INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

hana machacovaJUDr. Hanu Machačovou, členku představenstva a náměstkyni generálního ředitele Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, čas od času vídám na tiskové konferenci nebo na společenské akci, kde je to o pozdravu, úsměvu a pár otázkách a odpovědích, více se stihnout nedá, den má totiž stále jen 24 hodin. Vždy na mne však tato špičková manažerka působí jako zázrak ve složitém prostředí businessu. Vstřícná, plná porozumění, ochotná naslouchat. Vyzařuje z ní podmanivá ženská energie laskavosti, které si nelze nevšimnout. Mnoho let jsem se těšila, až ji budu moci pozvat na naše stránky.

 

 

 

Kooperativa jako tradičně bodovala v soutěži Zlatá koruna, zejména v kategorii Pojištění pro podnikatele. Čím se liší vaše produkty od těch konkurenčních? V čem je vaše síla v komunikaci s podnikatelským prostředím?
Chápu to jako ocenění naší práce a produktů, kterého si velmi vážíme. Velmi pozitivní je i to, že nejde o náhodné umístění, ale svoji pozici si držíme dlouhodobě. Například pojištění TREND bylo v roce 2012 vyhlášeno produktem desetiletí. Přestože tlak konkurence je stále silnější a rostou i nároky klientů, daří se nám dobyté pozice držet. Ocenění potvrzuje, že cesta, kterou jsme před lety nastoupili, je správná. Nesnažíme se bojovat jen cenou, ale šíří nabídky a kvalitou služeb. Pro podnikatele je důležité, že bereme zřetel na skutečnou míru rizikovosti a zohledňujeme ji v ceně a v podmínkách, které jim poskytujeme.

Myslíte si, že by měli být podnikatelé jako osoby ve svých vlastních firmách povinně pojištěni? Napadá mne to v souvislosti s překotným životem plným stresu, cest, složitých situací, v nichž se nacházejí den co den. Nástrahy to jsou dost značné, dosud u nás možná opomíjené.
Rozhodně jim to doporučuji. Nikdy totiž nevíte, kdy může dojít například k nějakým zdravotním potížím, které jim zabrání firmu řídit. Nicméně jakékoliv podobné nařízení povinnosti pojištění by bylo spíše kontraproduktivní.

Jak pohlížejí na pojištění v businessu ženy ve vrcholových pozicích a jak muži? Dá se vysledovat, kdo je zodpovědnější, pečlivější?
Obecně platí, že o pojištění se v rodině starají většinou muži. Vychází to z toho, že se často jedná o živitele rodiny. Na druhou stranu, muži jsou při sjednání pojištění impulzivnější a často jsou přesvědčeni o své pravdě, takže si ne vždy nechají poradit. Ženy nad pojištěním více přemýšlejí, snaží se odhalit veškeré možnosti nabídky, déle se rozhodují, ale pojištění je většinou preciznější. Toto pozorujeme jak v běžném životě, tak i u podnikatelů a podnikatelek.

A jak se staví české ženy k životnímu pojištění a k novým spořicím pojistkám?
Z našich statistik vyplývá, že předepsané pojistné u životního pojištění je v poměru 55:45 ve prospěch mužů. Je to dáno tím, že živiteli rodin jsou zejména muži, proto si sjednávají životní pojištění na vyšší částky. Velmi často je životní pojištění spojeno také s čerpáním hypotéky, kterou většinou opět sjednává muž.

Sama jste léta manažerkou ve špičkové pozici velké pojišťovny s mezinárodním rozsahem. Víte dobře, jak některé pracovní dny probíhají, jaká rizika s sebou manažerská činnost nese. Nač by tedy ženy v obdobných funkcích neměly zapomínat?
Pro ženy je většinou obtížnější prosadit se do nejvyšších řídicích postů. Často dělají chybu v tom, že se chtějí rovnat mužům. Já jsem přesvědčená, že nemá cenu se snažit prosadit tzv. „mužskými zbraněmi“. Naopak, ženy mají především v obchodě schopnosti, které mužům chybí. Jsou senzitivnější, lépe komunikují a dokáží se vcítit do role klienta. Mezi našimi zaměstnanci je více než 50 % žen. Bohužel končí většinou ve středních manažerských funkcích. U nás mají poměrně velké možnosti a příležitosti postupu, ale často nemají zájem. Nebo jen možná nemají tak vysoké sebevědomí a nejsou si jisté, zda by vyšší pozice zvládly.

Mladá generace myslí na spousty jiných záležitostí, než je důchod, ale přesto povědomí o nutnosti zajistit se na stáří u této populace roste. Co byste doporučila ženám kolem 25 let? Jak využít pojištění k tomu, aby si o 50 let později nestýskaly?
Pojištění by mělo sloužit zejména k zajištění pro případ nečekaných událostí, ať majetkových, tak případně zdravotních. Ve věku okolo 25 let se většinou mladí lidé osamostatňují, měli by tedy myslet na pojištění domácnosti, ve které bydlí. Také by měli začít uvažovat o vhodném spoření na stáří. Stačí začít s minimální částkou a postupně ji s rostoucím příjmem navyšovat, ale začít se spořením doporučujeme co nejdříve, například i s naším produktem PENZE S GARANCÍ. Při založení rodiny nebo čerpání hypotéky doporučujeme odpovídající životní pojištění, aby rodinu zajistili pro případ vážného úrazu nebo onemocnění. To samozřejmě platí nejen pro ženy, ale i pro muže.
Mohu přidat i osobní zkušenost. Jsem ve věku, kdy mi končí platnost několika pojistných produktů, které jsem v mládí za pár korun uzavřela, a dnes je velmi příjemné rozhodovat se o využití těchto úspor, které po letech spoření dosáhly zajímavých částek.

Finanční gramotnost pomalu v České republice roste, ale orientace v nabídce bank, pojišťoven, penzijních společností, leasingových firem a porozumění jednotlivým produktům není na jedničku. Co dělá Kooperativa pro to, aby její portfolio bylo dobře čitelné?
Snažíme se klientům nabídnout srozumitelné produkty a skvělé služby za zajímavou cenu. Například v pojištění vozidel jsme připravili stavebnicový produkt NAMÍRU, kde si klient nastaví pojištění podle svých potřeb. Například motorista jezdící většinou na venkově, případně i v blízkosti lesa, se bude určitě lépe cítit s připojištěním srážky se zvířetem. To si může dokonce ještě rozšířit o pojištění poškození vozu zvířetem, tedy i pro případ, že by například kuny poškodily elektroinstalaci. Motoristovi jezdícímu hlavně po Praze zase spíše hrozí vykradení vozu, proto si ke svému povinnému ručení může sjednat i pojištění zavazadel. Navíc si motoristé mohou zřídit připojištění skel a pojištění NA100PRO, které zahrnuje přímou likvidaci a krytí živelných škod. V takovém případě získají pojistnou ochranu blížící se havarijnímu pojištění.
Naopak pro malé podnikatele a živnostníky jsou výhodnější balíčkové produkty, které na jedné pojistné smlouvě kryjí všechna rizika spojená s jejich činností. Velkou výhodou je také příznivá cena pojištění. Například START PLUS pokrývá pojistné potřeby takřka všech podnikatelských subjektů na trhu. Základní balíček zahrnuje pojištění nemovitého i movitého majetku, pojištění skel, posla (tj. přepravy peněz), pojištění technických rizik (pojištění elektroniky a strojů), pojištění přerušení provozu, pojištění dopravy a pojištění obecné odpovědnosti včetně pojištění odpovědnosti za výrobek.
Samozřejmě klademe i velký důraz na schopnosti a znalosti našich získatelů správně vysvětlit zájemcům o pojištění všechny podrobnosti k produktům a varianty jejich sjednání.

Při setkání s vámi jsem nabyla dojmu, že nesmírně fandíte celoživotnímu učení se a vzdělávání a že o to dbáte ve spojitosti s manažerkami v mateřské společnosti – co pro ně má Kooperativa letos připraveno?
To je pravda, člověk by nikdy neměl ustrnout, měl by se stále učit. Proto mi vyhovuje práce v obchodě, setkáváte se se stále novými produkty, novými lidmi, stále se učíte něco nového. Ráda bych se občas také vrátila k pojišťovacímu právu. Bohužel nemám příliš času legislativu v pojišťovnictví detailně sledovat – nezbývá mi na to vedle mé hlavní pracovní náplně, kterou je řídit obchod Kooperativy, příliš času. Proto vítám možnost se nad některým zajímavým pojistným případem, klientem či škodou zastavit a najít si na tyto věci více prostoru. Případy poté konzultuji se svými kolegy a s potěšením opětovně zjišťuji, že jsou to špičkoví odborníci ve svých oborech.

Genderové otázky jsou žhavé – někdo je vítá, jiný odsuzuje, dalšímu se zdají demagogické – jak na ně nahlížíte vy?
Některá úřednická rozhodnutí nechápu, například unisex sazby v životním pojištění. Pojištění totiž primárně slouží k tomu, aby krylo objektivně stanovená rizika. A nařízení, které vstoupilo vloni v platnost, naprosto odporuje statistikám pojišťoven.
Osobně jsem i proti kvótám žen ve vedení firem, o kterých nyní uvažují úředníci v Bruselu. Myslím, že je to na nás, ženách. To, že by ženy přicházely do vedení pouze díky nějakému nařízení, a ne pro své schopnosti, je trochu urážející. Jsem také přesvědčena, že by to zároveň snižovalo přirozenou autoritu takto získané vedoucí pozice.
Tvrdím, že je jedno, zda je ve vedení muž, či žena, ale musí to být především férový člověk a profesionál. To platí i pro mě. Jsem sice jedinou ženou v našem představenstvu, ale rozhodně kvůli tomu nemám žádné úlevy. I když na druhou stranu, kolegové se ke mně umí chovat galantně a korektně, což velmi oceňuji.

Také se stále častěji mluví o tom, že se muži děsí žen činorodých, aktivních, těch, které si vědí rady a jsou zvyklé dělat si věci po svém. Jak to vnímáte? Nemýlí se drsná polovina lidstva a nenahlíží na nás, ženy, zbytečně sobecky?
Určitě podobné náznaky vnímám. Stále častěji se také stává, že lidé žijí single. Je to odraz naší uspěchané doby, kdy trávíme stále více času v práci a na partnery nám zbývá času méně. Lidé spolu prostě stále méně mluví, a to je špatně. A nejde jen o aktivní ženy, se stejným problémem se setkávají i muži. Na druhou stranu, znám také mnoho špičkových manažerek, kterým se úspěšně podařilo skloubit práci i rodinu. Samozřejmě k tomu potřebují i podporu a pomoc svého partnera. Já takové zázemí mám a vždy mi to v mé práci velmi pomáhalo.

Určitě máte i vy nějaké ryze ženské sny – aby některé služby dokonale šetřily člověku čas, aby se dalo spolehnout na každého řemeslníka, aby se dalo beztrestně chodit do cukrárny nebo aby... aby ženám nosili muži květiny stále častěji?
Myslím, že to nejsou jen ženské sny. To, že u nás spousta věcí nefunguje podle našich představ, asi ví každý. A ženy samozřejmě určitě potěší, pokud častěji dostanou květinu. Nicméně, v naší společnosti vidím podstatně větší problémy, ať už je to v poslední době rostoucí vlna extrémizmu, či rozčarování z politické scény a politické reprezentace. Osobně bych si uměla představit, že by vrcholní představitelé státu projevovali více vlastenectví a odpovědnosti k občanům a zemi.
Zároveň bych byla ráda, kdyby se zlepšila péče o naše starší spoluobčany, lidi v důchodovém věku. Myslím, že i v této oblasti máme co dohánět. Ostatně máme s tím i své zkušenosti, Kooperativa se zapojila do projektu Senior Park, který nabízí klientům bydlení v bezbariérových bytových komplexech. Budovy Senior Parku vznikají v několika lokalitách v ČR a jsou koncipovány jako uzavřené atrium s komplexní péčí.

za upřímná slova poděkovala Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Aktuality

ustredni foto 2

Novým trendem jsou veletrhy technologií 27. květen 2024

Mezinárodní autosalony byly ještě nedávno hlavními událostmi automobilového businessu. Kdo nebyl v Ženevě, jako by nebyl. Dnes není výjimkou, že automobilky občas nějaký ten veletrh vynechají, a některé dokonce tyto akce ignorují úplně.

Obrázek1 copy

NRB přerozdělí 1,8 miliardy 24. květen 2024

Podnikatelé se ve svých budovách dennodenně potkávají s problémy, které zvyšují jejich účty za energie. Nedostatečné těsnění oken, špatné osvětlení nebo zateplení jsou jen hrstkou z problémů, kterým čelí.

Můj obchod Krpy image V

Aliance Můj obchod otevřela druhou prodejnu 27. květen 2024

Dostupnost základních služeb na českém venkově je dlouhodobým tématem především v souvislosti se zavíráním malých neorganizovaných prodejen v menších městech a vesnicích.

MCGF 2 zleva Zdeněk Pohlreich Rafael Gasset COO Metro AG Jiří Nehasil generální ředitel makro ČR Markéta Hrubešová

MAKRO CZECH GASTRO FEST navštívilo 15 000 lidí 23. květen 2024

Druhý ročník MAKRO CZECH GASTRO FEST překonal očekávání. Celkem 15 000 návštěvníků, 200 řečníků, 90 vystavovatelů a přes 50 000 ochutnávek! To byl pátek 12. a sobota 13. dubna 2024 v pražském O2 universu.

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2024

Vybíráme z Prosperity

Dvacetileté členství Česka v EU motorem růstu českého železničního průmyslu

IMG 9098 resize copyDvacet let členství České republiky v Evropské unii (výročí připadá na 1. května 2024) přineslo podnikům českého železničního průmyslu sdruženým v ACRI – Asociaci podniků českého železničního průmyslu – tržby v řádech stovek miliard korun.

V příští dekádě se v Česku znásobí počet fotovoltaik a větrných elektráren

V České republice se bude v roce 2035 podle poradenské společnosti EGÚ Brno ve srovnání s rokem 2023 vyrábět třikrát více elektřiny v solárních elektrárnách a 7,5× více elektřiny z větru. Do roku 2035 fotovoltaik podle středního odhadu EGÚ naroste na 8 GW a na přibližně 2,5 GW u větrných elektráren.

Další příležitost, jak neplýtvat potravinami, nabídlo PENNY

PennyUčíme se rozumně, a ještě rozumněji zacházet s potravinami. Ať již v rodinách, restauracích, pekárnách, nebo obchodních řetězcích. Vzniká řada aktivit, které přinášejí dobré až překvapivé výsledky.

Své vítěze zná 13. ročník udílení cen kongresovým ambasadorům

SoutežŠestice kongresových ambasadorů si 16. dubna v Praze převzala ocenění v rámci již 13. ročníku Ambassador Awards Evening.

Elektronické podání u Úřadu průmyslového vlastnictví

UPVPodání přihlášky vynálezu či žádost o zápis ochranné známky – to jsou příklady dvou z celé řady služeb, které Úřad průmyslového vlastnictví poskytuje zájemcům ze strany veřejnosti. Kromě podání samotných přihlášek průmyslových práv lze u Úřadu podat i celou řadu navazujících žádostí.

Jarní novinky vyrážejí k zákazníkům

DOTZ Suzuka bronze BMW M235 imagepic05Tak jako každý rok ALCAR před startem jarní sezóny s nadšením představuje výsledky mnoha hodin kreativní i technicky náročné práce v podobě nových designů litých kol.

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Pohledem redakční rady

Koberna MO1

Zapomínáme ale podotknout, co to bude stát a kdo to zaplatí 11. listopad 2022

Přednáška na konferenci České společnosti pro jakost 26. září. Jedna z nejlepších, všichni naslouchali a mám dojem, že i souhlasili. Řečníkem byl Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory České republiky. Hovořil o kvalitě potravin, ale trochu z jiného úhlu, než jsme zvyklí. Okem odborného kritika se podíval na Green Deal. A jak to souvisí s tím, co máme a budeme mít na talíři? Poprosila jsem ho, aby některé myšlenky rozvedl:

Pokračování ...
INZERCE