INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Společenská odpovědnost

3. srpen 2016

Český business projevuje skepsi vůči současnému směřování civilizace a čtyři z deseti firem se dokonce domnívají, že je nutná radikální změna a proměna ekonomického systému. Vyplývá to z výsledků výzkumu Vize 2050 a udržitelný rozvoj společnosti IPSOS, který nechala provést Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Na otázky odpovídali manažeři 119 českých firem. Hlavním cílem výzkumu bylo zmapovat postoje představitelů a manažerů firem vůči VIZI 2050 a jejím pilířům a zjistit jejich názory na problematiku udržitelného rozvoje.

3. srpen 2016

Co se vám vybaví pod pojmem udržitelný rozvoj? Podnikání s rozumem. Budoucí prosperita. Budoucnost za 10 až 20 let. Dlouhodobá existence. Jak vyjít s přírodou. Jednat tak, aby bylo v budoucnu kde žít. Jistota stálého zlepšování stávajícího stavu. Ekologie, úspory surovin, zabránění plýtvání, dlouhodobá plánování. Tyto a podobné odpovědi zazněly v průzkumu, který v roce 2016 pro Českou manažerskou asociaci zpracovala agentura IPSOS, když se dotazovala předních českých manažerů.

25. červenec 2016

Uspořádat camp pro mladé lidi na prahu dospělosti z dětských domovů, které čeká střet s reálným a ne vždy milosrdným životem, vzešel z hlavy profesora a ekonoma Milana Zeleného, zakladatele Nadace ZET, pod jejíž taktovkou se camp uskutečnil. Česká manažerská asociace (ČMA) a Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD) tento nápad kvitovaly a staly se partnerem campu. ČMA převzala odbornou záštitu. Prvního Podnikatelského campu, který proběhl v týdnu od 18. do 23. července v Beskydech, se zúčastnilo sedm mladých lidí ve věku od 17 do 22 let.

20. červenec 2016

Rada kvality ČR již druhým rokem realizuje program Cena za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“, v rámci kterého jsou oceňovány aktivity malých a středních podniků v oblasti společenské odpovědnosti. Zapojením do programu získají firmy možnost prezentovat své aktivity, zvýšit svou prestiž a stát se atraktivnějším zaměstnavatelem.

Prah
20. červenec 2016

Díky zapojení společnosti LASSELSBERGER do systému třídění a recyklace obalových odpadů EKO-KOM bylo za rok 2015 uspořeno takové množství energie, které např. spotřebuje hlavní město Praha na veřejné osvětlení za 28 dnů. I tak se dá vyčíslit a materializovat zodpovědný přístup společnosti LASSELSBERGER, tradičního výrobce českých keramických obkladů a dlažeb RAKO.

20. červenec 2016

Prezidium České asociace pojišťoven (ČAP) rozšířilo pravomoci Etického výboru (EV) a zároveň ustanovilo jeho nové členy. Předsedou výboru byl zvolen nestor českého pojišťovnictví Ing. Vladimír Mráz. Cílem této změny je posílení samoregulačních a etických principů fungování pojistného trhu.

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3