INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) vydala „Desatero pro vyhodnocování nabídek na operativní leasing a správu vozových parků". Proč desatero? Deset je počet oblastí, ve kterých je členy ČLFA doporučeno vyhodnocovat předložené nabídky operativního leasingu. Jde o financování vozidla, servisní služby vozidla, daně a mandatorní poplatky, pojištění, náklady na pohonné hmoty (PHM), ostatní poplatky, změny výše nájemného, způsob konečného vyrovnání leasingových smluv, poradenské služby a transparentnost vlastní nabídky. Úplné znění desatera naleznete na webu ČLFA nebo jejích členů.

Progresivní trendy v přístupech podnikatelů k managementu mobility, jejího zajištění a financování formou operativního leasingu či správy vozového parku jsou spojeny s jejich potřebou objektivně posuzovat jednotlivé návrhy řešení.

Vzhledem k rostoucí poptávce po lepší orientaci v těchto nabídkách se členské společnosti ČLFA stále častěji setkávají vedle svých klientů také s poradenskými firmami specializujícími se na vyhodnocování nabídek operativního leasingu a služeb správy vozového parku. Proto se členové ČLFA rozhodli klientům a podnikatelské veřejnosti vyjít vstříc a nabízejí k využití desatero doporučení pro hodnocení nabídek/nákladů na pořízení a provoz firemních vozidel.

Význam a objem využívání operativního leasingu a správy vozových parků jako nedílné součásti managementu mobility společností je patrný i z výsledků členů ČLFA, kteří aktivně ke konci loňského roku spravovali 57 129 smluv na operativní leasing vozidel a ve správě vozových parků měli 5 841 vozů. V roce 2011 tvořil podíl produktu operativní leasing na celkovém trhu leasingových společností 35,51 % a postupně stále roste.

„Jsme přesvědčeni, že následování tohoto desatera je solidním základem pro objektivizaci přístupu při zadávání a vyhodnocování výběrových řízení včetně elektronických aukcí. Věříme, že tato doporučení mohou klientům pomoci významně omezit dodatečné náklady spojené s poradenstvím v této oblasti," řekl Jaromír Hájek, člen představenstva ČLFA a gestor Výboru ČLFA pro financování vozidel do 3,5 tuny.

Základem doporučení správného výběru požadované služby a poskytovatele je realistický pohled na celkové náklady vynaložené na pořízení a provoz vozidla po celou dobu užívání klientem, tzv. Total Cost of Ownership (TCO). Nejdůležitějšími parametry leasingové smlouvy z hlediska stanovení výše nájemného či splátky, a tedy i celkových nákladů, jsou zvolené vozidlo, doba jeho pronájmu a předpokládaný roční kilometrový projezd.

Nabídka operativního leasingu nebo správy vozových parků zahrnuje komplex služeb a dílčích produktů, které jsou sestaveny jako unikátní řešení klientem stanoveného rozsahu reálných potřeb, jež mají významný vliv na výslednou cenu. Neobjektivním posuzováním nabídek pouze podle jediného kritéria - výsledné ceny - může dojít ke snížení kvality celkové služby na úkor úplnosti řešení potřeb klienta a ve výsledku k dalším dodatečným finančním nákladům.

„Cílem rozvojových aktivit členů ČLFA je efektivně pomoci klientům řídit jejich oblast vozového parku. Při osobním jednání s klientem je leasingová společnost schopna najít v jeho prospěch řadu reálných úspor. To je rozdíl oproti činnosti některých poradenských společností, jejichž motivací je nabídnout klientům mnohdy fiktivní úspory na úkor rozsahu služeb, které jsou pro jeho činnost nezbytné," dodala Marta Slažanská, předsedkyně Výboru ČLFA pro financování vozidel do 3,5 tuny.

„Členské společnosti ČLFA poskytující tyto služby mají s reálným provozem vozů či flotil na českém trhu dlouhodobé zkušenosti a dokážou klienta objektivně a transparentně informovat a nabídnout mu v rámci jeho požadavků nejlepší možnou nabídku," dodal Jaromír Hájek.

Česká leasingová a finanční asociace:

Česká leasingová a finanční asociace je zájmovým sdružením nebankovních společností zabývajících se finančním a operativním leasingem, úvěry a splátkovými prodeji pro domácnosti i podnikatele a factoringem. Od svého založení v roce 1991 prosazuje jejich společné zájmy a je zároveň partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů našeho finančního trhu. V současné době má 53 členů.

(tz)

Slovo ke dni

  • Jak se rozpadla myšlenka na hromadu zpráv

    Možná se vám to už také stalo. Chcete něco vyřešit, napíšete nebo zavoláte dotyčné osobě. Shrnete myšlenku pěkně v bodech. Krok za krokem. A reakcí na ni je… Chaos. Je to jako když vám někdo vysype puzzle na stůl a vy z nich musíte složit nějaký komplexní obrázek. Máte před sebou fragmenty, které musíte dát dohromady, abyste zrekonstruovali pracně to, co se dalo říci snadno. Jen to chtělo chvíli času a koncentrace, aby byla odpověď na vaši zprávu zformulována se vším všudy. Čím dokonalejší prostředky komunikace máme, tím hůř komunikujeme. Je to prokletí dnešní doby, ale možná by stačilo říct, že prostředky nejsou komunikací samou. Ta by měla mít vždy přehlednou formu, která bude pro příjemce sdělení prostě stravitelná. Tím, že tříštíme pozornost, a schází nám koncentrace, utrácíme na komunikaci čas i energii v trojnásobném množství, než bývalo standardem...

    Pokračování ...

Aktuality

Peugeot 3008 novy 2024 elektromobilita web

Nový Peugeot 3008 chystá pro zákazníky řadu novinek na poli udržitelnosti 10. červen 2024

Automobilka Peugeot dlouhodobě usiluje o to, aby byla mobilita čistší a výroba udržitelnější. Nový Peugeot 3008, který se českým novinářům oficiálně představil v závěru května, je toho důkazem. V celém vozidle je totiž použito víc než 500 kg ekologických materiálů. A pohony? Klasický „spalovák“ už v nabídce k vidění není. Model 3008 míří vstříc budoucnosti vždy plně či částečně elektrifikovaný.

graf copy copy copy copy copy

Nadprůměrně přibývá bankrotů podnikatelů 10. červen 2024

V dubnu bylo v Česku vyhlášeno 468 bankrotů fyzických osob podnikatelů a zároveň bylo podáno 465 insolvenčních návrhů. V obou případech jde oproti loňskému roku o nadprůměrné hodnoty. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

Obrázek1 copy

Anketa Pojišťovna roku zná výsledky 5. červen 2024

Ve 23. ročníku prestižní ankety Pojišťovna roku obhájila Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) zlatou medaili v kategorii Autopojištění.

Evropský i český factoringový trh loni dosáhl rekordu 14. červen 2024

Evropský factoringový trh v roce 2023 navázal na předchozí růst a posílil o více než dvě procenta na rekordních 2,44 bilionu eur. I když toto tempo růstu patří podle EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry mezi nejnižší od začátku sběru dat, je to potvrzení stabilizace růstového trendu.

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2024

Vybíráme z Prosperity

Tak vznikla Asociace českého tradičního obchodu, jako seskupení, které hájí zájmy nezávislých českých obchodníků…

ZJAč je to neuvěřitelné, Asociace českého tradičního obchodu slaví již deset let od svého vzniku. Dnes je respektovanou organizací, počátky AČTO ale zrovna optimistické nebyly. Asociace, kterou jsem měl tu čest zakládat, vznikla v reakci na neblahý vývoj na českém trhu.

Právě startuje nový, již 7. ročník soutěže Ambasador kvality České republiky

logo AmbasadorČeská společnost pro jakost udělenými oceněními vyjadřuje uznání organizacím a jednotlivcům, kteří se věnují kvalitě, jejímu rozšiřování a aktivně přispívají k její implementaci. Soutěže slouží jako platforma pro propagaci a osvětu kvality ve všech jejích podobách.

Podpora je v současné době neefektivní a dochází k účelovému dělení podniků, aby dosáhly na vyšší dotace

Zavedení redistributivní platby, která měla podpořit malé zemědělské podniky na úkor velkých, se zvrtlo. Po loňském spuštění této speciální dotace se zvýšil o 24 % počet žadatelů obhospodařujících výměru 100–150 ha, což je právě hranice pro tuto podporu.

Zemědělství je v problémech a dosavadní pomoc státu nestačí

České zemědělství si prochází krizí, kterou ještě prohloubily následky silné mrazové vlny v průběhu letošního jara. Přesto ministr zemědělství Marek Výborný neodpověděl do konce dubna na návrhy Agrární komory České republiky a dalších zemědělských nevládních organizací, které by sektoru pomohly, a problémy bagatelizuje.

Nositel tradic české kuchyně je Václav Frič

fricî 1Koncem května obdržel cenu projektu Czech Specials a čestný titul Nositel tradic české kuchyně Václav Frič, majitel a šéfkuchař vyhlášené české restaurace Na Pekárně v Čakovičkách. Čestný titul Nositel tradic české kuchyně je udělován vždy v roce konání soutěže Kuchař roku, tzn. jednou za dva roky.

Část firem kvůli novým daňovým limitům omezila nebo zrušila zaměstnanecké benefity

graf copy copy copy copyPo zavedení nových pravidel pro zdanění zaměstnanecké benefity zachovalo v nezměněné podobě jen 60 % firem. Zaměstnavatelé počet benefitů zredukovali nebo snížili jejich výši.

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Pohledem redakční rady

Koberna MO1

Zapomínáme ale podotknout, co to bude stát a kdo to zaplatí 11. listopad 2022

Přednáška na konferenci České společnosti pro jakost 26. září. Jedna z nejlepších, všichni naslouchali a mám dojem, že i souhlasili. Řečníkem byl Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory České republiky. Hovořil o kvalitě potravin, ale trochu z jiného úhlu, než jsme zvyklí. Okem odborného kritika se podíval na Green Deal. A jak to souvisí s tím, co máme a budeme mít na talíři? Poprosila jsem ho, aby některé myšlenky rozvedl:

Pokračování ...
INZERCE