INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

Lobby info

komora-logo
1. prosinec 2011

Sešli jsme se s Ing. Františkem Masopustem, výkonným ředitelem Komory pro hospodářské styky se zeměmi SNS, s. o. k., pohovořit o tom, co letošní rok, který se pomalu završuje, přinesl nového z pohledu této užitečné organizace:

30. listopad 2011

Prodej po telefonu tzv. telesales neustále roste. Jeho akceleraci lze ale čekat v nejbližší budoucnosti. S největší pravděpodobností ho totiž začnou využívat e-shopy, které jsou jistým druhem zásilkového obchodu a dnes začínají zkoušet různé neinternetové způsoby komunikace se zákazníky.

30. listopad 2011

ADMD je nezisková organizace, která sdružuje firmy zabývající se realizací staveb, jejichž hlavním nosným materiálem je dřevo. ADMD vznikla v roce 2000. V rámci filozofie udržitelného rozvoje a využití obnovitelných zdrojů propaguje jako konstrukční a materiál dřevo, materiály na bázi dřeva a na bázi dalších přírodních a ekologických surovin a produktů.

29. listopad 2011

Otevření diskuse ke směrnici Evropské komise o energetické účinnosti, která se právě projednává na úrovni Evropského parlamentu, bylo cílem odborného legislativně-energetického semináře „Nová směrnice o energetické účinnosti", který ve čtvrtek 24. listopadu 2011 v hotelu Augustine na Malé Straně v Praze pořádala Hospodářská komora České republiky společně s Eur Office Praha – Brusel, a.s.

25. listopad 2011

Zástupci českých firem doprovodí prezidenta republiky Václava Klause při jeho oficiální návštěvě Senegalské republiky, která se uskuteční ve dnech 28. 11. – 1.12. 2011. Tuto doprovodnou podnikatelskou misi spoluorganizuje Hospodářská komora České republiky (HK ČR) a osobně ji vede prezident HK ČR Petr Kužel. Do programu je zařazeno např. podnikatelské fórum za účasti prezidenta Klause, návštěva agentury APIX (agentura na podporu obchodu a investic) a čeští podnikatelé v této africké zemi uskuteční také obchodní schůzky se svými stávajícími či potenciálními partnery.

logo_HKCR_CZ_color
25. listopad 2011

Cesta k vyšším příjmům státního rozpočtu nevede přes neustálé zvyšování spotřebních daní, ale přes důslednější výběr a potlačování daňových úniků. To se neobejde bez spolupráce státu s podnikatelskou sférou. Tak by se dal shrnout výsledek semináře „Ochrana výnosů spotřební daně", který uspořádala Hospodářská komora ČR společně s Rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny ČR.

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE