INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem
Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) vydala „Desatero pro vyhodnocování nabídek na operativní leasing a správu vozových parků". Proč desatero? Deset je počet oblastí, ve kterých je členy ČLFA doporučeno vyhodnocovat předložené nabídky operativního leasingu. Jde o financování vozidla, servisní služby vozidla, daně a mandatorní poplatky, pojištění, náklady na pohonné hmoty (PHM), ostatní poplatky, změny výše nájemného, způsob konečného vyrovnání leasingových smluv, poradenské služby a transparentnost vlastní nabídky. Úplné znění desatera naleznete na webu ČLFA nebo jejích členů.

Progresivní trendy v přístupech podnikatelů k managementu mobility, jejího zajištění a financování formou operativního leasingu či správy vozového parku jsou spojeny s jejich potřebou objektivně posuzovat jednotlivé návrhy řešení.

Vzhledem k rostoucí poptávce po lepší orientaci v těchto nabídkách se členské společnosti ČLFA stále častěji setkávají vedle svých klientů také s poradenskými firmami specializujícími se na vyhodnocování nabídek operativního leasingu a služeb správy vozového parku. Proto se členové ČLFA rozhodli klientům a podnikatelské veřejnosti vyjít vstříc a nabízejí k využití desatero doporučení pro hodnocení nabídek/nákladů na pořízení a provoz firemních vozidel.

Význam a objem využívání operativního leasingu a správy vozových parků jako nedílné součásti managementu mobility společností je patrný i z výsledků členů ČLFA, kteří aktivně ke konci loňského roku spravovali 57 129 smluv na operativní leasing vozidel a ve správě vozových parků měli 5 841 vozů. V roce 2011 tvořil podíl produktu operativní leasing na celkovém trhu leasingových společností 35,51 % a postupně stále roste.

„Jsme přesvědčeni, že následování tohoto desatera je solidním základem pro objektivizaci přístupu při zadávání a vyhodnocování výběrových řízení včetně elektronických aukcí. Věříme, že tato doporučení mohou klientům pomoci významně omezit dodatečné náklady spojené s poradenstvím v této oblasti," řekl Jaromír Hájek, člen představenstva ČLFA a gestor Výboru ČLFA pro financování vozidel do 3,5 tuny.

Základem doporučení správného výběru požadované služby a poskytovatele je realistický pohled na celkové náklady vynaložené na pořízení a provoz vozidla po celou dobu užívání klientem, tzv. Total Cost of Ownership (TCO). Nejdůležitějšími parametry leasingové smlouvy z hlediska stanovení výše nájemného či splátky, a tedy i celkových nákladů, jsou zvolené vozidlo, doba jeho pronájmu a předpokládaný roční kilometrový projezd.

Nabídka operativního leasingu nebo správy vozových parků zahrnuje komplex služeb a dílčích produktů, které jsou sestaveny jako unikátní řešení klientem stanoveného rozsahu reálných potřeb, jež mají významný vliv na výslednou cenu. Neobjektivním posuzováním nabídek pouze podle jediného kritéria - výsledné ceny - může dojít ke snížení kvality celkové služby na úkor úplnosti řešení potřeb klienta a ve výsledku k dalším dodatečným finančním nákladům.

„Cílem rozvojových aktivit členů ČLFA je efektivně pomoci klientům řídit jejich oblast vozového parku. Při osobním jednání s klientem je leasingová společnost schopna najít v jeho prospěch řadu reálných úspor. To je rozdíl oproti činnosti některých poradenských společností, jejichž motivací je nabídnout klientům mnohdy fiktivní úspory na úkor rozsahu služeb, které jsou pro jeho činnost nezbytné," dodala Marta Slažanská, předsedkyně Výboru ČLFA pro financování vozidel do 3,5 tuny.

„Členské společnosti ČLFA poskytující tyto služby mají s reálným provozem vozů či flotil na českém trhu dlouhodobé zkušenosti a dokážou klienta objektivně a transparentně informovat a nabídnout mu v rámci jeho požadavků nejlepší možnou nabídku," dodal Jaromír Hájek.

Česká leasingová a finanční asociace:

Česká leasingová a finanční asociace je zájmovým sdružením nebankovních společností zabývajících se finančním a operativním leasingem, úvěry a splátkovými prodeji pro domácnosti i podnikatele a factoringem. Od svého založení v roce 1991 prosazuje jejich společné zájmy a je zároveň partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů našeho finančního trhu. V současné době má 53 členů.

(tz)

Slovo ke dni

  • Do důchodu daleko

    Penzijní reforma se sice stále odkládá, avšak týmy odborníků nelení. Snaží se najít trvale udržitelný způsob financování důchodců. Musí počítat přinejmenším se dvěma problémy. Prvním je rostoucí počet osob, které budou dávky pobírat. A druhým nutnost alespoň zachovat, lépe však zvyšovat úroveň důchodů. A teď jim vyšlo, že dnešní čtyřicátníci musí jít proto do penze o rok později, mladí lidé ve věku 25 let dokonce o dva roky déle než dnes, tedy v 67 letech. To nepokládám za tak hroznou perspektivu už s tím vědomím, že průměrný věk dožití se má dále zvyšovat. Později narození se však na penzi dívají realisticky a většinou tvrdí, že se penze nedožijí. Buď nebude z čeho dávat, nebo, a to je prý pravděpodobnější, je uštve hektický způsob moderní civilizace.

    Pokračování ...

Aktuality

dm kampan Vedoma volba

Nová kampaň dm „Vědomá volba“ 26. červen 2019

V dm je přes 1.500 produktů pro ty, kterým záleží na budoucnosti planety. Nemuset se ničeho zříct, ale zároveň vědomě nakupovat s ohledem na budoucnost naší planety? Nová kampaň společnosti dm drogerie markt nazvaná „Vědomá volba" poukazuje na to, že to jde.

chee1

Robotizace se více dotkne výrobců potravin než obchodníků 26. červen 2019

Ačkoliv studie uvádějí, že odvětví obchodu bude jedním z nejvíce ohrožených z hlediska nástupu robotů, nepanuje na tomto pohledu shoda. Podle obchodníků se totiž zavádění robotických systémů dotkne zejména výrobců potravin, velkoobchody naopak budou dále spoléhat na manuální pracovníky.

1 A Hanoj

Sloučení státních agentur je správné 25. červen 2019

Konečně! Sloučení tří agentur financovaných každoročně stamiliony od státu Czech Trade, Czech Tourism a CzechInvest, jak oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, je správné a potřebné. Je však nutné, aby po sloučení více spolupracovaly s ekonomickou diplomacií.

AŘAT

Vzniká Asociace řidičů alternativních taxislužeb 24. červen 2019

Podpořit a spojit řidiče alternativních taxislužeb nehledě na platformu, se kterou jezdí. A přinést nový úhel pohledu do celospolečenské diskuze ohledně novelizace celého odvětví. To jsou cíle Asociace řidičů alternativních taxislužeb, která momentálně vzniká pod taktovkou samotných řidičů.

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2018

Vybíráme z Prosperity

Robotická automatizace v administrativních procesech firem

RobotiVe většině výrobních firem je naprosto běžné využití automatizace ve výrobě. Ať už je to automatický proces při CNC obrábění, robot pro manipulaci s materiálem, nebo třeba robotická svařovací ruka u pokročilých výrobních linek v automobilovém průmyslu. Princip náhrady manuální lidské práce je tedy běžný. Avšak podstatně méně firem jej využívá ve svých administrativních procesech.

Evropští manažeři jako velká síla

suit 869380 1280Call to vote for the European elections. Touto výzvou k volbám do Evropského parlamentu se na více než milion svých členů obrátila evropská asociace manažerů CEC European Managers. Toto sdružení 17 národních asociací, včetně České manažerské asociace (ČMA), a 8 odvětvových konfederací, je vlivnou organizací a sociálním partnerem Evropské komise.

Soutěž o chutných potravinách, které se nevyhazují

diet 695723 1280Soutěž o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka vstupuje letošním 11. ročníkem do druhé dekády své existence.

Jak vzniká poštovní obálka?

ob1Poštovní obálka, jak ji zná málokdo, tedy z pohledu vlastní výroby. Již mnoho desetiletí neplatí, že při psaní dopisu si vlastní dopis poskládáme, zakápneme voskem a potvrdíme pečetí odesílatele.

Efektivní veřejná správa je cesta k modernímu systému a pozitivní klientské zkušenosti

IMG 6551Na obce, města i další subjekty veřejné správy jsou v dnešní době kladeny velké nároky. Na jedné straně je to legislativa. Na straně druhé jsou to požadavky klientů. Aby úřady dobře fungovaly, potřebují mít vedoucí pracovníci dost prostoru a zkušeností s principy efektivního managementu a kvality řízení.

Nová atraktivní výzva v soutěžích České společnosti pro jakost: Ambasador kvality ČR

pi1Soutěž jako motivace, inspirace, prostor k sebepoznání, výzva, jak poměřit síly s ostatními, zmapovat vlastní potenciál. I tak by se dalo charakterizovat poslání řady soutěží napříč různými odvětvími, profesními skupinami, organizacemi, firmami, odborníky, nadšenci, inovátory.

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

Duševní vlastnictví

upv logo

Získávání technického know-how z patentových databází 27. květen 2019

Databáze průmyslověprávních informací jsou velice užitečným zdrojem znalostí. Jejich prostřednictvím lze získat údaje, které jen s obtížemi naleznete jinde. V některých případech dokonce platí, že tyto informace z jiných zdrojů vůbec získat nelze. Na následujících řádcích se o těchto poněkud nedoceněných pomocnících dozvíte více.

Pokračování ...

Pohledem redakční rady

prof. Ing

Pro tentokrát si dovoluji svůj pohled zaměřit na všudypřítomnou a stále diskutovanou kvalitu, která  zůstává pořád značně širokým pojmem. Vedle kvality výrobků pravidelně hovoříme ( často i v naší Prosperitě) o kvalitě služeb, školství, komunikace, zdravotnictví, a v neposlední řadě o kvalitě života vůbec....a je to moc dobře. Odpovídající kvalita by přece měla být přirozenou součástí všech produktů a služeb, které jsou zákazníkům a klientům nabízeny.

Pokračování ...
INZERCE

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz
INZERCE