INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Lobby info

10. listopad 2011

Výzkum a vývoj spalovacích motorů pro automobilky a motorů s alternativními pohony. Proto tyto účely vznikl v Roztokách  u Prahy vědeckotechnický park, ve kterém spojí své síly vědci a podnikatelé. Na výstavbu energeticky úsporné budovy a vybavení nejmodernějšími technologiemi šlo více než 140 milionů korun z programu Prosperita, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) Evropské unie.

10. listopad 2011

Zájem o biopotraviny rok od roku stoupá nejen v zahraničí, ale také v České republice. Vzrůstá rovněž počet spotřebitelů, kteří mají zájem o produkty od konkrétního farmáře, o pestřejší i čerstvější sortiment. Souběžně s tím je možné vybírat ze stále širší nabídky ekologicky hospodařících zemědělců.

Sacm
10. listopad 2011

Podnikání každého z autodopravců dnes provází bezpočet problémů a zdá se, že bude hůř; od roku 2009 se zvedly ceny pohonných hmot v průměru o 9 Kč, poroste cena mýtného spolu s dalšími náklady, sílí tlak zadavatelů přepravy na snížení její  ceny. To vše komplikuje mnohotýdenní opožďování úhrady faktur.

logo_HKCR_CZ_color
7. listopad 2011

Průmyslová produkce v září meziročně vzrostla reálně o 2,5 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 2,6 %. Stavební produkce v září 2011 klesla meziročně reálně o 6,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 4,4 % stavebních povolení více a jejich orientační hodnota klesla o 15,9 %. Bylo zahájeno meziročně o 2,4 % bytů více. Dokončeno bylo o 41,5 % bytů méně. Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v září meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 7,8 % a dovoz o 3,5 %. Obchodní bilance skončila aktivem 21 mld. Kč, které bylo meziročně o 10,4 mld. Kč vyšší. Tyto statistiky zveřejnil v pondělí 7. 11. 2011 Český statistický úřad.

1. listopad 2011

Podle obchodních výsledků členů České asociace pojišťoven (ČAP) za 3. čtvrtletí došlo k meziročnímu růstu předepsaného pojistného o 1,8 %. Hlavním důvodem zpomalení tempa růstu je zejména přetrvávající pokles cen pojištění motorových vozidel.

logo_HKCR_CZ_color
31. říjen 2011

Česká republika patří mezi země s největší administrativní zátěží v EU a s velmi nízkou produktivitou práce, která je výražně nižší než průměr samotné EU. ČR má také relativně nízkou intenzitu vědy a výzkumu a nedostatečnou podporu energeticky úsporných opatření. Čeští podnikatelé trpí neustálými změnami legislativy a nedostatečným přístupem k rizikovému kapitálu.

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3