejmě určitě potěší, pokud častěji dostanou květinu. Nicméně, v naší společnosti vidím podstatně větší problémy, ať už je to v poslední době rostoucí vlna extrémizmu, či rozčarování z politické scény a politické reprezentace. Osobně bych si uměla představit, že by vrcholní představitelé státu projevovali více vlastenectví a odpovědnosti k občanům a zemi.
Zároveň bych byla ráda, kdyby se zlepšila péče o naše starší spoluobčany, lidi v důchodovém věku. Myslím, že i v této oblasti máme co dohánět. Ostatně máme s tím i své zkušenosti, Kooperativa se zapojila do projektu Senior Park, který nabízí klientům bydlení v bezbariérových bytových komplexech. Budovy Senior Parku vznikají v několika lokalitách v ČR a jsou koncipovány jako uzavřené atrium s komplexní péčí.

za upřímná slova poděkovala Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Zima s otazníkem

    Dříve trápilo vlekaře jen počasí. Teď jsou na tom hůř. Musí se navíc vyrovnat s omezeními v souvislosti s nepříznivou epidemickou situací. Zatímco podnikatelé musí plánovat a rozhodovat se s předstihem, totéž i hosté horských chat a milovníci zimních sportů, vláda vydává rozhodnutí ze dne na den a šmahem ruší předešlé sliby. Nikdo teď neví, zda vůbec dovolí lidem odjet do Krkonoš, Orlických hor, na Šumavu, do Jeseníků, Beskyd… a trávit tam společně vánoční svátky. Za takových podmínek, kdy vzniká mnoho neznámých a ubývá jistot, se vlastně ani úspěšně podnikat nedá. Avšak kdo odepíše celou zimní sezonu, odepíše značné investice, ten už se té další nemusí dožít. Co za této složité situace lidem poradit? Mít v rozhodování šťastnou ruku, nepropadat panice a věřit, že na to nejhorší nedojde.

    Pokračování ...

Aktuality

1 0 mpo

ČR podpořila společná pravidla pro digitální služby 26. listopad 2021

Rada Evropské unie pro konkurenceschopnost (COMPET) schválila společnou pozici k nařízením o digitálních službách a digitálních trzích. Slovinské předsednictví Rady Evropské unie (EU) tak může začít jednat s Evropským parlamentem a Evropskou komisí (EK) o konečné podobě unijních předpisů, které přinesou největší modernizaci pravidel digitálního vnitřního trhu EU za poslední roky.

2021 kl kopie

Soutěž „Nastartujte se 2021“ pro začínající podnikatele zná své vítěze 25. listopad 2021

V pořadí již 9. ročník grantového programu Komerční banky a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) pro začínající podnikatele „Nastartujte se“ zná své vítěze. Odborná porota vybrala ze 43 přihlášených podnikatelských záměrů jako nejlepší projekt Mioora, který je zaměřen na výrobu spodního prádla z bambusového vlákna.

SugarCMR kalendar

CRM systém firmám výrazně zefektivní obchodní procesy 24. listopad 2021

Nejen budování, ale i udržování obchodních vztahů se zákazníkem je jedním z hlavních úkolů každé firmy, ať už nabízí jakýkoliv produkt či službu. Velkým pomocníkem (nejen) pro obchodníky mohou být různé CRM systémy, které většinou nabízí kompletní správu všech stávajících i potenciálních klientů. A pokud pracují tak, jak mají, dokážou skutečně firmě uspořit čas a přinést nové obchodní příležitosti.

12 komora

Programy musí být nastartovány rychle 23. listopad 2021

Hospodářská komora České republiky oceňuje rozhodnutí vlády spustit kompenzační programy. Státní rozpočet výslovně s tímto výdajem pro letošní rok a ani pro rok 2022 ale nepočítá.

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2021

Vybíráme z Prosperity

V dohledné době přestane prodávat velké papírové tašky

1 taZa dva roky, kdy Globus nabízí ekologičtější alternativy nákupních tašek, ušetřil více než 57 tun plastu. Místo toho si zákazníci zakoupili milión tašek z trvanlivého materiálu, které používají na nákupy opakovaně. Současně si lidé v Globusu pořídili 300 000 opakovaně použitelných ovosáčků jako variantu k mikrotenovým pytlíkům. Nově tyto hypermarkety nahrazuje velkou papírovou tašku ekologičtější variantou. Jde o velmi odolnou plastovou tašku z evropského recyklátu, která je opět stoprocentně zpracovatelná. Prodejem těchto tašek bude Globus přispívat na Konto Bariéry.

Marketér roku 2020 se má čím chlubit

Foto 1Finále 16. ročníku soutěže Marketér roku 2020 se odehrálo 23. září v Praze. Pro vítěze byly připraveny sošky křišťálových delfínů z českého skla v čele s Velkým modrým delfínem v působivém designu z dílny uměleckého skláře Vladimíra Zubričana. Na oceněné i nominované čekaly kromě diplomů i mnohé věcné dary od sponzorů a partnerů soutěže.

Nové tváře prestižní soutěže: Manažery roku 2020 jsou Kateřina Kupková a Norbert Schellong

 roku 6 2Soutěž MANAŽER ROKU už 28 let vyhledává a oceňuje nejlepší manažerské osobnosti, podnikatele a leadery v České republice. V letošním ročníku se podruhé v historii stala absolutní vítězkou žena. Národní komise udělila nejvyšší hodnocení Kateřině Kupkové, generální ředitelce závodu na buničinu Lenzing Biocel Paskov. Nejlepším manažerem se stal Norbert Schellong, jenž kromě řízení Nemocnice Havířov testuje možnosti inovativní distanční medicíny.

Prazdroj a Microsoft spojily experty z celého světa na pomoc českému chmelu

chmelnice 1Změny klimatu, výkyvy počasí, a zejména nepředvídatelné srážky v posledních letech výrazně ovlivňují pěstování českého chmele. Řešení přináší nový projekt PRO CHMEL. Ten propojil experty z celého světa a za pomoci nejmodernějších technologií pomůže pěstitelům k efektivnějšímu zavlažování chmelnic. Hlavním cílem je zachovat český chmel v dostatečném množství a kvalitě i do budoucna.

Zákazníkům Zásilkovny bude pomáhat inteligentní voicebot

IMG 0610 1 mensîiüZásilkovna, přední česká technologická firma, spustila unikátní technologii využívající umělou inteligenci (AI – Artificial Intelligence), která dokáže velmi efektivně komunikovat se zákazníkem. Na rozdíl od dosavadního systému, kdy zákazník musí mačkat tlačítka a vybírat si z pevně předdefinovaných voleb v menu, dokáže nový inteligentní voicebot neboli virtuální asistent ZET se zákazníkem vést přirozený dialog.

Český výrobek, který je již 15 let značkou důvěry, zveřejnil výsledky ankety

cv roku2021 vlajka SV kopie kopieAnketa Český výrobek roku 2021 zná vítěze. Hlasovalo se ve třech soutěžích: Potravinářské výrobky, Nepotravinářské výrobky a Anketa na Facebooku. V každé soutěži jsou výrobky dále rozděleny podle jednotlivých kategorií.

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 1 kopie

Porušování práv k duševnímu vlastnictví a IP mediace 19. listopad 2021

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v roce 2019 zveřejnil na svých webových stránkách studii, kterou provedl ve spolupráci s Evropským patentovým úřadem (EPO), a mimo jiné konstatoval, že vzhledem k vysoké hodnotě práv duševního vlastnictví představuje jejich porušování velmi lukrativní trestnou činnost, která má za následek značné náklady pro vlastníky práv a hospodářství obecně. 

Pokračování ...

Pohledem redakční rady

Kubla David

David Kubla, manažer komunikace Česká společnost pro jakost 11. červen 2021

Očkování proti onemocnění covid-19 je v plném proudu. Očkovací centra v rychlém sledu vypouští do světa další a další očkované jedince, kterým tělem koluje první nebo dokonce už druhá dávka vakcíny. Pokud jste se k tomuto kroku odhodlali, stanete se ambasadorem boje pro onemocnění covid-19. Současně je v plném proudu i plánování dovolených, které jsou už za humny a málokdo z nás by se o ně nechal připravit. Takže pokud to situace a podmínky dovolí, chystáme se splnit všechny nutné náležitosti spojené s klidným trávením volna v námi vybrané destinaci, ať už někde v tuzemsku nebo v blízkém, případně vzdáleném zahraničí, kde se bezpochyby staneme ambasadorem České republiky. Dříve než ve vašich firmách zavládne poočkovací nebo dovolenkový klid, nezapomeňte vaši firmu přihlásit do ceny Ambasador kvality České republiky. Dejte jí možnost se blýsknout mezi konkurencí a získat zajímavou zpětnou vazbu. Posláním soutěže Ambasador kvality České republiky je ocenit ty organizace, které jsou nejen kvalitně řízeny a poskytují kvalitní produkty a služby, ale zároveň propagují a podporují kvalitu (navenek) jako důležitý předpoklad pro zajištění konkurenceschopnosti. Přihlášky můžete podávat do konce září. Takže si poznamenejte do svých diářů jako poslední úkol před dovolenou: Nezapomenout kontaktovat Českou společnost pro jakost a přihlásit se do soutěže Ambasador kvality České republiky! A jinak: krásné léto!