INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Kvalita

koten foto
29. leden 2014

Pod slovem kvalita si můžeme představit mnoho různorodých prvků. Může to být kvalita pokrmu v restauraci, úroveň obsluhy v čistírně či u kadeřníka, stejně tak jako výukapředmětů na základních školách,které nadané jedince dovedou k zájmu o technické vzdělání. Kvalitu hledáme v poskytování poštovních služeb stejně jako je žádaná v péči o technologii výroby elektrické energie z atomu nebo při reprezentaci našich firem na zahraničních veletrzích.

28. leden 2014

Nevíte, podle čeho si v obchodu vybrat z široké a nepřehledné nabídky zboží? Pokud u potravin sázíte na značku Klasa, neudělali jste chybu. Inspektoři SZPI si vzali tyto výrobky se značkou kvality na paškál a nezjistili, že by zákazníka podvedly.

22. leden 2014

O kvalitě se dá psát donekonečna a pod různými úhly pohledu. Na pořad dne, ale i celého roku 2013, se dostala problematika vzdělávání v České republice.Diskuze a názory vyvrcholilyMezinárodním workshopem IPN KVALITA 2013. Zaměřen byl na kvalitu terciálního vzdělávání a uskutečnil se v Praze 4. a 5. prosince. Byl součástí projektu IPN Zajišťování a hodnocení kvality v systému zmíněného terciálního vzdělávání.

logo čv poz bar s och
27. listopad 2013

Stále víc spotřebitelů vybírá zboží v obchodech podle jeho původu. Češi jednoznačně dávají přednost domácím potravinám i dalším českým produktům. Důvodem je nejen nejlepší poměr mezi hodnotou a cenou, ale i snaha dát práci tuzemským firmám. Dokládá to úspěšně se rozvíjející projekt Český výrobek.

18. listopad 2013

Hovoříme s ředitelkou Regionální agrární komory Jihočeského kraje ing. Hankou Hricovou.

P4080025a copy copy copy
1. listopad 2013

Český institut pro akreditaci, o. p. s., (ČIA) je jediný národní akreditační orgán České republiky notifikovaný Evropskou komisí v souladu s nařízením (ES) č. 765/2008. Jako nezisková organizace založená státem ČIA vznikl 1. července 1998. Ministerstvo průmyslu a obchodu svým rozhodnutím pověřilo ČIA prováděním akreditace v souladu s § 15 zákona č. 22/1997 Sb. ČIA je pověřen k provádění akreditace subjektů posuzování shody podle harmonizovaných ISO norem a dalších dokumentů stanovujících akreditační požadavky.

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE